Spėju
2016-11-22 17:39

Manytina tai tauragės temidės šulų "stoguojamo" psi chi nio ligonio Aisčio Regimanto darbas, nes jo niekas nebaudžia nei už grasinimus nužudyti mažametę mergaitę, nei už bandymus (NE VIENĄ) nuž ud yti moteris grįžtančias naktį iš darbo, nei už eilinių policijos patrulių koliavimus ir įžeidinėjimus, tai apetitai auga, o kad į Kauną, tai jis tenai įsitrynė neakivaizdžiai mokytis, kad nuimtų nuo psichiatro įskaitos, o jo tėvas taksistas manytina daug metų slepiantis išprotėjusio sūnelio nusikaltimus...Jį išpirdolino iš darbo tai reikia kažkaip piningų pasidaryti.Vien policijos piningų už stūkalinimą neužtenka.

Palikite komentarą