Sąlygos

Sąvokos

Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Tauragės miesto filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Tauragės kurjeris“, juridinio asmens kodas 179760268, PVM mokėtojo kodas LT797602610, registracijos adresas Prezidento g. 68, Tauragė.

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo.

Taisyklės

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Užsiregistravęs svetainėje www.kurjeris.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenių.

Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

Pirkėjas turi teisę bet kada nutraukti prenumeratą apie tai prieš 10 dienų raštu informavę Pardavėją.

Prenumeratos skyrius:

Tel./Fax. (8 446) 55 410, el. paštas prenumerata@kurjeris.lt

Kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį (išskyrus valstybines šventes ir ne darbo dienas) laikraščio „Tauragės kurjeris“ elektroninė versija į svetainę www.kurjeris.lt įkeliama 22 val.

Prisijungusiojo tekstai

Informacija ruošiama

Kategorija

Kategorijos tekstas