Tauragės policijoje – ydinga praktika(18)

Gintaras GRAŽINSKAS | gintaras@kurjeris.lt

2008-11-04 09:08

Remigijaus Rudmino ir jo pavaldinių veiksmuose tyrėjai rado pažeidimų, tačiau tai nesutrukdė jam laimėti penktadienį vykusioje atrankoje.

Policijos departamente vykusios atrankos į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko postą išvakarėse Vidaus reikalų ministerijos Generalinio inspektoriaus skyriaus atlikto tyrimo išvadose konstatuojama, kad šiame komisariate susiklosčiusi ydinga praktika, kai tyrimus pavedama atlikti įgaliojimų neturintiems pareigūnams. Taip pat konstatuojama, kad tokią praktiką toleruojantis jau paskirtas komisariato viršininkas Remigijus Rudminas pažeidžia generalinio komisaro įsakymu patvirtintą pareigybės aprašymą.

 

 

Atskleidė pažeidimus 

Šią savaitę Vidaus reikalų ministerijos Generalinio inspektoriaus skyrius baigė Tauragės policijos komisariato pareigūnų skundo tyrimą. Apie padėtį Tauragės policijos komisariate viešai prakalbo Viešosios policijos apylinkės inspektorių grupės tyrėjas Arūnas Skučas.

Skundai, kuriais pareigūnas užvertė daugelį institucijų, po pusmečio baigti tirti. Šią savaitę pateiktose išvadose atskleidžiama tai, ko visuomenės saugumą turinčioje ginti policijos sistemoje neturėtų būti.

 

Tyrė save

A.Skučo skundas ministerijai – ne vienintelis. Po kelių tarnybinių pranešimų apie susiklosčiusią situaciją komisariate vietiniams vadovams tyrėjas tarnybinį pranešimą parašė generaliniam šalies komisarui Vizgirdui Telyčėnui. Gavęs jį, generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis šių metų birželio 26 dieną pranešimą peradresavo Aleksandrui Novikovui, Vidaus tyrimų valdybos viršininko pavaduotojui. Generalinio komisaro pavaduotojas šiam savo pavaldiniui nurodė atlikti tarnybinį patikrinimą Tauragės policijos komisariate.

Tačiau A.Novikovas priėmė kitokį sprendimą. Jis A.Skučo tarnybinį pranešimą perdavė departamento Vidaus tyrimų valdybos vyriausiajai tyrėjai Ingai Gelžinytei, nurodydamas pranešimą išsiųsti nagrinėti tai pačiai institucijai, apie kurios vykdomus pažeidimus pranešama – Tauragės policijos komisariatui. Viešojo administravimo įstatymo vienas straipsnių draudžia persiųsti skundą nagrinėti tam viešojo administravimo subjektui ar jo padaliniui, kurio veiksmais skundžiamasi.

Todėl ne nuostabu, kad savo veiklą tyrę Tauragės policijos komisariato pareigūnai jokių pažeidimų nerado. Patikrinimo išvadą Tauragės policijos komisariatas pateikė Policijos departamento Vidaus tyrimų valdybos vyriausiajai tyrėjai Rasai Baubonienei, kuri ją įvertino kaip pagrįstą ir teisėtą.

Tyrimo ėmėsi generalinis inspektorius

Sužinojęs, kuo baigėsi jo tarnybinio pranešimo tyrimas, A.Skučas rugpjūtį skundais kreipėsi į kitas institucijas. Skundus apie galimus pažeidimus jis parašė Lietuvos Prezidentui, Seimui ir Vidaus reikalų ministrui.

Netrukus A.Skučas sužinojo, kad Prezidentūra jo skundą persiuntė į Policijos departamentą. Seimas taip pat nesiėmė tirti pranešimo, o perdavė jį Vidaus reikalų ministerijai. Ir tik šios ministerijos valdininkai pareigūno pateiktą informaciją pavedė ištirti Generalinio inspektoriaus skyriui. Pastarasis skyrius formuoja ir įgyvendina Vidaus reikalų ministerijos vadovybės politiką ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojų veiklos teisėtumo ir darbo drausmės klausimais, kontroliuoja Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojų veiklos teisėtumą.

Komisariato vadovai – pažeidėjai

Tyrimo išvadoje, kurią pasirašė Generalinio inspektoriaus skyriaus vedėjas Julius Jasaitis, konstatuojama, kad Tauragės policijos komisariate susiklosčiusi ydinga praktika, kurią toleruoja aukščiausi komisariato vadovai. Išvadoje išvardyti šeši pažeidimai, kuriuos tikrintojai nustatė Tauragės policijoje.

