Elektroninės laikraščio versijos prenumerata

Balsavimas

Už kurią partiją balsuosite artėjančiuose savivaldos rinkimuose?

 Rezultatai

Results

Jei mero rinkimai vyktų dabar, balsuočiau už:

Dovydą Kaminską

28% Votes: 238

Aušrinę Norkienę

2% Votes: 15

Praną Petrošių

41% Votes: 340

Silverijų Statkų

7% Votes: 62

Giedrę Stulginskienę

6% Votes: 53

kitą kandidatą

9% Votes: 74

rinkimuose nedalyvausiu

7% Votes: 55

837 total votes