to ...
2013-11-16 22:30

Tai gal tu pavyzdį parodyk išlindęs iš triaškių,demagoge ir pats pasirašyk ponas tekoraiti nerašinėjęs prigėręs,kai draugeliai negaudo už tai? Juokjiasi puodas kad katilas juodas,ane?Ar rezgys tą patį dešimtmečiais rašo,ar policininkai rokurorams"nematant"visą šeimą KASMETAI TERORIZUOJA VISAIS BŪDAIS,NEUŽMIRŠAMI IR MAŽOS MERGAITĖS.Tu aklas ir sutrikusio mąstymo ar tik taip apsimeti?Kažkaip milicininkiškai "nepastebi"kad tie policininkai 10 metų net 4-ių metukų mergaitę naktimis šankino apsisapnavę apie nusikaltėlius ir kažko "iš nieko"pralošė bylą trise prieš Rezgio žmoną. Ar čia irgi Rezgio paistalai.Ar čia prieš 10 metų? Matyt žiauriai geri kad laikas sustojo :).Kau jau kam o tau tai gerai tavo sabutylnikų darbai žinomi....O kad tris metus čia visą Rezgio šeimą mėšlais net milicininkėliai drabsto(išimant tik komentarus kurie paviešina draabstytojų pavardes) ir niekas jų"nerana" ir nebaudžia tai irgi normalu ir kažkaip niekas"pastoviai" 10 METŲ NEMATO?Gal tave papedofilinti kaip čia Rezgį,per proksius kaip tu, paviešinus tavfo pavardę ir kasdien išgeriamo alkoholio kiekį? Ar nelėksi į prokuratūrą pirmas skūstis kad įžeidė ar nuskriaudė?Gal tavo žmoną vidurį dienos ,sufabrikavus bylą(ir ją pralošus teisme)patampyti trims sadistiškai nusiteikusiems ir nebaudžiamiems policininkams ir dar po mamos laidotuvių visų žmonių akivaizdoje?Patiktų?O gal tau kaulus kaip Rezgiui sulaužyti ir liepti dėkoti sulaužiusiems išsigimėliams?Gal čia prieš 100 metų buvo?Gydykis alkohoilike,kol pigu,nebandyamas žmones paversti durneliais pastatant policijos taktika viską kaip senus faktus.Nieko greitai Youtubėje bus naujas serialas,kur bus ir tavo snukis...

...
2013-11-14 22:03

Kokį straipsnį beatidau visur Rezgio tie patys dešimtmetį trunkantys paistalai.Ir kada jam nusibos malti tą patį per tą patį......Šlykštu skaityti.Jei jau toks mandras ponas esi,tai bent visur prie kiekvieno komentaro pasirašyk kad Rezgys esi.....Dėkok pareigūnams ...už jų gerumą tau.

Tauragiškis
2013-11-13 19:29

O gal pareigūnai neieško nusikaltėlių terorizuojančių mano šeimą ir patys smnurtaujantuys prieš mus kad sunkiai pragyvena ir "mažai" uždirba..., Nagi pažiūrim : Štai kaikurių "varguolių "dirbančių už ašaras "kapeikos"(duok dieve med sesutėms tvarstančioms pūvančuias žaizdas,ar gaisrininkams tokias"kapeikas":) : rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/egle-demereckiene-17970/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/arunas-skucas-7535/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/sigitas-sirvydas-53470/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/grazvydas-zebelys-23067/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/daiva-zebeliene-67704/ , čia vienas pareigūnas dėl gėrimo palikęs policiją,berods 2010 metais išėjęs dirbti į pasienį... : rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/remigijus-tekorius-46657/ . Patekus dirbti į varganą ir nuskurdusią...į policiją kažkaip keistai žaibiškai kyla turtai ,lyg žmonės nustotų rtengtis ir valgyti . O gal taip atsitinka iš įtampos... : rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/marius-draudvila-38069/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/mindaugas-barsys-38908/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/rolandas-lesnickas-50258/ , rekvizitai.vz.lt/deklaracijos/reinalda-pazereckiene-46398/ Įmonės ir firmos Lietuvoje bankrutuoja ,o policininkų pragyvenimas kyla kaip ant mielių...Įdomu ar tas deklaracijas STT ir kitos kontoros tikrina...

Tauragiškis Temidei
2013-11-13 19:21

PO ŠIŲ SAVO PASISAKYMU GAVAU NET 5 GRASINIMUS TELEFONU KAD BUS NUŽUDYTA PAREINANTI IŠ MOKYKLOS MANO 9 -NIŲ METUKŲ DŪKRYTĖ(KURI JAU BUVO SUŽALOTA O BYLOS DOKUMENTUS TYRĖJA PAŽERECKIENĖ SUKLASTOJO NUSLĖPDAMA NUO APYGARDOS PROKURATŪROS DALĮ JŲ,KAS NUFILMUOTA,TAIP PAT ĮŽŪLIAI IŠKRAIPĖ BYLOS DOKUMENTUS ĮRAŠYDAMA,ŽINOMAI MELAGINGUS DUOMENIS,KAS TAIP PAT NUFILMUOTA ).ŽINUTĖSE GRASINTA KAD BUSIU NUŽUDYTAS IR AŠ SUKELIANT KET ĮVYKĮ ,KĄ PANAŠIAI JAU DARĖ 2008 METAIS TAURAGĖS KELIŲ POLICININKAI MAN, SUFABRIKAVĘ IR SUKLASTOJĘ KET PAŽEIDIMŲ BYLĄ(KURIĄ KREIPUSIS Į VILNIŲ NUTRAUKĖ),AIŠKU NESĖDUS NĖ VIENAM POLICIJOS NUSIKALTĖLIUI-DOKUMENTŲ KLASTOTOJUI. ŽINITĖMIS GRASINTA IR TOLIAU FABRIKUOTI BYLAS MANO SŪNUI,KAS JAU SENIAI DAROMA .PARAŠIUS PAREIŠKIMĄ IR PAPRAŠIUS NEDELSIANT IMTIS PRIEMONIŲ GRASINTOJO PAIEŠKAI,TAURAGĖS POLICIJA SAVO STILIUJE,KAI PALIEČIUAMA MANO ŠEIMA - LAUKS KOL KOMIUNIKACINĖS BENDROVĖS IŠTRINS DUOMENIS APIE ŠIO ABONENTO SKAMBUČIUS IR ŽINUTES,KAIP JAU DARĖ. PONAI"ANGELAI SARGAI "BUVO LAAABAI SUSIDIRGINĘ KAD PARAŠIAU PAREIŠKIMĄ, O ATVAŽIAVĘ PO TREČIO GRĄSINIMO ATSISAKĖ SURAŠYTI PAREIŠKIMĄ,KAS NEBE PIRMAS KARTAS KAI GRASIUNA JŲ DRAUGELIAI...KAS AIŠKU NUFILMUOTA. TAIGI "AČIŲ "PONAI TAURAĖS TEMIDĖS TARNAI,UŽ GRĄSINIMUS IR ĮPRASTĄ NUSIKALSTAMĄ NEVEIKIMĄ BEI VISOS ŠEIMOS TERORIZAVIMĄ TRUNKANTĮ 10-US METUS...MANAU VILNIAUS ĮSTAIGOMS TRŪKS KANTRYBĖ NUO MANO SKUNDŲ IR IŠTEMPS JUS Į ŠVIESĄ,O DAUGIAU NEBETYLĖSIU IR NORS REIKALAUTA IŠIMTI MANO VIDEO IŠ JOUTUBVE APIE TAURAGĖS POLICIJOS BANDITIZMĄ,AŠ ĮDĖSIU VISKĄ KĄ DAVĖ PAŽYSTAMI APIE JŪSŲ NUSIKALTIMUS IR KĄ UŽSIENYJE TURIU APIE JUS PATS.NUSIKALTĖLIAI KURIEMS MOKAME MES ALAS TURI BŪTI ŽINOMI VISIEMS,GAL TADA JUOS PRADĖS KAS BAUSTI.

Gal Kas iš teisėjų atsakys?
2013-11-09 19:39

jei : "Anot prokuroro, dokumento suklastojimas yra ne tik tada, kai padirbamas parašas ar antspaudas, pašalinama teksto dalis ar pan., bet ir tada, kada į dokumentą įrašoma melaginga informacija." Tai gal tada galima būtų gauti atsakymą kodėl turint mąsę(kartotiniai ir tęstiniai nusikaltimai)dokumentinių Tauragės policijos pareigūnų,prokurorų ir teismo sekretorės dokumentų manomo klastojimo faktų,jie nebaudžiami,o parašius net tris skundus Tauragės teismo Pirmininkui,atsakymų laukiame penki metai?Kaip čia ponai su tuo įstatymų taikymu? KOKIUS KRITERIJUS KLASTOTOJAI TURI ATITIKTI ,KAD JUOS,KAIP IR VISUS MIRTINGUOSIUS,BAUSTŲ KAIP NUMATYTA LR KONSTITUCIJOJE,kur aiškiai parašyta kad Įstatymui ir Teismui VISI ASMENYS LYGŪS?

Tauragiškis Advokatui2
2013-11-09 19:31

Kelių policininkai ir ne tik jie, urmu(galėčiau pateikti mąsę DOKUMENTUOTŲ PAVYZDŽIŲ) ir dėl "plano"bei nešvarios karjeros fabrikuoja bylas,klastoja bylų dokumentus taip įžūliai,kad net paprastam mužikui matosi jų nusikalstamas darbas,tačiau nei Advokatai nei Teisėjai to nemato...NET SUKLASTOTŲ NUOTRAUKŲ!!!!!!!!AR SVEIKATĄ TEISĖJAMS NORS Į 20 METŲ KARTĄ KAS TIKRINA?Kaip čia yra ponai,ir kada tos komedijos Teisme baigsis? Jau aš nekalbu kai neįrodžius prokurorams,jų ,vaikų teisių milicininkės ir policijos sufabrikuotoje byloje dėl tariamo tėvo smurtavimo fakto(ŽMOGAUS KALTUMĄ LIETUVOJE NUSTATO TIK TEISMAS,O NE VAIKŲ TEISĖS ,POLICININKAI IR PROKURORAI SU ADVOKATAIS, TĄ PONIA GUDŽIŪNIENĖ MANAU TURĖTŲ ŽINOTI).Ponia Gudžiūnienė remiantis prokurorų ir policijos NEIŠTIRTA KLASTOTE IR NETEISMUI NENUSTAČIUS TĖVO KALTĖS,įpatingai skubiai atiduoda vieną(iš dviejų) vaiką motinai,kuri jį NEPILNAMETĮ slapta nuo tėvo ,sąmoningai pameta,nežinantį Ispanų kalbos,be piningų,dokumentų, Madride,pati išlėkusi į Barseloną laimės ieškoti,(Lietuvoje iki gėdos galo prisiieškojusi), ir JOS VAIKAS PRITEISTAS GUDŽIŪNIENĖS ,badaudamas ,skursdamas ,verkdamas,šaldamas ir vogdamas maistui,aišku neužilgo(sukakus 18-ai, sėda į Ispanijos kalėjimą,nežinant nei kalbos nei papročių...Jūs ką ponia Teisėja,manote nepadarėte nusikaltimo?Nesugriovėte minėtam VAIKUI ,jo broliui ir tėvui invalidui gyvenimų ,kartu su manytina nusikaltusiais prokurorais ir policininkais,kurie TĄ PAČIĄ DIENĄ KAI NETEISĖTAI ATIDAVĖTE MOTINAI VAIKĄ,NUTRAUKĖ ,kažkaip"netikėtai"...TĖVUI BYLKĄ NESANT TĖVO KALTĖS,DĖL KURIOS JŪS NUO TĖVO ATĖMĖTE VAIKĄ!!!!!! KAS JŪS PO TO,KAIP ŽMOGUS IR TEISĖJA,IR KLASIOKĖ? UŽ KĄ JUS TURI TAUTA,ŠEIMA,ARTIMIEJI,KLASIOKAI,KAIMYNAI,GIMINĖS IR JŪSŲ VAIKAI(KARTU SU MANO, LANKĘ MOYKLĄ) GERBTI? TEISĖJA PUIKIAI ŽINOJO KAS PER MOTINA. TĖVUI VOS NE MALDAUJANT IR NET MOKYTOJAMS PRAŠANT PALIKTI TĖVUI VAIKĄ KAIP GERAI PRIŽIŪRIMĄ IR AUKLĖJAMĄ,O VAIKŲ TEISIŲ NUSIKALTĖLĖMS NUSLĖPUS BYLOS DOKUMENTUS NUO TEISMO,TEIGIAMAI CHARAKTERIZUOJANČIUS TĖVĄ, BUVO VYKDOMAS"TEISINGUMAS'LIETUVIŠKAI

