Pranius
2013-09-07 04:55

Petras 2013-04-29 07:15 Tauragiškių balsas 2012 m.Birželio 19d. Nr. 46 4 puslapyje BLOGOS naujienos straipsnyje Savaitgalis “turtingas” muštynėmis rašoma: Tos pačios dienos naktį 69 metų vyras R. S. L. mėtė akmenis į renovuojamo pastato,esančio Laisvės gatvėje, langus ir panaudojo smurtą prieš 41 metų vyra A. N. Tauragės kultūros namų vyrų chorui “MINTAUJA” Tauragės rajono meras Pranius Petrošius buvo didžiausias rėmėjas 10 -mečio šventės. Kadangi chore dainuoja ir buve komunistai -kėgėbistai ir RIČARDAS S. LUKOŠEVIČIUS . ADAKAUSKAS 2013-04-29 06:58 Valstiečių laikraštis 2001 m.gegužės 15 d. (antradienis) Nr. 39 (8022) straipsnyje “Gali nukentėti tamsią naktį” rašoma: Tauragės apskrities viršininkas ARŪNAS BEIŠYS jau nuo seno garsėja skandalingu elgesiu. Rašoma:Draugas pirmininkas ARŪNAS Beišys pasakė kad Barkauskas ir Visockis išeitų. Jiems išėjus ARŪNAS BEIŠYS pakilo nuo kėdės ir pripuolė prie manęs. Griebė mane už gerklės. Man pavyko ištrūkti, puoliau už stalo. Jis mane vajojosi apie stalą (….) šaukė “Aš tave mėšle, vietoje užmušiu” ir daug kitų grąsinimų. Po to nuilsęs pasakė” “Duodu dvi minutes, mėšle” Prašiau, kad atiduotų už mano pasodybinio sklypo miežius bendrame plote. Arūnas Beišys man pakišo po nosim špygą …švaistėsi kumštimis ir t.t.

Darbuotoja
2013-09-02 09:04

Ačiū organizatoriams už puikią šventę. Buvo labai smagu ir linksma po šitiek metų sutikti buvusius bendradarbius, pasidalinti mintimis apie gamykloje praleistus metus.

Palikite komentarą