Priimti paskutinieji 2018-ųjų politikų sprendimai (8)

Daiva ŽEBELIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2019-01-02 06:30

Kiekvienas tarybos posėdis prasideda giedant Lietuvos Respublikos himną. Daivos Žebelienės nuotrauka

Kiekvienas tarybos posėdis prasideda giedant Lietuvos Respublikos himną

Tauragės rajono savivaldybės taryba paskutiniame 2018-ųjų metų posėdyje išnagrinėjo keturias dešimtis klausimų – pakoregavo tarybos reglamentą, ugdymo įstaigų nuostatus, dosniai skirstė pinigus, o kai ką griežčiausiai nubaudė. Kaip jau įprasta, neapsieita be ginčų ir replikų.

Kilo abejonių dėl privačios darželio grupės

Prieš prasidedant posėdžiui opozicijos narys Arūnas Beišys savivaldybės administracijai priminė, kad vis dar negauna dokumentais pagrįsto atsakymo dėl privataus vaikų darželio „Debesų vaikai“ įsikūrimo buvusio Taurų darželio patalpose, ten pat, kur veikia dvi lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ grupės. Tarybos nariui kilo abejonių, kodėl patalpos panaudos pagrindais buvo suteiktos privačiam darželiui, esą gal verčiau reikėjo įsteigti dar vieną lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ grupę. Be to, anot A.Beišio, panaudos sutartis su privačiu darželiu pasirašyta lapkričio 23 dieną, nors jo grupė įsteigta lapkričio 19-ąją. Rajono meras Sigitas Mičiulis į kalbas nesileido ir pareikalavo grįžti prie darbotvarkės.

Tebežada: tiesioginė transliacija bus

Patvirtinę darbotvarkę, politikai balsavo už Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimus. Viename reglamento punktų skelbiama, kad tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu tarybos posėdyje svarstomas klausimas susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama pateikti klausimus pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatyta tvarka. Jei leidžia techninės galimybės, posėdžio metu gali būti daromas garso ir vaizdo įrašas, posėdis gali būti transliuojamas tiesiogiai per savivaldybės interneto svetainę. Tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašai turi būti saugomi kompiuterinėse laikmenose.

Deja, kol kas vaizdo įrašai iš posėdžių netransliuojami, nuo kada tauragiškiai juos galės stebėti internetu, dar neaišku. Paskutinio šiųmečio posėdžio garso įrašas buvo transliuojamas tiesiogiai savivaldybės internetinėje svetainėje.

Skubėjo priimti sprendimus, nes „prasideda antras šimtmetis“

Trečiuoju klausimu vietos politikai Lomių pagrindinės mokyklos direktoriui Sauliui Kasperavičiui suteikė teisę dirbti iki mokyklos vadovu bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo, bet ne ilgiau nei iki 2019 metų rugpjūčio 31 d. Šią ugdymo įstaigą numatoma reorganizuoti. Ir, kaip jau skelbėme, nelaukdami įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl vaiko teisių pažeidimo, atleido Batakių pagrindinės mokyklos direktorių Rimvydą Varanavičių. 

Aštuonioms ugdymo įstaigoms – Tauragės lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“, Pagramančio, Jovarų Gaurės pagrindinėms mokykloms, Martyno Mažvydo, „Šaltinio“ progimnazijoms, Žygaičių, Skaudvilės gimnazijoms taryba patvirtino naujus nuostatus, nors ne visi opozicijos nariai buvo spėję susipažinti su pakeitimais, kai kurie posėdyje sakė, kad jų net negavo. Kokius pakeitimus reikia įrašyti į sprendimų projektus, buvo nurodžiusi Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė. Tarybos narys Viktoras Kovšovas prašė atidėti nuostatų svarstymą, juolab, kad šiuo metu nepriimti sprendimai mokyklų veiklai įtakos neturės, tačiau meras paragino balsuoti už pateiktus sprendimų projektus, nors savivaldybės administracijos vadovų pareikalavo išsiaiškinti, kas parengė nekokybiškus dokumentus. Anot mero, balsuoti už šiuos sprendimus reikia dabar, nes... prasideda antras šimtmetis. 13-ai valdančiųjų balsavus „už“ sprendimai dėl mokyklų nuostatų priimti. 

Biudžetininkams už mokymosi atostogas nebemokės

Politikai patvirtino savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą. Valdantieji nustatė pareiginės algos koeficientus savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui ir jo pavaduotojui Vytautui Navickui, tad nuo sausio jų atlyginimai bus gerokai didesni nei dabar – atitinkamai 2318,75 ir 2252,5 Eur neatskaičius mokesčių.

Tarybos nariams pritarus, Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Donatui Petrošiui skirta piniginė premija už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų atlikimą. Premijos dydis neatskleidžiamas.  

Tauragės rajono savivaldybės tarybai nusprendus, aprobuotos Tauragės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos. Opozicijos nariams V.Kovšovui, Pranui Petrošiui ir Stasiui Lapei kilo klausimų dėl šios stebėsenos, už kurią savivaldybė samdytiems specialistams paklojo 8000 eurų, išsamumo ir reikšmingumo, tačiau daugumai balsavus „už“ ataskaitos patvirtintos.

Valdantieji nusprendė nemokėti atlyginimų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokymosi atostogų metu, kai jie mokosi savo iniciatyva arba laiko stojamuosius egzaminus.  

Nuspręsta pripažinti nereikalingu ir netinkamu naudoti nusidėvėjusį Skaudvilės gimnazijos mokyklinį autobusą „Fiat Ducato“. Geltonąjį autobusiuką ketinama parduoti aukcione, o jei to padaryti nepavyks, jis bus likviduotas.  

Pabrango Lauksargių globos namų gyventojų išlaikymas

Posėdžio metu patvirtintos socialinės globos paslaugos kainos Lauksargių globos namuose. Vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam globos namų gyventojui su negalia nuo kitų metų bus skiriama 650 eurų, o žmogui su sunkia negalia – 860 eurų per mėnesį. Dabar mokama – 568 ir 840 eurų. Žmonių su sunkia negalia Lauksargių globos namuose gyvena per 40. Kaip sakė sprendimo projektą pristačiusi Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė, daugiau lėšų išlaikymui reikia, nes brangsta medikamentai, medicininės priemonės, kyla įvairių paslaugų kainos, o nuo sausio padidės ir minimalus darbo užmokestis.

Socialinių paslaugų centras paprašė leisti įsteigti du atvejo vadybininkų etatus. Šiuo metu dirba tik keturi tokie vadybininkai ir jų nepakanka. Taryba prašymą palaimino.

Paskutiniais darbotvarkės klausimais Tauragės rajono savivaldybės taryba skyrė papildomą 3000 eurų piniginę premiją už aukštą meistriškumą Rokui Baciuškai, laimėjusiam I vietą 2018 m. FIA World Rallycross Championship čempionate.

Politikai vieningai pritarė Tauragės rajono savivaldybės ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos bendradarbiavimo sutarties projektui. Pagal šį projektą bus suremontuotos ir socialinėms paslaugoms bei bendruomenės poreikiams pritaikytos Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos namų patalpos Upynos gatvėje.

Po audringo posėdžio – padėkos vakaras

Po ilgai trukusio audringo tarybos posėdžio, tą pačią dieną, vietos politikai rinkosi į Tauragės kultūros rūmuose surengtą šventinį savivaldybės padėkos vakarą, sakytume, tradicinį – tačiau šiemet buvo kiek kitaip – žurnalistai kvietimų jame dalyvauti negavo. Meras S.Mičiulis pasveikino į šventę atvykusius Tauragės rajono savivaldybės tarybos narius, garbės piliečius, įstaigų, įmonių vadovus, savivaldybės administracijos darbuotojus. Muzikavo Tauragės kultūros centro smuikininkių ansamblis „Skercino“. Pasibaigus iškilmingai sveikinimų ceremonijai koncertavo  Lietuvos atlikėjai, TV projektų „Triumfo arka“ ir „Auksinis balsas“ nugalėtojai bei dalyviai Ona Kolobovaitė, Egidijus Bavikinas ir Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto primarijai Justina Vitkutė ir Gintaras Visockis.

Skaityti komentarus (8) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras