KITOS PREKĖS | PERKA

* Ūkininkas brangiai įvairius traumuotus, sergančius arklius, gali pakeisti į sveiką darbinį arklį. Tel. 8 681 45 653.

* Brangiai traumuotus bulius, karves, telyčias. Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis, išrašome sąskaitas-faktūras. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.