Gretimoje apskrityje už atliekas mokama mažiau(9)

2012-02-09 10:02
Žydrūno Pilitausko nuotrauka

Telšių RATC direktorius Rimantas Adomaitis. Žydrūno Pilitausko nuotrauka

Nuo šių metų sausio 1-osios Tauragės rajone įvesta visuotinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tai gyventojams, įstaigų, bendrovių vadovams kelia daug abejonių ir nemažai pasipiktinimo. Pasidomėjome, kaip rinkliava už atliekas skaičiuojama kaimyninėje apskrityje. Pakalbinome Telšių TRATC direktorių Rimantą Adomaitį.

– Nuo kada Telšių regione įvesta rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą?

– Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima Plungės, Rietavo, Mažeikių, Telšių teritorijas. Visoje Telšių apskrityje nuo 2008 m. sausio 1d. įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kurią privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai. Gautos lėšos iš vietinės rinkliavos patenka į savivaldybių biudžetus ir naudojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemai finansuoti.

Nuo 2008 metų papildomai buvo išdalinti tūkstančiai konteinerių, gyventojai nustojo vežti atliekas į bendrojo naudojimo konteinerius prie daugiabučių gyvenamųjų namų, švaresnės tapo pamiškės, melioracijos grioviai.

Kai kuriose savivaldybėse pastatyti plėtros konteineriai, kuriais gali naudotis neprivažiuojamų sodybų savininkai, jie į šiuos konteinerius atliekas pristato patys, todėl jiems sumažinta rinkliava.

Kiekviena Telšių apskrities savivaldybė yra patvirtinusi lengvatų teikimo tvarką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Jos suteikiamos žmonėms, kurie gyvena vieni, ir gyvenantiems neprivažiuojamose sodybose. Nuo rinkliavos atleidžiami gyventojai, kurie jiems nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose negyvena nė vienos dienos per metus, pristačius tai įrodančius dokumentus.

– Kaip apskaičiuojamas vietinės rinkliavos dydis?

– Apskaičiuojamas taip, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos ekonomiškai pagrįstas sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, uždarymo, rekultyvavimo, priežiūros po uždarymo, infrastruktūros plėtimo bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus įmones, turinčias Taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimus.

– Kiek per mėnesį turi mokėti nuosavų namų gyventojai mieste ir kaime?

– Už naudojimąsi bendru arba individualiu konteineriu vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama dauginant metinę minimalią patvirtintą atliekų susikaupimo normą, išreikštą kubiniais metrais, iš nustatytos vietinės rinkliavos bazinio dydžio. Už naudojimąsi individualiu konteineriu fiziniams ir juridiniams asmenims, kai viršijama metinė minimali atliekų susikaupimo norma, vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama dauginant naują apskaičiuotą atliekų kiekį, išreikštą kubiniais metrais, iš konteinerių ištuštinimo kartų ir nustatytos vietinės rinkliavos bazinio dydžio.

Visiems vietinės rinkliavos mokėtojams savivaldybės teritorijoje nustatomi tokie vietinės rinkliavos baziniai dydžiai: daugiabučio namo butų, esančių miesto teritorijoje – 133 Lt; daugiabučio namo butų, esančių ne miesto teritorijoje – 87 Lt; individualus namas miesto teritorijoje – 175 Lt; individualus namas kaimo teritorijoje – 87 Lt.

Skaičiuojant konteineriais, vietinės rinkliavos bazinis dydis yra 28 litai už kubinį metrą atliekų.

– Kaip apskaičiuojamas mokestis įstaigoms, bendrovėms įmonėms, seniūnijoms?

– Juridiniams asmenims minimali atliekų susikaupimo norma nustatoma pagal veiklos pobūdį ir turimą bendrąjį plotą. Su savivaldybių seniūnijomis kiekvienais metais derinami atliekų išvežimo grafikai, pagal kuriuos ir  yra skaičiuojamas metinis mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

– Ar ką nors teko keisti po rinkliavos įvedimo? Ką ir kodėl?

– Nuolat tobulinama rinkliavos apskaitos programa, įmonėms rinkliavos pranešimai bus siunčiami elektroniniu paštu, kuriama savitarnos svetainė, kurioje rinkliavos mokėtojas galės matyti visus savo duomenis, suformuotus rinkliavos pranešimus, mokėjimų istoriją, reikalui esant galės atsispausdinti rinkliavos mokėjimo pranešimą. Šiuo metu dirba darbo grupė, kuri tobulina nuostatų punktus dėl atleidimo nuo rinkliavos mokesčio, lengvatų nustatymo kriterijus, įkainių diferencijavimo juridiniams asmenims.

 

„Tauragės kurjerio“ redakcijos komentaras

Susipažinę su Telšių RATC įkainiais už atliekų surinkimą ir tvarkymą tauragiškiai bus nemaloniai nustebinti, nes Tauragės RATC įkainiai gerokai didesni. Telšiuose visi būstai  apmokestinami vienodai, neatsižvelgiant į jų plotą, nustatyta konkreti metinė pinigų suma. Pas mus visi Tauragės gyventojai turi mokėti po 2,92 Lt, kaime – 1,80 Lt už kvadratinį metrą per metus, dėl to dabar gerokai daugiau nei anksčiau už atliekų surinkimą turės mokėti Tauragės miesto didesnių individualių namų gyventojai, nors ir apmokestinamas tik ne didesnis negu 100 kvadratinių metrų plotas. Daroma nuolaida, jei žmogus dideliame individualiame name gyvena vienas – mieste reikės mokėti 150 Lt, kaime – 105 Lt per metus.

Skaityti komentarus (9) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras