Vytautas
2013-10-16 09:05

Tauragės bibliotekos direktoriau, SIGITAI KANCEVYČIAU neskaitai ir nežinai istorijos. Pirmasis Adakavo -Skaudvilės bendromenės teatras sukurtas 1990 m. Rugsėjo 27 d. 9 val., Tauragės rajono, Adakavo kalhozo pirmininko ARŪNO BEIŠIO kabinete . "ADAKAVO RAMPA 1990" kurio metu suvaidino kalhozo pirmininkas ARŪNAS BEIŠYS pjesės "GALI NUKENTĖTI TAMSIĄ NAKTĮ" Vaidinimą užrašė Nijolė Petrošiūtė Valstiečių laikraštis 2001 m. Gegužės 15 d. (antradienis) Nr. 39 (8022) straipsnis "Gali nukentėti tamsią naktį" Rampos šviesoje aiškiai parašyta: Tauragės apskrities viršininkas ARŪNAS BEIŠYS jau nuo seno garsėja skandalingu elgesiu. Vaidino: kalhozo pirmininkas ARŪNAS BEIŠYS, vyr. energetikas A. Visockis,statybos inžinierius Barkauskas, juristas A. Preikšaitis ir nukentėjusiojo vaidmenį atliko kolhozo elektrikas Albertas Valuckas. Pirmininko kabinetas: dekoracijos: ant sienos Stalino portretas, stalas ir viena kėdė Vaidinimo pradžia: Draugas pirmininkas pasakė, kad Barkauskas ir Visockis išeitų. Jiems išėjus, Arūnas Beišys pakilo nuo kėdės ir pripuolė prie manęs (Alberto Valucko). Griebė mane už gerklės. Man pavyko ištrūkti, puoliau už stalo. Jis mane vajojosi apie stalą (...), šaukė: "Aš tave, mėšle, vietoje užmušiu" ir daug kitų grąsinimų. Po to nuilsęs pasakė: "Duodu dvi minutes, mėšle". Išėjo už durų, sugrįžęs išsikvietė juristą Preikšaitį A.. buvau toliau grasinamas ir koliojamas. Aš priminiau A. Beišiui, kad esu pastoviai jo persekiojamas, kad nepagrįstai mažinamas mano atlyginimas. Prašiau kad atiduotų už mano pasodybinio sklypo miežius bendrame plote. Jis man pakišo po nosim špygą (...) A. Beišys švaistėsi kumštimis. Anksčiau bijodavau kreiptis, kaip ir visi kolhoznikėliai dėl A. Beišio daromų skriaudų..." ir t.t., ir pan.

Palikite komentarą