Išrinktieji: posėdžius lankyti privalu ne visiems? (22)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2017-06-28 08:09

Savivaldybės tarybos nariai yra visi Stankų šeimos vyrai – (is kairės) Darius, Linas ir Antanas. Raimondos Alysienės nuotrauka

Jei jau rinkėjai pasitikėjo ir išrinko į rajono tarybą, dalyvauti jos veikloje ir spręsti visus teikiamus klausimus privalu. O kad juos spręsti galėtum tinkamai, paprasta kaip dukart du – privalai dalyvauti posėdžiuose, susitikimuose, susirinkimuose, komisijų veikloje. Deja, ne visi išrinktieji pažangūs – kai kurie į posėdžius, kuriuose nagrinėjami visiems rajono žmonėms gyvybiškai svarbūs, o kartais net gyvenimus lemiantys klausimai, neatvyksta. Kuris gi politikų praleidinėja daugiausiai? Ogi Linas Stankus. Kuris pažangiausias? Jo brolis Darius Stankus. Jokia paslaptis – beveik atvirai kalbama, kad Linas Stankus Tauragėje negyvenantis, todėl į posėdžius ir neatvykstantis.  

Bendras lankomumas – 94 proc.

Vienas pažangiausių Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių – liberalas Darius Stankus, pernai jis dalyvavo visuose tarybos posėdžiuose, nepraleido ir nė vieno Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komiteto, kuriam vadovauja, posėdžio, dalyvavo ir kone visuose bendruose komitetų posėdžiuose. O štai jo brolis Linas Stankus – atvirkščiai: pernai dalyvavo tik dviejuose bendruose komitetų posėdžiuose iš 15-os, o į Aplinkos ir kaimo reikalų komiteto, kuriam priklauso, posėdį buvo atvykęs tik vieną kartą per visus metus. Situacija nesikeičia ir šiemet. 

Posėdžių praleidinėjimo priežastis tarybos nariai privalo pateikti savivaldybės Etikos komisijai. Kaip informavo šios komisijos pirmininkė Rita Grigalienė, dauguma tarybos narių posėdžius lanko pareigingai – Tauragės tarybos posėdžių lankomumo vidurkis yra 94 proc. Nė vieno tarybos posėdžio pernai nepraleido liberalai Tomas Arvasevičius, Linas Janušonis, Iveta Skurvydienė, Darius Stankus ir Rima Bandzinaitė-Latožienė, socialdemokratės Efrema Bitinienė ir Rita Grigalienė, konservatoriai Darius Bredelis ir Antanas Stankus, „tvarkietis“ Silverijus Statkus, „valstietės“ Virginija Eičienė, Regina Rimkienė ir Aušrinė Norkienė (kol nebuvo išrinkta į Seimą, buvo Tauragės tarybos narė) ir meras Sigitas Mičiulis.

Komitetų posėdžių lankomumas svyruoja

Tačiau komitetų, o jų taryboje yra penki, posėdžiuose tarybos nariai dalyvauja kur kas prasčiau. Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komitetas pernai buvo susirinkęs 10 kartų, visuose posėdžiuose dalyvavo vienintelis D.Stankus. Tomas Arvasevičius, Vidas Bičkus, Viktoras Kovšovas praleido po vieną posėdį, Pranas Petrošius ir Antanas Stankus – po keturis. 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių pernai buvo sušaukta 15, visuose dalyvavo tik Efrema Bitinienė, Arūnas Beišys ir Darius Bredelis praleido po vieną posėdį, po du praleido L.Janušonis ir R.Bandzinaitė-Latožienė. Stasys Lapė praleido keturis, o Juozas Kniukšta – penkis posėdžius.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas į posėdžius pernai rinkosi 12 kartų, visuose juose dalyvavo R.Grigalienė ir I.Skurvydienė, o štai Kęstutis Petkus dalyvavo tik 8-iuose.

Kontrolės komiteto nariai į posėdžius rinkosi keturis kartus, visuose juose dalyvavo tik A.Norkienė.

Aplinkos ir kaimo reikalų komitetas pernai buvo susirinkęs 7 kartus, svarstė 17 klausimų. S.Statkus, R.Piečia, R.Rimkienė dalyvavo visuose, A.Mosėjus – penkiuose, o štai L.Stankus per visus metus buvo atvykęs tik į vieną posėdį. 

Bendri komitetų posėdžiai pernai buvo sušaukti 15 kartų. Jų lankomumo vidurkis – 86 proc. Visuose dalyvavo E.Bitinienė, D.Bredelis, L.Janušonis, I.Skurvydienė ir S.Statkus. Visi kiti praleido po vieną ar du posėdžius, T.Arvasevičius praleido penkis, J.Kniukšta – šešis, o L.Stankus – net 13.

