rozalija
2016-01-17 11:50

sužinokit kas pasigrobė direktoriaus sudaužytą valdišką mašiną, iki šiol šis atvejis nėra išaiškintas, nes galimai pats Martinavičius ir persirašė savo vardu........

vajetau
2015-11-14 06:15

pasiknaisiok, daugiau sužinosi apie Rimantą Martinavičių, ir nešvarias jo rankas

Vajetau
2015-11-09 20:29

Kažkas manytina vėl paprašė Donelaičio 50 gyvenančio psichinio ligonio, teisto už senukų terorizavimą, ir policijos nebaudžiamo jų stūkačiaus stovinčio psichiatro įskaitoje nuo mažens ir išvijusio savo taksistą tėvą iš namų, Aisčio Regimanto aploti transporto vadovą. Teko dėl siuntų kreiptis į šį vadovą,tai per 5 minutes visi reikalai buvo sutvarkyti super. Tai mandagus ,kultūringas ir savo darbą vertinantis Žmogus.

ANTIKORUPCINĖ KONSTITUCINĖ PARTIJA
2015-11-03 00:26

Atsakymas : To - KLOUNUI PROFUI: _______________________________________________________ Ponai nukentėjusieji prašome kreipkitės į policiją dėl šio klouno PROFO nustatymo, nes dėl įžeidimo PARANOJA, galima iškelti ne tik mažytę bylelę, bet tas suknistasis PROFAS APSISIOS ir NESPĖS KEISTI PAMPERSUS....iR ANT KELIŲ MALDAUS ATLEIDIMO. Spėjame kad tai yra kaltinamojo eks darbdavio vienos vietos ....laižytojas, kad tik ilisti be muilo į vieną vietą....

Žemaitijos prezidentas
2015-11-03 00:15

SVEIKI TAURAGĖS GYVENTOJAI iR ŽEMAITIJOS SKAITYTOJAI. ____________________________________ Remiantis šio straipsnio Faktais, ir ne teisininkui aišku, kad Tauragėje nėra nei sąžiningos prokuratūrosm nei teismų, o Savivaldybė skatina autobuso parko pažeidimus. ________________ I. GERBIAMA KEISTOJI S A V I V A L D Y B Ė : 1. Kodėl nėra atleistas autobuso parko vadovas? Kokiai nusikalstamai partijai priklauso? 2. Ar jis yra savivaldybės Tarybos narys ? 3. Kas ji globoja ir užstoja savivaldybėje Meras - taryba, ar bažnyčios davatkos ? 4. DIREKTORIAUS MORALĖ NUSIKALSTAMA: kaip rašoma jis net neatsiprašė sužeistojo vairuotojo, kur akumuliatoriaus buvo ne Savivaldybėje ant Mero stalo, o autobūsų parke , kas tai per įžūlumas? Mes tokio direktoriaus nepriimtume net tualeto valyti. II. TA U R A G Ė S P I L I E Č I A I : 1. Prašom Žemaitijos visuomenės parlamentui Klaipėdoje, pranešti apie VISUS JUODUS DARBELIUS Tauragės autobusų parke, ir kitose įstaigose. Mes ne tik apsilankysime su mitingais, bet ir atvyksime su TV bei su kitos apskrities STT. 2. T E I S M A I: 1.Kas ten pas Jūsų yra per KORUPCIJA ar BETVARKĖ, kai teismai nevertina įrodymų ? 2. Ponai Paliakai VIEšAI rekomenduoju surinkti visų Tauragės teismų nutarčių ir sprendimų įrodymus, nors niekas neturi teisės kištis į teismų darbą, bet išsiūskite LR Prezidentei dėl šių teisėjų ATLEIDIMO, kuri perduos SVARSTYTI Teismų tarybai dėl jų atleidimo KAM KORUMPUOTAI NEVERTINA ĮRODYMŲ. Juos galima patvarkyti greitai ir be jokių veidmainių parsidavėlių advokatų patarimo kurie bijo net savo šešėlio. A D V O K A T A I: 1. Tiesa ar Jūs turite advokatus ? 2.Kodėl jie neprašo perkelti bylos į kitą apygardą: Pavyzdžiui į Šiaulius, Kauną, Vilnių ? 3. Ar turite advokatų orderius ar jie tiesiog chalturija ir neprisiima atsakomybės ? ___________________ STOP: TEISINGUMAS ATSIRADO PO 12 ir 15 METŲ. 1. Mes be jokių advokatų vedame STRATEGINES BYLAS Vilniuje ir Kaune ( žinoma po kelių metų stumdymo) iškėlėme bylą aplinkos ministrui dėl 196 000 eur nuobaudos už tyčinių savo pareigų ir Premjero ignoravimą. Žemaitijoje padedame sugrąžinti tris nusavintus sovietmečio iškastus tvenkinius. REIKIA KOVOTI bet ne su veidmainiais advokatais, kurių turtai rūgsta kaip ant mielių, nes patys esate kalti NEPRAŠOTE ORDERIO. Taigi advokatai vietoj to kad kurti TEISINĘ VALSTYBĘ , JIE GRIAUNA IŠ PAMATŲ. Praneškite mums ____________________ ANTIKORUPCINĖS KONSTITUCINĖS PARTIJOS PIRMININKU ŽEMAITIJOS PREZIDENTUI. Klaipeda antikorupcinisstreikas lt europa5252@gmail.com

TO TO PROFAS
2015-11-02 20:59

padidnk dozę

to profas
2015-11-02 12:02

Vaistu nuo paranojos pagerk

profas
2015-11-02 10:43

incidentas vyko pries 7metu-prie petrosiaus, o pavadinimas bando igelti dabartinei valdziai. Nors, jei kalba eina apie p. ramanauskiene ,tai nestebina...

LAZ 695
2015-11-02 07:45

Jeigu ne tas incidentas,tai vairuotojas ramiai būt pasiėmęs akumą ir išėjęs.Bet kai jau nelaimė-tai-savarankiškai pateko į patalpą,kur buvo akumuliatorius.O savarankiškai,tai reiktų suprasti,kad kitom dienom tą vairuotoją po garažą vedžiodavo už rankos mechanikas,bet tą dieną jis vaikščiojo savarankiškai.

Palikite komentarą