„Tvarkiečiai“ grasina išardyti valdančiąją koaliciją(37)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2016-10-26 11:07

Aistros dėl butų ūkio gali išardyti valdančiąją koalciją. Redakcijos archyvo nuotrauka

Perversmas ir naujos rokiruotės savivaldybės kontroliuojamoje Tauragės butų ūkio bendrovėje gali išardyti valdančiąją koaliciją. Nepasitaręs su koalicijos partneriais apie planus keisti šios bendrovės valdybos pirmininką, neinformavęs, kad naujasis valdybos pirmininkas Liutauras Indriuška, praradęs pasitikėjimą, gegužę buvo atleistas iš savo tiesioginių pareigų Šilutės poliklinikoje, bendrovės akcijų valdytojas, savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis kaip reikiant užpykdė Tauragės butų ūkio vadovybę ir koalicijos partnerius „tvarkiečius“. Jų lyderis, savivaldybės tarybos narys Silverijus Statkus skelia atvirai – M.Petraitis su jais nesitaria ir meluoja nebe pirmą kartą, todėl valdančiosios koalicijos egzistavimas pakibo ant plauko. 

Ir pakeitė, ir pirmininku paskyrė 

Ilgametė Tauragės butų ūkio valdybos pirmininkė Nijolė Navickienė savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu iš pareigų atstatydinta rugsėjo 20 dieną. Į jos vietą paskirtas naujas žmogus – šilutiškis liberalas Liutauras Indriuška. Tądien L.Indriuška atvyko į Tauragės butų ūkio būstinę ir įmonės direktorės pavaduotojui Kęstučiui Petkui įteikė M.Petraičio raštą apie jo paskyrimą į įmonės valdybą. Pats K.Petkus iš L.Indriuškos sušaukto valdybos posėdžio buvo išprašytas. Posėdis buvo uždaras. Jame galimybės dalyvauti neturėjo nei atstatydintoji valdybos pirmininkė N.Navickienė, nei bendrovės direktorė Edita Vaitkutė-Zinkė. Abi moterys buvo išvykusios į komandiruotes. 

Tuomet, iškart po naujos sudėties valdybos posėdžio, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius M.Petraitis „Tauragės kurjerį“ informavo, kad naujasis Tauragės butų ūkio valdybos pirmininkas bus renkamas spalio 6 dieną, o L.Indriušką pristatė kaip viešųjų pirkimų profesionalą. Tačiau nutylėjo, kad šių metų gegužės mėnesį Šilutės savivaldybės taryba jį atšaukė iš Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigų. Kad M.Petraitis „Tauragės kurjeriui“ galėjo sakyti netiesą, paaiškėjo tik dabar, iš komandiruotės grįžus Tauragės butų ūkio direktorei E.Vaitkutei-Zinkei. Ji redakcijai patvirtino, kad L.Indriuška bendrovės valdybos pirmininku paskirtas ne spalio 6-ąją, o gerokai anksčiau – rugsėjo 20 dieną, to paties posėdžio, kurio metu buvo atstatydinta N.Navickienė, metu. Tai užfiksuota rugsėjo 20-osios posėdžio protokole.

Gegužę atšaukė iš pareigų

Kaip skelbia Šilutės rajono spauda, šių metų gegužę Šilutės savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas L.Indriuška buvo atleistas iš pareigų. Taip nusprendė Šilutės savivaldybės taryba. 

Kaip rašoma Šilutės politikų priimtame sprendime, nuspręsta „atšaukti viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorių Liutaurą Indriušką iš pareigų nuo 2016 m. gegužės 27 d., atleidimo datą perkeliant į pirmą dieną po jo laikino nedarbingumo pasibaigimo“, mat tuo metu, kai Šilutės politikai svarstė L.Indriuškos atleidimo iš pareigų klausimą, jis sirgo. Tačiau L.Indriuška tokiam politikų sprendimui pasipriešino – apskundė jį teismui ir, pasibaigus laikinam nedarbingumui, liepą išėjo tėvystės atostogų. 

Kuo L.Indriuška neįtiko Šilutės savivaldybės tarybai? Šių metų balandžio pabaigoje sušauktame Šilutės poliklinikos Stebėtojų tarybos posėdyje pagrindine priežastimi, dėl kurios L.Indriuška pripažintas netinkamu eiti šios medicinos įstaigos direktoriaus pareigas, įvardyta netinkamas jo bendravimas su įstaigos darbuotojais. Taip pat priminta, kad du kartus (2013 m. ir 2015 m.) Šilutės savivaldybės taryba nepatvirtino poliklinikos vadovo metinių veiklos ataskaitų. Tuomet kolektyvo vardu kalbėjusi gydytoja Vida Zokaitienė Stebėtojų tarybai sakė, kad L.Indriuška neina į kompromisus su kolektyvu, todėl įstaigoje nėra darnaus darbo, o žmonės norėtų geresnio bendravimo. Savivaldybės gydytojas Marius Bartkus pastebėjo, kad ir savivaldybės administracija nuo 2013 metų nuolat gauna įstaigos darbuotojų skundų dėl netinkamo L.Indriuškos bendravimo. Savivaldybei esą taip pat nepavyko su poliklinikos vadovu priimti bendrų sprendimų kai kuriais klausimais.