Skundą tyrę ministerijos inspektuotojai konstatavo, kad Tauragėje susiklosčiusi ydinga praktika, kai tyrėjams pavedama atlikti ikiteisminius tyrimus, nors jie neturi tam įgaliojimų. Tuo, pasak išvados, R.Rudminas toleravo susiklosčiusią ydingą praktiką ir pažeidė generalinio komisaro įsakymu patvirtintą Tauragės policijos komisaro pareigybės aprašymą. Išvadoje konstatuota, kad savo pareigybių aprašymą pažeidė ir R.Rudmino pavaduotojas Marius Draudvila, neteisėtai pavesdamas pradėti ar atlikti ikiteisminį tyrimą pareigūnams, neturintiems tokių įgaliojimų.

Išvadoje minimas ir Tauragės policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkas Saulius Lakštinis. Konstatuota, kad šis pareigūnas skirdavo nagrinėti gyventojų pareiškimus apylinkių inspektoriams, nesilaikydamas nustatytų apylinkių ribų, neracionaliai organizavo apylinkės inspektorių darbą ir tuo pažeidė ne tik Tauragės policijos komisariato viršininko įsakymą ir pareigybės aprašymą, bet ir nešališkumo principą.

Išvadoje teigiama, kad Tauragės policijos komisariate nesilaikoma ir paties viršininko pasirašyto įsakymo dėl aptarnaujamų apylinkių ir teritorijų, o pareigūnų aptarnaujamos teritorijos nustatomos policijos komisariato vadovybės žodiniais nurodymais. Taip pat nustatyta, kad R.Rudminas pažeidė Lietuvos generalinio komisaro įsakymą ir neskyrė apylinkės inspektoriui A.Skučui priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

Departamento pareigūnai – ne šventieji

Taip pat nustatyti trys pažeidimai, įvykdyti aukštesnėje policijos sistemos grandyje – Policijos departamente. Pasak tyrimo išvados, A.Novikovas, Policijos departamento Vidaus tyrimų valdybos viršininko pavaduotojas, tirdamas su Tauragės policijos komisariatu susijusius skundus pažeidė Viešojo administravimo įstatymą ir Tarnybinių patikrinimų atlikimo nuostatas bei objektyvumo ir nešališkumo principą. Išvadoje konstatuojama, kad R.Baubonienė, Policijos departamento Vidaus tyrimų valdybos vyriausioji tyrėja, Tauragės policijos komisariato pateiktą tarnybinio patikrinimo išvadą nepagrįstai įvertino kaip pagrįstą ir teisėtą.

Siūlo nedelsiant taisyti padėtį

J.Jasaitis išvadoje pateikė siūlymus, ką reikėtų daryti, kad padėtis Tauragės policijos komisariate pasitaisytų. Jis siūlo į išvadoje konstatuotus pažeidimus atkreipti Lietuvos generalinio komisaro V.Telyčėno dėmesį ir imtis neatidėliotinų priemonių jiems ištaisyti, o esant reikalui – spręsti dėl Tauragės policijos komisariato vadovybės atsakomybės. Policijos komisariatą inspektavusi tarnyba rekomenduoja sustiprinti Policijos departamento Vidaus tyrimų valdybos darbo kontrolę.

Komisariato vadovui R.Rudminui tikrintojai siūlo atkreipti ypatingą dėmesį į ydingą praktiką ir šališkumo apraiškas prieš A.Skučą.

Buvo nusiteikęs laimėti

R.Rudminas jau trečiadienį gyveno būsimosios atrankos į nuolatinio viršininko postą nuotaika. Kalbėdamas su žurnalistais jis atviravo, kad jau ketvirtadienį išvyksta į Vilnių, kur dalyvaus departamente vyksiančiuose pasitarimuose, o penktadienį – atrankoje į Policijos komisariato viršininko postą.

– Esu nusiteikęs laimėti, – paklaustas, kaip jaučiasi prieš atranką, „Tauragės kurjeriui“ sakė R.Rudminas.

– O, matai, kokia galinga situacija, – išgirdęs, kad „Tauragės kurjeris“ domisi tyrimu, kurio išvadose konstatuojami pažeidimai Tauragės policijos komisariate, ironizavo R.Rudminas.

Pasak jo, pažeidimų yra visada, kai žmonės dirba. Tačiau esminių klaidų jis nemato.

R.Rudminas atsisakė kalbėti apie išvadas, motyvuodamas, kad jų dar negavo ir nematė.

Vidaus reikalų ministerija tyrimo medžiagą į Tauragės policijos komisariatą išsiuntė šios savaitės pradžioje.

Policijos vadovo atsakymo teks palaukti

„Tauragės kurjeriui“ nepavyko susisiekti su generaliniu komisaru V.Telyčėnu, kurio ketinome paklausti, kokių generalinio inspektoriaus siūlomų neatidėliotinų priemonių šalies policijos vadovas ketina imtis. V.Telyčėno atstovė spaudai Danutė Daunoravičiūtė „Tauragės kurjeriui“ pažadėjo, kad generalinio komisaro atsakymą „Tauragės kurjerio“ skaitytojams atsiųs artimiausiu metu.

Skaityti komentarus (18) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras