KITOS PREKĖS | PERKA

* Brangiai traumuotus bulius, karves, telyčias. Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis, išrašome sąskaitas-faktūras. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* Pašarinius grūdus, žirnius, pupas, šieną, šiaudus, šienavimo techniką, traktorių, priekabą, sunkvežimį, lengvąją mašiną, 3–10 kub. m. cisterną. Tel. 8 614 51 985.

* Kviečius, kvietrugius, miežius, rugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, lubinus, vikius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 658 97 372.

* Šienainį rulonais (apie 30 rulonų, su atvežimu, 10 km už Tauragės). Tel. 8 647 81 347.