Kad L.Indriuška nerado bendros kalbos su kolektyvu, „Tauragės kurjeriui“ pavirtino Šilutės savivaldybės tarybos narė, Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro Stebėtojų tarybos pirmininkė Daiva Žebelienė. Jos teigimu, L.Indriuška ketino iš pareigų atleisti vyresnio amžiaus gydytojus. Jos nuomone, L.Indriuškos atleidimo iš pareigų istorijoje ne paskutinį vaidmenį suvaidino politika, apskritai, D.Žebelienės teigimu, Šilutėje politikos, sprendžiant savivaldybės įstaigų veiklos klausimus, yra per daug. Nieko nuostabaus, politikos panašiais klausimais gerokai per daug ir Tauragėje. 

Bendrovės direktorė: „Mes nieko nebijom“

Tauragės butų ūkio direktorė E.Vaitkutė-Zinkė atvira – ji mano, kad savivaldybės administracijos direktorius drauge su partiečiu L.Indriuška turi planų, apie kuriuos nežino nei ji, nei savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos partneriai. Bendrovės direktorė įsitikinusi, kad naujasis valdybos pirmininkas į šias pareigas buvo paskirtas pažeidžiant privalomas procedūras.

– Po Liutauro Indriuškos paskyrimo valdybos pirmininku išsiuntėme įvertinti dokumentus Lietuvos bankui. Informuoti apie valdybos pirmininko pakeitimą Lietuvos banką privalome, nes esame mokėjimo įstaiga. Lietuvos bankas mus telefonu informavo, kad reikia padaryti patikslinimus ir pataisymus. Pagal Mokėjimo įstaigų įstatymą Priežiūros kontrolės tarnyba prie Lietuvos banko prieš keičiant naują valdybos narį turi atlikti jo vertinimą, nes mokėjimo įstaigoje vertinimo nepraėję valdybos nariai nėra skiriami. Keičiamas valdybos pirmininkas pagal įstatymą turi pildyti anketą ir vienas tos anketos klausimų yra ar keičiamas narys buvo atleistas iš darbo arba pasitikėjimu pagrįstų pareigų dėl jo kaltės arba teisės aktų nustatytais atvejais darbdavys buvo įpareigotas nutraukti darbo sutartį. Liutauras Indriuška prie šio klausimo anketoje yra pažymėjęs „ne“. Tuomet mes kreipėmės ir gavom šių metų gegužės 26 dienos Šilutės savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo Liutauras Indriuška yra atšaukiamas iš pareigų nuo gegužės 27 dienos. Tą Lietuvos bankas žino. Todėl Lietuvos bankas ir paprašė patikslinti dokumentus dėl šito punkto – dėl Liutauro Indriuškos atleidimo iš pareigų jo tiesioginėje darbovietėje, – „Tauragės kurjerį“ informavo E.Vaitkutė-Zinkė.

Tauragės butų ūkis L.Indriuškos pareikalavo papildyti savo anketos duomenis. Iškart po to bendrovė sulaukė Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus M.Petraičio rašto, kuriame jis rašo: „Atsižvelgdamas į direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymą dėl valdybos nario atšaukimo ir skyrimo, prašau per dvi darbo dienas pateikti patvirtintas dokumentų kopijas, kurias siuntėte Lietuvos bankui dėl naujai paskirto valdybos nario L.Indriuškos. Taip pat prašau pateikti ir visų gautų atsakymų iš Lietuvos banko ir kitų institucijų kopijas“.

– Jis turbūt turi omenyje, kaip mes turėjome teisę ir valią, ir galią išsitraukti ir gauti Šilutės savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo Liutauras Indriuška atleistas iš pareigų. Tai dabar rengiam savivaldybės administracijos direktoriui raštą, trukdosi tiesioginis darbas, – kalbėjo E.Vaitkutė-Zinkė.

Paklausta, kas, jos nuomone, vyksta Tauragės butų ūkio bendrovėje ir kokių planų, nutaręs pakeisti valdybos pirmininką, turi savivaldybės administracijos vadovas, E.Vaitkutė-Zinkė atsakė, kad ankstesniosios sudėties valdyba dirbo gerai, posėdžiai vykdavo ne rečiau negu numato įstatymas, šiemet valdyba buvo susirinkusi tris kartus, todėl ji nieko kito neįžvelgianti kaip politinius žaidimus.

– Galiu įtarti ir galvoti, kad turbūt koalicijai nelabai pavyksta su „Tvarkos ir teisingumo“ tarybos nariais kažkaip susidėlioti ar jie gal nėra labai paklusnūs. Man, žinoma, nedera politikuoti, bet tai mano asmeninė nuomonė. Kadangi Kęstutis Petkus yra ir tarybos narys, ir mano pavaduotojas, gal su tuo tai kažkaip susiję. Aš pati nė karto nebuvau iškviesta pas savivaldybės administracijos direktorių ir negavau jokių raštų dėl įmonės neveiklos ar ko nors nepadarymo. Jokių pastabų nėra gavusi ir atstatydintoji valdybos pirmininkė Nijolė Navickienė. Todėl nežinau, kas čia ką nori pamokyti. Tačiau mes nieko nebijom, pas mus viskas skaidru ir atvira. Mano nuomone, skiriant naują valdybos narį, įmonės vadovas turi žinoti, turi dalyvauti valdybos posėdžiuose. Šiuo atveju buvo pasielgta visai kitaip, – atvirai kalbėjo Tauragės butų ūkio direktorė. 

S.Statkus: „Kad direktorius meluoja, tai tas jau aišku“ 

Savivaldybės tarybos narys, valdančiosios koalicijos partneris, „Tvarkos ir teisingumo“ lyderis Tauragėje Silverijus Statkus savivaldybės vadovams kerta iš peties – jų veiksmai, S.Statkaus nuomone, nepateisinami, „tvarkiečiai“ neatmeta, kad gali trauktis iš valdančiosios daugumos.

– Tai ir yra esminis klausimas – koalicijoje apie jokius pasikeitimus Tauragės butų ūkyje nebuvo kalbėta. Aš jau paskutiniame tarybos posėdyje iškėliau klausimą, kad direktorius (M.Petraitis, – red.) sugalvojo – atsikėlė ryte ir pakeitė valdybos pirmininkę kažkokiu žmogumi iš Šilutės. Petraičio nuomone, valdyba dirbo blogai. Tai palaukit, jei valdyba blogai dirba, tai sakykit, šnekėkim. Kai laurus skinti, kai Tauragės butų ūkiui skirtus apdovanojimus atsiimti, tai ir meras, ir savivaldybės administracijos direktorius važiavo šių metų pradžioje. Apdovanojimus pasiėmė, o dabar teigia, kad blogai dirba, – piktinosi S.Statkus.

S.Statkus atskleidė, kad savo poziciją M.Petraičiui išsakė. O jo pozicija esanti tokia – naujas valdybos pirmininkas L.Indriuška turi būti atšauktas.

– Kadangi jie atšaukti jo nenori, ėmėmės kitokių priemonių. Pateikiau oficialų užklausimą Šilutės merui, kaip Liutauras Indriuška buvo atleistas iš savo tiesioginių pareigų. Gavau raštą, kad jis iš tikrųjų atleidžiamas iš poliklinikos direktoriaus pareigų ir yra nebetinkamas šiam darbui. Netrukus jį pateiksiu ir Modestui Petraičiui, ir koalicijos partneriams, – kalbėjo S.Statkus.

Paklaustas, ar dėl šių ir kitų nesutarimų „tvarkiečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos, S.Statkus neslėpė, kad apie tai svarstoma.

– Priklauso, kaip jie (kiti koalicijos partneriai, – red.) elgsis. Jeigu žmonės elgiasi netaktiškai ir koalicijos partneriams nesuprantamai, tai kodėl jai nesugriūti. Aš tikrai nesu tas, kuris būčiau į ją įsikibęs. Jei jie elgiasi ne pagal įstatymus, negaliu tam pritarti. Čia kažkas gali būti paslėpta. Jeigu rajono vadovai turi kokių planų, jie turi atversti kortas. Mes turim duomenis, kad naujas valdybos pirmininkas buvo išrinktas tą pačią rugsėjo 20 dieną, ne spalio 6-ąją, kaip jums sakė Modestas Petraitis. Kad direktorius meluoja, tai tas jau aišku. Jis su tais melavimais jau ne pirmą kartą. Kai paklausi jų apie valdybą, tai vienas sako – „aš nežinau“, kitas – kitaip. Tiesiogiai niekas nekalba. Manau, kad specialiai laukė, kol Nijolė Navickienė išvažiuos į komandiruotę. Tai kam taip daryti? Šituo atveju turiu savo nuomonę ir nemanau, kad turiu jiems nusileisti, – atvirai kalbėjo S.Statkus.

Skaityti komentarus (37) Print  |   Send

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras