Senelių dienos centro idėja kuriama iš naujo(2)

Daiva SITNIKIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2008-07-28 15:56

Jau senokai Tauragėje sklinda kalbos, kad buvusio „Rūtelės“ darželio patalpose ketinama įkurti trumpalaikės prieglaudos namus seniems, neįgaliems žmonėms. Tauragės VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centras prieglaudos namams kurti iš Europos Sąjungos finansuojamos programos tikėjosi sulaukti pustrečio milijono litų. Tačiau, pasak šio centro vadovės, verslininkės Vidutės Lidžienės, dėl valdininkų kaltės ši trumpalaikės senelių prieglaudos idėja liko ir veikiausiai liks neįgyvendinta. Socialinių paslaugų centras Tauragėje kada nors bus, tačiau savivaldybė kurpia kitus projektus.

Projektą parengė prieš dvejus metus 

Žmogaus socialinės integracijos centras įregistruotas 2005 metų vasarį. Įstaigą, kurios idėja – įkurti senų, neįgalių žmonių trumpalaikės globos namus, įsteigė šešių žmonių iniciatyvinė grupė. Projektą dienos centrui įrengti organizavo UAB „EIP Kaunas“. Jame buvo numatytos patalpos, jų remonto darbų, įrangos, baldų kainos, darbuotojų ir globojamų asmenų skaičius. Projektas baigtas rengti 2006 metų rugpjūtį.

– Nebijau pasakyti, kad idėja įsteigti centrą sužlugo dėl to, kad kai kurie savivaldybės specialistai miegojo. Nejaugi Tauragei iš Europos Sąjungos fondo nereikėjo dviejų su puse milijono litų? O tereikėjo mūsų parengtą projektą įtraukti į regiono plėtros projektų sąrašą, deja, šiandien – vėl kiti įstatymai, vėl kiti reikalavimai. Prašydami projektą įtraukti į regiono plėtros projektų sąrašą, į savivaldybę kreipėmės 2006 metų lapkritį. Deja, projektas į regiono projektų sąrašą lig šiol nėra įtrauktas. Tai ar Europos Sąjungos fondai lauks, kol Tauragės valdininkai sukrus? Ne. Ir du su puse milijono Tauragės nebepasieks. Europos Sąjungos fondas gali pareikalauti grąžinti techniniam projektui parengti skirtus 32 tūkstančius litų. Du tūkstančius litų skyrė mano vadovaujama Viešoji įstaiga. Kas man grąžins tuos pinigus? Toje pačioje ES finansuojamoje programoje dalyvaujantys Šilalės parapijos namai jau sėkmingai darbuojasi, – pasakojo V.Lidžienė.

Bėga laikas – keičiasi tvarka

Šių metų liepą Tauragės rajono savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius Žmogaus socialinės integracijos centrui atsiuntė raštą dėl regioninės dimensijos projektų sąrašų sudarymo ir projektinių pasiūlymų teikimo tvarkos:

„Atsižvelgiant į Jūsų prašymą, informuojame, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2007 metų liepos 18 dienos sprendimu buvo nuspręsta siūlyti Tauragės apskrities regiono plėtros tarybai įtraukti projektą „Pagyvenusių asmenų socialinė globa Žmogaus socialinės integracijos centre Tauragės rajone“ į regiono 2007–2013 metų projektų sąrašą. Tuo metu dar nebuvo patvirtinta projektų sąrašų sudarymo ir atrankos tvarka, todėl šią dieną sudarytų projektų sąrašų nėra.

ES fondų ir LR valstybės biudžeto finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas patvirtintas LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu. Pagal nustatytą tvarką, kuri patvirtinta Tauragės regiono plėtros tarybos 2008 m. gegužės 27 d. sprendimu, kvietimas teikti projektinį pasiūlymą bus skelbiamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kai atitinkamai Veiksmų programos prioriteto priemonei atsakinga ministerija ar kita valstybės institucija patvirtins ir paskelbs Projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Nestacionarinių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas nėra patvirtintas, todėl projektiniai pasiūlymai regiono plėtros tarybai dar nebuvo teikiami. Gavus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal minėtą priemonę, Tauragės rajono savivaldybės administracija savo internetinėje svetainėje paskelbs visą su projektų teikimu susijusią informaciją ir pasiūlymų pateikimo tvarką“.

Žmogaus socialinės integracijos centro vadovei pasiūlyta stebėti informaciją savivaldybės internetinėje svetainėje.

Savivaldybė tuštins savo biudžetą

V.Lidžienė savivaldybės organizuojamose atrankose jau nebeketina dalyvauti. O sužinojusi apie praėjusią savaitę Tauragės rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą dėl pritarimo rengti projektą „Mišrių nestacionarinių socialinių paslaugų dienos centro įkūrimas“ V.Lidžienė pradėjo svarstyti, ar tik ši idėja nėra nugvelbta nuo jos pateikto projekto. Net ir patalpos dienos centrui esą numatytos toje pačioje K.Donelaičio g. 21 (buvusio darželio „Rūtelė“ pastate).

– Jei mūsų idėja būtų palaikyta ir projektas laiku būtų buvęs įtrauktas į sąrašus, buvusio darželio pastato įrengimas savivaldybei nebūtų kainavęs nė cento. Deja, pasirinktas kitas variantas. Jau numatyta iš savivaldybės biudžeto skirti lėšų projekto dokumentams parengti, – stebėjosi V.Lidžienė.

Kalbėti apie naująjį centrą per anksti

Kokiai socialinei grupei bus skirtas socialinių paslaugų dienos centras ir kas bus jo įkūrėjai, kol kas neaišku. Pasak savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Editos Gaižauskienės, kol neparengtas investicinis projektas, kalbėti apie tai anksti. Esą aišku tik tiek, kad dienos centras Tauragei reikalingas ir jis bus įkurtas. Greičiausiai jis bus skirtas Alzheimerio liga sergantiems senukams arba neįgaliam jaunimui, arba ir tiems, ir tiems.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras