Dima
2015-05-25 08:32

Ir tikrai rinkimus laimėjo socdemai, o postus dalina kiti.

Tarakonas
2015-05-24 19:02

Pajudinus šiltą lizdą bėga buvę komunistai kaip taronai , kad spėtų pasislėpti ir išneštų sveiką kailį.

geizeris
2015-05-24 18:10

kas tas papa Karla? kas tie broliai rankeles?

Valerija
2015-05-24 16:52

Dėkoju Tamstai, To to Petrai, Tamstos paskatintas privalau paskelbti informaciją: KLAIPĖDOS APYGARDOS PROKURATŪRA NUTARIMAS 2010 m. kovo mėn. 20 d. Rašoma: Tokiu būdu galima būtų konstatuoti, kad "ATVIRĄ LAIŠKĄ" pasiraše ARŪNAS BEIŠYS, PRANIUS PETROŠIUS, VIKTARAS KAVŠOVAS ir jų parankiniai (žemaitiškai pasubinotai) sigitas kancevyčius, virgilijus žilius, jonas juozapaitis ,jonas gedminas (jonas gedminas jau tikras skystablauzdis, buvo pasiųstas ir vyko susidoroti su savo darbo kolega), jonas samoška ir "krikščionas" virginijus būdvytis, ir jo surašymą inicijavę asmenys padarė nusikalstamą veiką atsakomybė už kurią yra numatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas 132 straipsnis 2 dalis, (1994 - 07 -19 įstatymo Nr. I-551 redakcija). Gerb. To to Petrai, jei dar kas neaišku klausk ?

Petras
2015-05-24 09:16

2006 m. birželio 20 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖ PROKURATŪRA NUTARIMAS PANAIKINTI NUTARIMĄ NUTRAUKTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ Rašoma: Šis Tauragės prokuroro GRĄŽVYDO ŽEBELIO nutarimas nepagrįstas, todėl neteisėtas ir naikintinas. Toks byloje surinktų faktinių duomenų vertinimas yra abstraktus ir skubotas, nes konstatavus nusikaltimo požymių buvimo faktą ir ikiteisminio tyrimo metu neišnaudojus visų įstatymo numatytų galimybių negalima daryti išvados apie konkrečių asmenų kaltės buvimą ar nebuvimą, o taip pat ir apskritai apie tokių požymių nebuvimą. Taip pat byloje surinkti faktiniai duomenys kelia pagrįstų abejonių dėl finansinių operacijų bei sandorių tarp žemės ūkio kooperatyvo "ŽEMĖSA" (prieš tapdamas Tauragės apskrities viršininku ARŪNAS BEIŠYS įkūrė -įsteigė fiktyvų žemės ūkio kooperatyvą "ŽEMĖSA" , aferos būdu, suklastojus žemdirbių parašus) ir AB "Tauragės maistas" ekonominio pagrįstumo, o tuo pat metu- ir dėl jų teisėtumo. Nutraukiant ikiteisminį tyrimą visiškai neįvertinta ir ignoruota 2003 m. birželio 18 d. Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnybos prie LR VRM Tauragės apskrities skyriaus specialistų išvada Nr. 5 -8/13, kurioje nurodoma, kad žemės ūkio kooperatyvas "ŽEMĖSA" lėšas iš Kaimo rėmimo fondo gavo nepagrįstai, kooperatyvo SANDORIAI IR FINANSINĖS OPERACIJOS ATLIKTI SIEKIANT GAUTI LĖŠŲ, t. y. VEIKIANT PAGAL IŠ ANKSTO SUMANYTĄ NUSIKALSTAMĄ SCHEMA. O Tauragės rajono seniūnijų seniūnai JONAS JUOZAPAITIS, VIRGINIJUS ŽILIUS, VIRGINIJUS BUDVYTIS , JONAS GEDMINAS, JONAS SAMOŠKA visą tai žinojo ir negynė žemdirbių -piliečių lėšų grobstymo neteisėto pasisavinimo faktų, bet padėjo ARŪNUI BEIŠIUI ir jo nusikaltimų bendrams išvengti baudžiamosios atsakomybė. Todėl JONAS JUOZAPAITIS IR VIRGINIJUS ŽILIUS jau neria į krūmus, bet to neužteks...?

2?
2015-05-23 10:56

santechniks yr valdoms "papos Karlo" ir jų sūnelių -brolių rankelių .Jie čia tą kipišą kelia.

glušam
2015-05-23 07:38

Tauragės šilumos tinklai garantuotai yra efektyviausiai ir geriausiai valdoma Tauragės savivaldybės įmonė. Ar tai blogai?gal pažiūrėkit kas daros butų ūkyje, ai nežiūrėkit ten "savi". Gėda mere gėda. Tarnauk žmonėms o ne savo ir savo "chebros" interesams

?
2015-05-23 07:11

kiekvienas supranta kad Tauragėje daugiausia mandatų iškovojo Socdemai, ir tik dėl tokių kaip kalingradiečio "moksliuko" ir kito trokštančio pardavinėti vandenuką troškimo bet kokia kaina būti valdžioja susidaro dauguma. Ar ji rimta? Ar sigis žino ką daro? ar jam vadovauja "tėvas su vaikais"?

ARUNAS
2015-05-23 04:45

SAUNUOLIS MERAS , VARYTI TA SUTVE LAUK IS VISU POSTU , KITAIP NIEKO NEBUS KAISIOS PAGALIUS I RATUS

gojau
2015-05-22 19:21

a tave merga padarė?

Palikite komentarą