www.Dunokai.lt
2013-05-27 07:07

Klausimas direktoriui - tai prieš 10 ar prieš19 metų įkurta akcinė bendrovė? Citata iš įmonės portalo : "-UAB „Dunokai“ veiklos pradžia 1963 metai. Būtent tais metais įsikūrė Tauragės komunalinių įmonių kombinatas, kuris 1990 m. lapkričio mėn. perregistruotas į valstybinę komunalinių paslaugų įmonę, o 1993 m. vasario mėn. į valstybinę akcinę komunalinių paslaugų įmonę. 1994 m. gruodžio mėn. reorganizuota į akcinę bendrovę "Dunokai". Tai koks čia jubiliejus direktoriau? O gal kaip Vėsaitė nežinai kam vadovauji?

rimas
2013-05-26 19:45

visi ten jie vagys susede....

Bronius
2013-05-25 18:00

Žodžiai Lietuvai Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės Atsišaukimas Lietuvos Sąjūdžio sukaktis mums visiems teprimena apie didžiąją brolybę. Tai buvo, ją patyrėme. Todėl šių dienų pasauliui, draskomam godulio ir pykčio, mes tvirtai liudijame: galima gyventi kitaip. Net jei patys paklydome ir nebesugebame, mūsų liudijimas išlieka: tai buvo galima prieš 25 metus, todėl tai tebėra galima. Tik nebijokime išpažinti, ką patyrėme. Tegul pyksta, tegul pajuokia, kurie nepatyrė, o mes turėkim viltį ir kalbėkim apie viltį. Vaikams reikia apie tai kalbėti, kad girdėtų ir žinotų. Jei netikėsim, kad yra brolybės viltis, pasaulis pavirs į neapykantos puotą žmogėdrų urve. Ir po to nebebus nieko. Kaip sakė Apaštalas: jei meilės neturėsiu, būsiu niekas. Bet juk norim, kad Lietuva gyventų. Todėl kalbėkime, liudykime ir žodžiu, ir darbu, kad galima gyventi kitaip. Anuomet tikėjome ir karštai norėjome, ir neįmanomi dalykai tapo įmanomi. Būkime visi didelis širdžių sąjūdis, ir gyvenimas tęsis išgelbėtas. O dabar susirinkim Vilniuje, Seime ir prie Seimo, šių metų birželio pirmąją dieną. Atsineškime vėliavas ir Sąjūdžio skyrių emblemas. Iki pasimatymo! Vytautas Landsbergis Lietuvos Sąjūdžio XIV Suvažiavimas Vilnius, 2013 m. birželio 1 d.

ponia Zinke
2013-05-25 17:03

bet juk mes mokam už kiemo teritorijos priežiūrą kone po 9 lt, bent jau mano butas. Dar mažai?

komuniagos
2013-05-25 16:36

komuniagos atsiskaitė. bet nepasakė už ką pensininkui beišiui šilumos tinkluose sukutras nereikalingas etatas. už kurį moka šilumos vartotojai, bei kovšovans.

Palikite komentarą