Tauragiškis Advokatui
2013-11-09 19:30

Prajuokinai "adokate "(manau adokatas kuris padeda ne sėsti ar likti nubaustam, o įrodyti kliento nekaltumą),bet čia ne apie Tauragę...Geriau rašyk kaip yra, o ne kaip turėtų būti,nejuokinęs žmonių.Čia tau ne cirkas.Kodėl Tauragės teisme ponas Bazilius kategoriškai neduoda, iš jo nagrinėjamos bylos žmogui, jo sveikatos pažymos išrašą o ,Teisėja Bajorinienė be jokių maldavimų-vadovaujantis įstatymų nuostatomis , iš Teisėjo Baziliaus bylos duodą tą išrašą?gal todėl kad į diktofoną ponas bazilius patvirtino kad siuntė SĄMONINGAI neteisėtai, pagal įvardinto Teisėjo nžodinį nurodymną...Čia teisingumas? Kokie bylų nagrinėjimai,kai visi Teisėjai žino ir aiškiai mato "keliukų"ir ne tik jų grubiai sufabrikuotas bylas,jų cinišką, nusikalstamai nebaudžiamą ir įžūlų melą teisme.Arba kutr "keliukų "ir jų draugelio policininko(nešusio kudašių į klaipėdą)kur net vietoje dviejų automobilių(nukentėjusiojo ir kaltininko)policininkai,SĄMONINGAI KLASTODAMI BYLOS DOKUMENTĄ, įdeda skirtingu rakrusu to pačio(tariamojo pažeidėjo) automobilio nuotrauką.Sąmoningai neapklausia NEI VIENO IŠ AŠTUONIŲ LIUDININKŲ išskyrus"nukentėjusio"(policininko švogerio,sukūrusio bylą jaunam pradedančiam vairuotojui dėl bėgimo iš įvykio vietos ir automobilio subraižymo kurio nebuvo).Teisėja Gudžiūnienė ir apygardos Teismas, pateikęs neskundžiamą nutartį ,kažkaip stebuklingai ir sinchroniškai nematė policijos nusikalstamo bylos fabrikavimo,ir bylos akivaizdaus dokumentų klastojimo nubraižant net nesančią įvykio vietą ,neatlikus įvykio vietos apžiūros ir nesurašius detalaus įvykio vietos apžiūros protokolo,neskyrus techninės ekspertizės, neapklausus net teisme, mąsę liudininkų,nes juk POLICININKO GIMINAITIS "nukentėjęs".Na dar nauja teismo Pirmininkė nedirbo,o kad Gudžiūnienės - mano klasiokės,kurią iki atitinkamo laiko skaičiau pavyzdžiu teisingumui ir žmoniškumui, ir kuri nuvylė juodai mane ir visą mano šeimą,o savo darbu manau ir temidę dar sumažinant ir taip apgailėtiną žmonių pasitikėjimą ja. Manau kad neišrinko teismo Pirmininke,tenka tik džiaugtis ,nes toks "aklumas" kelia košmarą, dėl nekaltai nubaustų ir taip vargingai gyvenančių ir Tėvynėje likusių ,bei ja dar tikinčių jaunų žmonių, atimant iš jų paskutinį pasitikėjimą Tėvyne.

advokatas
2013-11-03 17:28

Nėra paslaptis, kad apylinkių teismų teisėjai bylas nagrinėja profesonaliau nei apygardų. Jei byla pasiekia Aukščiausiąjį teismą, tai apygardų brokas tuoj nulekia.

to nu
2013-10-31 11:53

Kriminalas čia manau vidiniame teisėjo įsitikinime,kuriuo vadovaujantis Lietuvoje priimami,kartais ir apsurdiškais atrodantys sprendimai.

nu
2013-10-30 17:49

Taip ir nesupratau kas is ko ir kodel pirko ir kur cia tas kriminalas....

Palikite komentarą