Elena
2015-06-17 12:22

Liūdime kartu su artimaisiais, a. a. Regimanto šeima... Ačiū iškiliam Menininkui už paliktus darbus Pagėgių krašte - aukuro kompoziciją ant Rambyno kalno, atminties lentelę ant namo sienos, namo, kuriame gyveno šviesuolė Bronė Savickienė... Prisiminsime šį Žmogų, gerbsime jo kūrybinį palikimą rašytiniuose šaltiniuose ir bibliotekos fonduose, prisiminsime šiltas bendravimo akimirkas, Jo tylų balsą, Jo atidų įsiklausymą į kitą, Jo išmintingą Žodį... Pagarba didžiam Menininkui, ilsėkis ramybėje...

O.T
2015-06-16 04:05

Užuojauta šeimai,artimiesiems-Lietuva neteko talentingo žmogaus,-bet jo darbai lko ateities kartoms...

Vygantas
2015-06-15 06:27

Užuojauta jo šeimai, broliui Juozui Midvikiui ir visiems jo artimiesiems.

Palikite komentarą