Biografas
2010-12-11 12:05

Žmogaus teisių sargams dar "neiveikiami" yra Tauragės valdžioje dirbantys nusikaltėliai: Viktoras Kovšovas -vyriausybės atstovas Tauragėje, Pranas Petrošius - Tauragės rajono meras, Arūnas Beišys - Tauragės mero patarėjas, Tauragės savivaldybės silpnapročiai tarybos nariai bei menkystos seniūnijų seniūnai, Šie valdžioje dirbantys nusikaltėliai įkūrė fiktyvų, neteisėta žemės ūkio kooperatyvą "ŽEMĖSA". ARŪNAS BEIŠYS su savo bendrais klastoją žemdirbių parašus, tai nustatė FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba) aferos būdu neteisėtai pasisavino-gavo ketvirtį milijono litų (250 000,-lt )LR Kaimo rėmimo rėmimo fondo lėšų,teisėsaugai ,prokuratūrai, teismams teikią melagingą , tikrovės neatitinkančia informaciją, tikrovės neatitinkančia informaciją teikią Valstybės vadovams, susidoruoja su Lietuvos piliečiais, pagal Klaipėdos prokurorų išvadas tęsia nusikalstamą veiką prieš piliečius kurie nepabijojo pasipriešinti Tauragės valdžioje dirbančių nusikaltėlių gaujai - susivienijimui Pagal Klaipėdos apygardos ir LR Aukščiausiojo teismų sprendimus, LR Seimo kontrolierių išvadas,FNTT raštus jie negali užimti jokių pareigų valdžios tarnyboje. Manome, kad su gerbiamo teisininko Kęstučio Čilinsko pagalba Vilniuje KGB rūmuose įrengsime valdžioje dirbančių nusikaltėlių archyvą ir nors 99 metus laikysime dokumentus įrodančius jų sunkius nusikaltimus.

Antrasis sajudis
2010-12-10 19:09

mes suklydome galvodami, kad štai pabuvome susikibę rankomis Baltijos Kelyje, pasileidome ir laisvės problema jau išspręsta. Tačiau tikrosios problemos būtent tada ir prasidėjo, kai mes išsiskirstėme ir nieko neveikdami, visai nesipriešindami, leidome įsitvirtinti Lietuvoje oligarchinei valdymo sistemai!.. Mes supainiojome gyvenimus, nes manėme, kad ir po Kovo 11-osios gyvensime, kaip sovietinėje valstybėje, kur valdžia viskuo rūpinasi, o patiems žmonėms niekuo rūpintis nereikia. Betgi čia buvo padaryta didelė klaida!.. Taip vadinama kapitalistinė laisvosios rinkos sistema tuo ir skiriasi nuo sovietinės, kad čia viskas turi būti piliečių rankose, jie turi kontroliuoti situaciją. Ir kiek piliečiai sugeba tai padaryti, tiek jie ir turi teisių. Priešingu atveju, suveikia paprastas egoizmo dėsnis: kiek piliečiai leidžiasi apiplėšiami oligarchinių monopolijų, tiek iš jų ir atimama. Monopolijos numaus paskutines kelnes paprastiems piliečiams ir verslininkams, jeigu žmonės neprotestuos! Jeigu ir toliau žmonės bus tokie nuolankūs, su viskuo susitaikantys, jei neprotestuos, tai jie, praktiškai, bus pasmerkti mirčiai, kadangi monopolijų godumas yra beribis. O tas ribas gali nustatyti tiktai vieningai sukilę, protestuojantys piliečiai. "( K. Čilinskas

Martynas V.
2010-12-07 12:40

Ponas Gediminai Kirkilai , čia tamstos bendrapartiečiai Tauragėje !!!! Ponas ministre pirmininke Andriau Kubiliau, pas mus Tauragėje valdžioje dirbantys nusikaltėliai mero patarėjas ARŪNAS BEIŠYS,Tauragės rajono meras PRANAS PETROŠIUS ir LR Vyriausybės ministro patarėjas VIKTORAS KOVŠOVAS tęsia nusikalstamas veikas,klastoja žemdirbių parašus, teikia melagingą informaciją Valstybės vadovams, įkūrė fiktyvų žemės ūkio kooperatyvą "ŽEMĖSĄ" aferos būdu suklastojo 25 žemdirbių parašus. neteisėtai, nusikalstamai gavo ketvirtį milijono litų 250 000,-lt Kaimo rėmimo fondo lėšų, tai nustatė FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba) LR Seimo kontrolierių tarnyba,Klaipėdos apygardos ir LR Aukščiausiasis teismai,tęsią susidorojimą su Lietuvos piliečiais??????

Žemėsėlė
2010-11-30 16:25

Sveikinu su artėjančiomis Kalėdomis nusikaltimus įvykdžiusius silpnapročius tarybos narius , menkystas seniūnus viena iš nusikaltimų organizatorių vyriausybės atstovą Viktarą Kauvšovą ir linkių pasiskiepyti kuo greičiau nuo kiaulabeišinio pandeminio Tauragės gripo, kad nebijotu kreiptis privataus kaltinimo tvarka dėl savo pačių įvykdytų nusikaltimų einant valdžios pareigas.

Palikite komentarą