As
2013-09-08 23:32

Invalidas jis matosi is SNUKIO

Juzefa
2013-05-12 13:56

Buves Pasaulyje nusikalstamos komunistų partijos Tauragės I sekretorius, O dabar mėsos kombinato direktorius MEČISLOVAS LENKTAITIS buvo KGB rezervistas išklausė 45 dienų specialius KGB mokymus 1980 metais. Tai rašoma Tauragės žinios 2013 m. gegužės 10 d. (penktadienis) Nr.19 Kodėl slepiama nekeliama į interneta

to 2013-05-05 14:12
2013-05-07 00:32

Pas mus vienas vadukų visu snukiu mėlynu ir kasdien girtas,o kas stabdo?

"Lietuvos geležinkeliai"
2013-05-05 12:12

Buvęs Telšių teismo pirmininkas kelią sumaišė su bėgiais 28 Ilgus metus teisėju dirbusiam, Telšių rajono apylinkės teismui vadovavusiam Rimantui Žilevičiui teks pratintis vaikščioti pėsčiomis ir paploninti piniginę arba išbandyti areštinės gultą. Girtą vairuoti automobilio sėdusį R. Žilevičių ketvirtadienį vakare Telšiuose sulaikė policijos pareigūnai. Alkoholio matuokliu buvusiam teisėjui buvo nustatytas vidutinis (2,20 promilių) girtumo laipsnis. Sulaikyti neblaivų vairuotoją padėjo jam kelią savo automobiliu blokavęs „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojas. Vaikytis galimai girto vairuotojo geležinkelietis puolė gavęs pranešimą apie Telšių geležinkelio stotyje nuo perono ant bėgių nuvažiavusį automobilį.

JŪRAI
2013-05-01 09:41

Ar tu ne mero sekretorė?

Petras
2013-04-29 05:15

Tauragiškių balsas 2012 m.Birželio 19d. Nr. 46 4 puslapyje BLOGOS naujienos straipsnyje Savaitgalis “turtingas” muštynėmis rašoma: Tos pačios dienos naktį 69 metų vyras R. S. L. mėtė akmenis į renovuojamo pastato,esančio Laisvės gatvėje, langus ir panaudojo smurtą prieš 41 metų vyra A. N. Tauragės kultūros namų vyrų chorui “MINTAUJA” Tauragės rajono meras Pranius Petrošius buvo didžiausias rėmėjas 10 -mečio šventės. Kadangi chore dainuoja ir buve komunistai -kėgėbistai ir RIČARDAS S. LUKOŠEVIČIUS .

ADAKAUSKAS
2013-04-29 04:58

Valstiečių laikraštis 2001 m.gegužės 15 d. (antradienis) Nr. 39 (8022) straipsnyje “Gali nukentėti tamsią naktį” rašoma: Tauragės apskrities viršininkas ARŪNAS BEIŠYS jau nuo seno garsėja skandalingu elgesiu. Rašoma:Draugas pirmininkas ARŪNAS Beišys pasakė kad Barkauskas ir Visockis išeitų. Jiems išėjus ARŪNAS BEIŠYS pakilo nuo kėdės ir pripuolė prie manęs. Griebė mane už gerklės. Man pavyko ištrūkti, puoliau už stalo. Jis mane vajojosi apie stalą (….) šaukė “Aš tave mėšle, vietoje užmušiu” ir daug kitų grąsinimų. Po to nuilsęs pasakė” “Duodu dvi minutes, mėšle” Prašiau, kad atiduotų už mano pasodybinio sklypo miežius bendrame plote. Arūnas Beišys man pakišo po nosim špygą …švaistėsi kumštimis ir t.t.

JŪRA
2013-04-28 13:34

FEKALIJAS PASILAIKYK SAU ŽIŪRĖK KAD PATS I GARBANAS NEGAUTUM TŲ RAUDONŲ FEKALIJŲ NORKIŠKIŠKIS IR SKAUDVILIŠKIS PATYS NESĄŽININGIAUSI ŽMONĖS PATYS NEGAVO IŠ RĖMIMO FONDO TODĖL IR PYKSTA O BEIŠYS IR PETROŠIUS YRA LABAI SĄŽININGI VALDININKAI

kibiras
2013-04-27 18:22

raudonosios nupušėlės džiaugiasi, kad žmogų už teisybę persekioja komunistiniai valdžiažmogiai, nors gal ir jų parašą tarp 25 suklastotų žemdirbių parašų pristatė visokie beišiai Žemės ūkio rūmams, kad aferos būdu fiktyviam žemės ūkio kooperatyvui ŽEMĖSA gauti 250 tūkst. Lt negrąžinamos paramos iš Kaimo rėmimo fondo lėšų, Tokiom, kurios šmeižia valdžiažmogių persekiojamą ir terorizuojamą sąžiningą žmogų ir skatina nusikalstamų struktūrų susidorojimus su piliečiais ne kiaušinių, o fekalijų į raudonas garbanas.

tina
2013-04-27 17:55

tokiam buvusiam gynėjui, reikėjo didesnės baudos, kad nežemintų savo kolegų, pats nieko neišmanydmas kenkia esamiems gynėjams juos šmeiždamas, tikime kad dar ne pabaiga nes ramiai seneliukas gyventi negali, o jo draugas skaudviliškis moko kaip elgtis su supuvusiais kiaušiniais, tam draugui gali lazda apsisukti atgal, gal jis užmokės seneliukui baudas.

Palikite komentarą