Visa
2016-01-03 06:07

bėda tame, kad Žygaičiuose mokykla nedirba visą parą.O tai jau į mokyklą suveža, parveža, priemonėmis aprūpina, pamaitina ir t.t. t Beliktų, kad dar vakarais užimtų ir pamigdytų.Gėda jau klausytis, imkitės patys kokių iniciatyvų - bendruomenė, tėvai. Ar jums tas pats, ką jūsų vaikai vakarais veikia?Vis kalti kiti, bet tik ne patys.Kas nori užsiėmimų kažkodėl randa ir nedejuoja.

vizbarų karose
2016-01-02 21:24

Kiek pats vaikų esi išauklėjęs ir išugdęs?????Visų pirma auklėjimas prasideda tėvų namuose,jie įdiegia savo vaikams moralines nuostatas.Dauguma tėvų deja to nesuvokia.Viską turi padaryti mokytojai—prišnerkštą trobą išliuobti,į mokyklą atvesti,„organizuoti” užimtumą iki vėlyvo vakaro,kad tėvai galėtų ramūs būti. Joks mokytojas,net pats geriausias, neišmokys ir neišauklės Vingių Jonelio jeigu tėvai neatliks irgi savo pareigos.Juk yra vaikų kurie ateina į mokyklą pavalgyti,ramiai pabūti,sušilti,nes namie bardakai ir jam mokslai visai nerūpi.

Ok.
2016-01-02 11:22

Pritariu pilnai komentarui dėl ,,verslininkės dosnumo". Ji ne tik kad neduoda, bet dar ir užsipuola, bei šmeižia tuos, kurie remia mokyklą. Gaila, kad tik bierancija žino, kaip visiems reikia dirbt, mokyti ir t.t.

mokykla
2016-01-02 11:10

ir vėl kalta.Nesuprantu kodėl mokykla ir mokytojai dar ir kaimiečiams laisvalaikį turėtų suorganizuoti??????? O ta kebabų verslininkė ar yra nors vienu Euru prisidėjusi prie mokyklos ar bendruomenės organizuojamos veiklos??????Kiti bendruomenės nariai (verslininkai.ūkininkai...) mielai paremia projektus,renginius o pas ją nė sudilusio skatiko negautum.

Žygaičiai
2016-01-02 10:48

Kiek žinau tai verslininkės ir jos sesėms viskas yra blogai tiek mokykloj, tiek seniūnijoj, tiek daugiafukciniam, tiek bibliotekoj, t,y, visur, kur žmonės dirba.

Norinti šokti
2016-01-02 09:15

Manau, kad Birūta jau nebenori šokti, gal paseno, (jei reikia tik atlyginimo) todėl priimkite jauną energingą vyruką, kuris suorganizuos šokius ir tvarką palaikys, jam padės draugai ir pats pašoks, ( atlyginimą sąžiningai užsidirbs ). Dabar kaip suprantu salės grindys tinkamos šokiams tik už pinigus jubiliejams. Bet nepamiškite, kad ES pinigai skirti visai bendruomenei.

Vizbarų Karosas
2016-01-02 08:18

Gimnazijoj sulindusios seno socdemu kirpimo bobutes, gimnazija labai moka prasistumti kažkur už Žigaičių ribu, bet kas dedasi kaime bobutes nieko nežino, manyčiau reiktu ir per nakti padirbėt, kad tik savo darbu išmokinti vaikus (šeip alga mokama ne už atejima, o už vaiku auklėjama, tame tarpe ir po pamokini)

Netingėkite
2016-01-02 07:35

patys organizuokitės, o ne kaltų ieškokite. Mažiau alkoholio, cigarečių, daugiau iniciatyvų. O verslininkams, kurie kaltina mokyklą, tai prisidėkite lėšomis ir patalpomis vakarais, jeigu norite savo kaimo bendruomenėje ką nors turėti.Tad pirmyn, neieškoję kaltų.

Vyresnios kartos kaimietis
2016-01-02 06:16

O kodėl neliko šokių,kitų renginių kaimuose jaunimui.Pati pirmiausia priežastis yra tai,kad atėjusiam jaunimui pirmiausia rūpi,kur parūkyti,kur išgerti,Jaunimas vakarėliuose agresyvus,nereguoja į organizatorių pastabas,Jeigu organizatorius pareiškė,kad salėje ar kolidoriuje nerūkoma,ar suprantate, išgirsite tokių žodelių sklindančių iš jų burnų ,kokių nesigirdėjęs savo gyvenime,ir dar pagrasins,jeigu dar mane auklėsi, gausi ir snukį,kalba jų žargonų,Niekas nieko nepavydi tik reikia būti patiems kultūringiems,nieko nelaužantys,ir kad nereikėtų prižiūrėtojų,jų veiklos stebėsena,Juk policija nepriskraidys į kiekvieną kaimą,bet juk atvyksta ir jaunimėlis ir iš kitų vietų,Kai susitinka atskiros parapijos dažniausiai tas susitikimas baigiasi muštynėmis,o ką gali padaryti kokia nors moteriškėlė,kaimo renginių organizatorė.Pirmiausia būkite patys tvarkingi,organizuokitės ir neškite atsakomybę patys ir viskas bus tvarkoje,Gana kaltinti kitus.Yra kaimo bendruomenė,jus esate tos bendruomenės nariai ir spręskite tas problemas,bet nenorėkite,kad viskas būtų jums patiekta,o patys bijote savo užpakalius pajudinti

Klausimas
2016-01-01 21:06

Tai kas dabar Žygaičių bendruomenės vadovas ir ką veikia? Pastatas su gandrų lizdu miestelio įvaizdžio dalis?

Palikite komentarą