Results

Kokios jūsų mėnesio pajamos?

Iki 500 Lt

20% Votes: 105

Nuo 500 iki 1000 Lt

27% Votes: 139

Nuo 1000 iki 1500 Lt

17% Votes: 90

Nuo 1500 iki 2000 Lt

12% Votes: 64

Nuo 2000 iki 3000 Lt

9% Votes: 44

Nuo 3000 iki 4000 Lt

3% Votes: 14

Nuo 5000 ir daugiau

11% Votes: 59

515 total votes