Rekordininkas – Linas Stankus

Akivaizdu, kad posėdžių lankomumo rodiklius žemyn lenkia L.Stankus, beveik nelankantis nei bendrų komitetų posėdžių, nei Aplinkos ir kaimo reikalų komiteto, kurio narys yra. Tarybos posėdį pernai jis praleido vieną, šiemet dalyvavo visuose, o štai komiteto, kuriam priklauso, ir bendruose komitetų posėdžiuose šiemet nebuvo nė karto.

Pagal bendrų komitetų ir savo komiteto nelankymo rodiklius antras – J.Kniukšta. 

Tarybos Etikos komisijos pirmininkė R.Grigalienė, paklausta, kokias nedalyvavimo posėdžiuose priežastis nurodo L.Stankus, atsakė:

– Priežastis visada ta pati nurodoma: komandiruotė į Vilnių, kurios tikslas – verslo susitikimas arba atostogos. Pateikiami pateisinimo dokumentai – įsakymai, kuriuos pasirašo jo tėvas, generalinis įmonės „Švytis“ direktorius Antanas Stankus.

Pasak R.Grigalienės, jokios drausminimo priemonės posėdžių praleidinėjimo rekordininkui nebuvo taikomos, nes pateikiami pateisinami dokumentai, kuriuos komisija pripažįsta pagrįstais. Ji sakė kaip komisijos pirmininkė turinti šiuo klausimu savo atskirą nuomonę, tačiau jos neatskleidė.

Gyvena Vilniuje?

Tarybos Aplinkos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Silverijus Statkus, paklaustas, kaip vertina savo vadovaujamo komiteto nario L.Stankaus lankomumą, sakė:

– Žinoma, blogai. Mums sudėtinga susirinkti į posėdžius: visi derinamės prie jo, o paskui galutiniam rezultate jis vis tiek neatvyksta.

Ar pirmininkas žino priežastis, dėl kurių komiteto narys nelanko posėdžių? Pasak S.Statkaus, priežastis, kodėl nedalyvauja posėdžiuose, tarybos nariai pateikia Etikos komisijai, o jis tik konstatuojąs faktą.

– Turiu informacijos, kad jis pastoviai būna Vilniuje, – sakė komiteto pirmininkas. – Žinoma, nesu koks detektyvas, negaliu tirti, tačiau ne kartą, kai jam skambindavau, Linas sakydavo esąs Vilniuje, negalįs atvažiuoti.

Linas Stankus paprašė klausimų raštu. Štai ką jis atsakė:

„Geras politikas turėtų ne tik posėdžiuose dalyvauti, bet ir šį tą nuveikti atstovaujamų žmonių labui. Aš daug laiko skiriu darbui su potencialiais investuotojais, siekdamas į Tauragę pritraukti darbo vietas kuriančius investuotojus. Šiuo metu taip pat dirbu su paslaugų ir sporto centro, dviejų gamybos įmonių pritraukimu į Tauragę ir kitais projektais. Dažnai būnu komandiruotėse kituose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ir nuolat bendrauju su išvykusiais tauragiškiais, siekdamas įtikinti juos grįžti į gimtąją Tauragę, dirbti ar kurti verslą būtent čia. Vykdau tarptautinį projektą „atgal į Lietuvą“, Back to LT. 

Pasitaiko, kad mano komandiruočių grafikas sutampa su kai kuriais komiteto posėdžiais.

Visą medžiagą, kaip ir kiti tarybos nariai gaunu elektroniniu paštu bei per DVS sistemą. Taigi, darbinė informacija mane pasiekia nenutrūkstančiu srautu – darbo kabinete, namuose, automobilyje. Jos analizei ir pasiūlymų teikimui skiriu pakankamai laiko ir dalyvaudamas posėdžiuose esu vienas aktyviausių tarybos narių. Ir Jūs tai puikiai žinote.

Kad google apie žmogų žino daugiau nei jis pats, tai gal nieko nestebina. Tačiau, iš kur p. Silverijus Statkus toks informuotas? Ar čia reikėtų suprasti, jog esu persekiojamas? Labai nemalonu ir nesaugu manyti, jog mane ir mano šeimą kažkas seka. Savo šeimos gyvenimo nekomentuosiu“  (kalba netaisyta, – red.).

Gali netekti mandato

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio pirmos dalies 6 punktas numato, kad savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta arba jis netenka teisės eiti savivaldybės tarybos nario pareigas, kai jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas, teritorijos ribų, – pagal savivaldybės mero pranešimą ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

Skaityti komentarus (22) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras