Ponui Žebeliui
2016-09-01 00:17

Tai ponas Žebely, gal jūsų kontora eilinį katrtą vėl išsuko tą banditaujantį psichinį ligonį, ar galvoja kaip šį kartą išsukti tyrėjų pagalba, kad visuomenei neduodate nei jūs , nei policijos komisaras, jokių atsakymų?

to kaimynai
2016-07-12 21:15

Anksčiau rašęs žmogus apie Aisčio Regimanto "stogus" iš Tauragės policijos ir Tauragės prokuratūros buvo teisus-prokurorai neuždaro to išprotėjusio bandito ir dabar, jis ramiai net dieną šliaužioja po prekybos centrus. Ponai prokurorai su Žebeliu priešakyje ir ponai policijos vadai manytina daro įžūlų nusikaltimą laukdami kol šis beprotis jau bandęs nužudyti žmogų, ką nors nužudys. ką tada pasaskosite ponai Draud vila ir ponas Žebelį? Kad niekas neįspėjo Jūsų ir kad nebuvo pagrindo uždaryti potencialų nusikaltėlį? Ar taip manytina piktybiškai neveikdami, jūs ponai nesate nusikaltėlio bendrininkai???

Pranašas
2016-07-01 04:20

Po kelių savaičių čia bus šlykštaus "purvo vonios" ir grasinimai kai tą šizofreniką paleis galimai ciniškai eilinį kartą nuo atsakomybės, numuilinę bylą, ko nei žebelys nei kiti mūsų išlaikytiniai "nematys".Einam lažybų 1 prie 10000000?

kaimynai
2016-06-24 22:58

Negi tą psichinį banditą NET mėnesiui uždarė ar leido pabėgti į užsienį tėvelio pagalba, kol kas trūkus kantrybei nenudobė, kad ramu ir internete ir kaimynams? Manytina reikia skubėti pailsėti, kol Tauragės prokurorai ir policijos"stogai"nuspręs kokiais motyvais nutraukti bylą, Regimantą VĖL primokius prirašyti ant nukentėjusiųjų pareiškimų dėl jo terorizavimo ir šmeižimo, ir šių šmeižikiškų ir melagingų pareiškimų pagrindu nutraukti bylą(s).

to Oho
2016-06-16 07:54

Jis tenai buvo , nes stovi psichiatro įskaitoje, kas policijos laaaabai slepiama kaip ir jo, pasityčiojamai juokingų nuobaudų ir teistumų sąrašas. Bet už informacijos apie žmones iš jų vaikų rinkimą, ir jų skundimą, dabar temidės "stogą" turint , jis net už grąsinimą nužudyti mažametę, ir jos tėvą, 5-ių metų jų šiemos teriorizavimą užpuolant mieste, naktimis lazeriais blizguinant į langus šiurpinant mažametę, kriokavimus po langais, grasinimus sukapoti gabalais, langų daužymą, bei bandymą per langą akmeniu užmušti mergaitės tėvą, prokurorai Bolisovas ir Tranelis manytina paskaitė mažareikšmiu įvykiu , mažesniu nei rūkymas neleistinoje vietoje,ir jam bylas nutraukė, o prokuroras Bolisovas net kategoriškai atsisakė priimti tėvo atsineštus įrodymus, kas užfiksuota ir manytina atininkamų struktūrų laikui bėgant bus įvertinta kaip ir Tranelio bylosduomenų iškraipymas iki apsurdo ir jos nutraukimas. manytina prokurotrai turi ginti ne mažamečių vaikų terorizuotojus o vaikus, o jei jie to nesiruošia daryti, manytina jie turi eiti dirbti kiytą darbą ar būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaip galini nusikaltėlių bendrininkai.O su šiuo manytina banditu bus sekančiai-jį porai dienų uždarys dėl akių ir kilusio rezonanso , kol nutils triukšmas,ir prokurorai visiems atfiyutbolins raštus apie jo krištolinį tyrumą ir nusikaltimo sudėties ir faktų nebuvimą, net moterims jį atpažinus, jam kameroje komfortiškai žiūrint Tv, ir žaidžiant jo baltu aifonu, kurį kada nori sako Traneliui turįs, nes mat jį per telefoną grąsina, o kai reikia pats Tranelis pareiškia kad jis to telefono neturi, ir po to"trūkstant įrodymų"bus paleistas, aišku prieš tai jam kaip visada leidus namuose iškavoti beisbolkes ir rūbus, su kuriais vilkėjo, kėsindamasis į moterų gyvybes.O jei baus tai galimai vėl Žebelienė, kurios nutarimus galimai bijos kas skūsti, kai pasak "Kurjerio" jos dėdė buvęs aukščiausiojo teismo Pirmininkas ponas Greičius, o vyras Tauragės Vyr. Prokuroras...Senukus |Vuirkiečius ponas žebelys ir jo žmona Teisėja, baudžia, o banditų ATVIRAI BESIKESINANČIŲ NET Į VAIKŲ IR MOTERŲ GYVYBES, NE. KAIP ČIA YRA PONAI ŽEBELIAI, UŽ KĄ MES JUMS ALGĄ MOKAME,UŽ TITULUS IR VIRKIEČIO BAUDIMUS DĖL TIESOS APIE "Žemėsą"?

Sigitas
2016-06-15 07:59

Labai jau išmanus tas jūsų maniakas. Kai pagalvoju, iš visų mano žinomų svaidomų daiktų beisbolo lazda tikrai tam labiausiai tinkama.

Oho
2016-06-13 08:27

I Sveksna toki isvezti.

Oho
2016-06-13 08:27

I Sveksna toki isvezti.

MOLUPIO NUKENTĖJUSIOMS
2016-06-08 23:04

BŪKITE BUDRIOS IR JŪSŲ ARTIMIEJI - VISUS POKALBIUS SU PROKURORAIS POLICININKAIS, TYRĖJOMIS ĮRAŠINĖKITE VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS ANTRAIP "SUĖS' JUS PAČIUS, TOKIAIS STRAIPSNIAIS ,KIURIUOS REIKĮĖTŲ TAIKYTI JŲ STOGUOJAMIEMS BEPROČIAMS. EINANT Į PROKURATŪRĄ KAI MATOTE KAD JUS LAIKO PILNAIS KVAILIAIS IR GALIMAI PROKURORAS PALAIKO NUSIKALTĖLIO PUSĘ, PASKAMBINKITE Į STT BŪSTINĘ NUMERIU : tel.: (8 5) 266 3333 IR PAPASAKOJĘ KAIP PROKURORAI TYČIOJASI BYLOJE (nenorėdami priimti įrodymus, ar apklausti jūsų liudininkus, nepriimdami jūsų duodamų prijungti prie bylos auduio įrašų, nuotraukų, ar videoįrašų,kurie yra DOKUMENTAI) , PASAKYKITE KAD PROKURATŪROJE DARYSITE AUDIO AR VIDEO ĮRAŠĄ SIEKIAN ĮRODYTI GALIMĄ PROKURORO NUSIKALSTAMĄ VEIKLĄ, IR ŠĮ PRAŠYMĄ ĮSIRAŠYKITE Į TELEFONĄ AR DIKTOFONĄ, APIE TAI PASAKĘ STT DARBUOTOJUI. TADA PONAI PROKURORAI PAŠOKINĖJĘ DĖL BYLOS UŽ NETEISĖTĄ ĮRAŠŲ DARYMĄ PROKURATŪROJE, UŽSIRAUS ANT RIMTŲ POKALBIŲ SU STT, O PASKUI MANYTINA IR GEN.PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ.PERDAUG NEATVIRAUKITE KAD IR SU SENAIS TAURAGĖS ADVOKATAIS IŠSKYRUS GALIMAI ORLOVĄ IR NAUJĄ VAIKĖZIOKĄ, NES JŪSŲ PLANAI BUS GALIMAI TUOJ ŽINOMI NUSIKALTĖLIUI IR JUMS PER APLINKINIUS PAKIŠTUS ŽMONES BUS KENKIAMA BYLOJE GALIMAI ŠANTAŽUOJANT JUS ATSISAKYTI BYLOS. PRADĖJUS IŠSIDIRBINĖTI PROKURATŪROS AR POLICIJOS PAREIGŪNAMS, AR ŠŪKAUJANT ANT JŪSŲ AR GRUBIAI ELGIANTIS SU JUMIS, AR GRASINANT BYLOMIS, KREIPKITĖS Į GEN. PROKURATŪROS ŠIUOS ASMENIS : prokuraturos.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/generaline-prokuratura/115/generalines-prokuraturos-vidaus-tyrimu-skyrius/d63 ,KURIE PATARS KĄ DARYTI TOLIAU.VISUS PRAŠYMUS, SKUNDUS, IR PAREIŠKIMUS TEIKITE TIK RAŠTU, NES TIK Į JUOS PAREIGŪNAI PRIVALĖS PER 20 DARBO DIENŲ(esant būtinumui ieškoti kokių dokumentų per 30) JUMS DUOTI ATSAKYMĄ. KIEKVIENĄ PAREIGŪNŲ VEIKSMĄ GALITE APSKŪSTI.REKOMENDUOJAMA NESIGAIŠINTI SU TAURAGĖS ŠEIMYNINE TEMIDE,KUR GALIMAI VYRĄ SKŪSITE ŽMONAI,O KREIPKITĖS TAI PAŽYMĖDAMI Į GENERALINĘ PROKURATŪRĄ UŽSIREGISTRAVĘ ASMENINIAM PRIĖMIMUI, IR TURĖDAMI SU SAVIMI JŪSŲ PADARYTŲ ĮRAŠŲ KOPIJAS (NES ORIGINALAI GALI NETIKĖTAI PRADINGTI IR NIEKO NEĮRODYSITE). ĮRAŠŲ IR JŲ KOPIJŲ NELAIKYKITE NAMUOSE, SAVO KOMPIYUTERIUOSE,KURIUOS TYLIAI NULAUŽUS IŠKRAIPYS DUOMENIS AR JUOS SUNAIKINS KOKS PRISIDIRBĘS TEISINGUMUI, KOMPIUTERISTAS,ARBA APSURDIŠKO PAREIŠKIMO PRETEKSTU PADARYS KRATĄ IŠ JŪS NETEKSITE VISŲ ĮRODYMŲ, O PASKUI GALIMAI TYČIOJANTIS Į AKIS JUMS PATIEMS SULIPDYS CINIŠKAI APSURDIŠKĄ BYLĄ,PVZ.UŽ ŠMEIŽIMĄ..GERIAUSIAI SUSIRASKITE PER PAŽYSTAMUS AUKŠTĄ VILNIAUS POLICIJOS AR PROKURATŪROS AR STT PAREIGŪNĄ IR JUMS BYLA GALIMAI JUDĖS BE"STABDŽIŲ".. Sėkmės Jums. Na o toliau, sekančiuose pasisakymuose manytina bus "pasipiktinusių tauragiškių ir moteriškių, bei pareigūnų" iš donelaičio 50, purvas.

Kaimynas
2016-06-08 22:37

Atsistojo keletas klausimų. 1 . Kuris prokuroras, manytina sąmoningai darydamas nusikaltimą,šį kartą nebijodamas bausmės,iškraipys jo bylos duomenis ir nutrauks bylą? 2. Ar senas policijos "stogas"vėl paskirs legendinėmis Regimanto bylų nutraukinėjime tapusias tyrėjas ar paskirs naują, galimai pasimokinimui kaip klastoti bylas? 3.Ar vėl iki apsurdiško nutraukimo bus tik vilkinama byla, ir krata pas jį bus atliekama kai temidės galimai nusikaltėliai, jam eilinį kartą duos savaitę "bytoms" pasikavoti ir rūbams pasikeisti, o"kratą" atliks "policijos stogo"chėbrytė bylą tiriančiai tyrėjai net nedalyvaujant?. 4.Kiek mėnesių, metų ,ar dešimtmečių tauragės temidėje byus leidžiama siautėti jų proteguojamniems psichiniams ligoniams, narkomanams , vagims, ir suvaikėjusioms marazmatinėms senutėms prisiduriant prie pajamų iš mūsų apmokamo operatyvinės veiklos fondo, iš kurio galimai pasišildo ir šių piningėlių skirstytojai? 5.Kiek dar Tauragėje policijos vadai žmones, manytina laikydami visiškais kvailiais , gaudys po porą į metus, niekinės"žolės" vartotojus, ir kiek dešimtmečių dar klestės rimti narkotikai? Gal kol visų Tauragės Teisėjų dūkros ir sūnūs pataps narkomanais ir jiems trūks kantrybė bei viešai - nebijodami kaimo mužikų patapusių "narko stogais" , prabils apie tai be trijonienių pliurpiančių apie tai?

Palikite komentarą