Privalomojo priešmokyklinio ugdymo įvedimas papildomų lėšų iš rajono biudžeto nepareikalautų(3)

kurjeris.lt inform. | redaktore@kurjeris.lt

2015-02-06 13:15

Jei bus patvirtintos Švietimo įstatymo projekto pataiso, nuo rugsėjo priešmokyklinis ugdymas bus privalomas. Raimondos Alysienės nuotrauka

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) teikia derinimui Švietimo įstatymo projekto pataisas dėl privalomojo priešmokyklinio ugdymo įvedimo. Tauragės rajone skaičiuojama, kad nelankančių priešmokyklines klases vaikų yra nedaug, tad ir papildomų lėšų savivaldybei ieškoti neteks – pakaks mokinių krepšelio pinigų.

Planuojama, kad nuo 2015 metų rugsėjo priešmokyklinis ugdymas būtų privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. Šiuo metu priešmokyklines grupes jau lanko daugiau kaip 95 procentų šešiamečių. Pasak Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistės Linos Oželytės, kelerių metų duomenimis, mūsų rajone priešmokyklinės grupės nelankančių šešiamečių nedaug – vidutiniškai 26.

Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki mokyklos. ŠMM informuoja, kas tėvai, pedagogai ir  mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Mokinių pasiekimų tyrimai rodo, kad priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi mokytis mokykloje, o ilgalaikiai tarptautiniai tyrimai liudija apie teigiamą ankstyvojo ugdymo naudą visam tolimesniam žmogaus gyvenimui.

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo įstatymo pataisomis atliko kitus pasiruošimo privalomajam priešmokykliniam ugdymui darbus. Vienas iš jų – atnaujino Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kuri bus diegiama nuo rugsėjo 1 d. Joje ypač akcentuojami vaiko socialiniai, pažintiniai, kūrybiniai, mąstymo gebėjimai. Išskiriami bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais žmonėmis gebėjimai: draugiškumas, noras priklausyti grupei, bendrauti ir bendradarbiauti, geranoriškumas, pagarba draugui ir vyresniajam.
 Šešiamečių ugdymui šių metų valstybės biudžete yra numatyta papildomai skirti beveik 1,5 mln. eurų. Pasak Švietimo skyriaus vyr. specialistės L.Oželytės, privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimas papildomų lėšų iš rajono biudžeto nepareikalautų.

Dauguma  Europos Sąjungos šalių peržiūri savo ankstyvojo ugdymo  (nuo gimimo iki privalomo mokymosi mokykloje pradžios) politiką. Kai kurios šalys ankstina privalomo mokymosi mokykloje pradžią – privalomas mokymas pradedamas 6, 5 ar net 4 metų.

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras