KITOS PREKĖS | PERKA

* Brangiai traumuotus bulius, karves, telyčias. Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis, išrašome sąskaitas-faktūras. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* Kiaules. Atsiskaito iš karto. Tel.: 8 621 76 824, 8 621 75 275.

* Kviečius, kvietrugius, miežius, rugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, lubinus, vikius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 658 97 372. 

* Šieną, šienainį ir šiaudus. Tel. 8 670 03 484.

* Elnio, briedžio ragus, monetas, senovinius daiktus, gintarą, gintaro karolius. Tel. 8 623 95 335.