Už rajono biudžetą balsavo tik valdantieji(11)

Daiva ŽEBELIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2019-02-04 07:50

Tauragės rajono savivaldybės taryba išklausė ir savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio 2018 metų veikos ataskaitą, tačiau opozicija už ją nebalsavo. Autorės nuotrauka

Tauragės rajono savivaldybės taryba praėjusį trečiadienį patvirtino 2019 metų biudžetą, kuriam balsavimu pritarė tik valdantieji. Opozicija šiųmetį biudžetą pavadino socialiai nejautriu, tačiau daugumą turintys politikai ne tik kad laikėsi savo nuomonės, bet ir tikino, kad metų bėgyje pinigus bus galima perskirstyti. Posėdžio metu patvirtintos ir kai kurių biudžetinių įstaigų vadovų kintamosios darbo užmokesčio dalys. 

Numatyta, kad į bendrą iždą šiemet sukris per 43 mln. eurų, o tai maždaug 5 mln. eurų mažiau nei pernai. Taip nutiko, nes pernai biudžetą labiau papildė Europos Sąjungos parama. 

Biudžetas patvirtintas, nors opozicija siūlė trečiadienį jo dar nesvarstyti, esą reikia labiau padirbėti. Tarybos narys Pranas Petrošius valdančiuosius bandė įtikinti, kad biudžeto projekto eilutės dar nepakankamai išdiskutuotos, be to, neįtrauktos lėšos už parduotą Tauragės butų ūkį. Valdančiųjų flango atstovas Darius Stankus aiškino, kad biudžetas per metus įprastai kelis kartus tikslinamas, tad prie lėšų perskirstymo bus galima grįžti. O už parduotą Tauragės butų ūkį pinigai į sąskaitą esą dar neįkrito. 

Prieš biudžeto svarstymą pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, į kurį tarybos narė Rita Grigalienė prašė įtraukti siūlymus neįgaliųjų poreikiams tenkinti. Vienas jų – kompensacijos sensorinėms priemonėms įsigyti. Politikų kova baigėsi tuo, kad į strateginį veiklos planą vis dėlto įrašytas rodiklis – 20 šeimų, auginančių sunkią negalią turinčius vaikus, kurioms bus teikiama parama. R.Grigalienė vis bandė atkreipti valdančiųjų dėmesį į tai, kad socialinėms paslaugoms numatyta tik apie 3 procentus viso biudžeto, kai Šilalės rajonas tam skiria 5,8 procento.

Dar bendrame tarybos komitetų posėdyje, kuris pirmadienį popiet truko penkias valandas, buvo apžvelgti ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių socialdemokratų bei tarybos nario Vido Bičkaus pateikti siūlymai. Pasiūlymų sąrašas ilgas. Vien socialdemokratai suraitė 33 punktus, kam ir kiek lėšų reikėtų numatyti biudžete. Sąraše išvardyta nemažai gatvių, mašinų stovėjimo aikštelių, kurioms sutvarkyti reikėtų lėšų. Tačiau tarybos narys D.Stankus oponentams vis aiškino, kad šiems darbams reikia sudaryti eiliškumą.

Be ilgų diskusijų „ne“ valdantieji pasakė naujo vaikų darželio statyboms, dėl ko valdančiuosius ne kartą skalpavo tarybos narys Arūnas Beišys.

Dar iki šio tarybos posėdžio svarstant biudžeto projektą opozicija ir valdantieji ne kartą susirėmė, tačiau tarybos narys Silverijus Statkus buvo atviras: 

– Ateis nauja taryba ir perskirstys lėšas, nematau reikalo laužyti ietis. 

O jau trečiadienį, svarstant biudžetą, Viktoras Kovšovas jį pavadino socialiai nejautriu. 

– Už tokį biudžetą balsuoti negaliu, – sakė V.Kovšovas. 

V.Bičkus piktinosi, kad valdantieji neatsižvelgė į jo prašymą Skaudvilės miesto šventei, kuri trunka dvi dienas, skirti 10 000 eurų, nors Tauragės miesto viešiesiems renginiams šiemet bus atseikėta 60 000 Eur daugiau nei pernai – tai yra 210 000 eurų. Šis politikas taip pat nebalsavo už tokį biudžetą, koks buvo pateiktas. 

Biudžetas patvirtintas tik 12-ai valdančiųjų balsavus „už“, penki tarybos nariai balsavo prieš, šeši susilaikė. Iš viso tarybos posėdyje dalyvavo 23 iš 25 tarybos narių. Vienas opozicijos flango atstovas – Eugenijus Margis nedalyvavo, nes serga, kitas iš valdančiųjų būrio – Juozas Kniukšta išvykęs į komandiruotę. 

Be biudžeto svarstymo, darbotvarkėje kilo ir daugiau karštų diskusijų, ypač nagrinėjant savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio ir mero Sigito Mičiulio bei tarybos 2018 m. veiklos ataskaitas. Opozicija savivaldybės administracijos direktorių linčiavo dėl viešųjų pirkimų, kurių pernai įvykdyta 465 ir 96 procentai jų buvę mažos vertės. Priminta, kad viešoji įstaiga „Transparency International“, įvertinusi Tauragės rajono savivaldybės skaidrumą, paliko ją ketvirtoje vietoje nuo galo, tačiau M.Petraitis atšovė, kad „Transparency International“ „ne ten žiūrėjo“. M.Petraičio veiklos ataskaita patvirtinta 12 valdančiųjų balsų. Tačiau, net ir pažėrus priekaištų bei replikų merui, jo pateiktą veiklos ataskaitą taryba patvirtino vienbalsiai. 

Politikai posėdyje taip pat patvirtino Tauragės kultūros centro, Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“, savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos, Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, Lauksargių globos namų, Socialinių paslaugų centro, vaikų globos namų „Šaltinėlis“, Visuomenės sveikatos biuro vadovų 2018 metų veiklos ataskaitas. Įstaigų vadovų veikla įvertinta labai gerai, tačiau kad ir kaip kai kurie opozicijos nariai nėrėsi iš kailio dėl didesnių biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio kintamųjų dalių, valdančiųjų balsai lėmė, kad skirta tik 10 procentų, nors pagal teisės aktus galima skirti iki 50-ies. 

Socialdemokratas A.Beišys pasinaudojo proga priminti, kad savivaldybės administracijos vadovai sau priedų negailėjo, tačiau jo replika tolimesniems balsavimams įtakos neturėjo. Kiek eurais sudarys dešimt procentų kintamosios dalies prie atlyginimo vienam ar kitam įstaigos vadovui, tarybos posėdyje neįvardyta. 

Skaityti komentarus (11) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras