Pagerbtas Lomių krašto tremtinių atminimas(0)

2015-06-16 13:00

Kasmet lomiškiai prisimena tremtį kentusius kraštiečius. Lolitos Užkurienės nuotrauka

Gedulo ir vilties dienos išvakarėse gausus Lomių kaimo bendruomenės žmonių būrys susirinko paminėti Gedulo ir vilties dienos, pagerbti savo krašto tremtinių atminimo. Tai tradicinis renginys, kurį kasmet organizuoja kaimo biblioteka ir muziejus.

Minėjimą pradėjo jaunieji bibliotekos skaitytojai eilėmis apie tremtį. Susirinkusieji dainavo tremtinių dainą „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus...“ Muziejaus vadovė mokytoja Elena Bazinienė priminė Birželio 14-osios tragediją, kuri palietė visą Pabaltijį, o kartu ir mūsų gimtinę Lomius.

Pirmoji trėmimo banga, vykusi 1941 metų birželio 14-osios naktį, palietė inteligentiją. Iš Lomių buvo ištremtas mokytojas Jonas Kūras su žmona ir dviem mažamečiais vaikais. Mokytojas buvo sušaudytas Rešiotų lageryje.

1949 metų kovo 25-ąją Lomiai išgyveno antrąją trėmimų bangą. Į gyvulinius vagonus buvo susodintos apie 30 darbščių Lomių krašto ūkininkų šeimų.

Šiandien Lomiuose gyvena tik vienas tremtį kentęs Aloyzas Kazlauskas. Jis dalyvavo minėjime.

Renginio dalyviai aplankė mirusių Lomių krašto tremtinių kapus, uždegė žvakeles, kapelius papuošė trispalvėmis ir bijūnų žiedais. 

Gintarė Pavalkytė, bibliotekininkė

Skaityti komentarus (0) Print  |   Send

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras