Valdžios spaudimo neatlaikė dar viena vadovė(55)

Raimonda ALYSIENĖ | redakcija@kurjeris.lt

2017-07-24 08:20

Jūratė Lazdauskienė

Rajono valdančiųjų viražai švietimo įstaigose pasiekė viršūnę – per dvejus metus pokyčiai švietimo įstaigų vadovų postuose įvyko trečdalyje mokyklų – iš 23 ugdymo įstaigų aštuoniose arba dirba nauji vadovai, arba vyksta nevisai sėkmingi konkursai. Tyliai iš pareigų pasitraukė beveik visi pensinio amžiaus direktoriai. Iki šiol niekas nedrįso garsiai įvardinti tikrosios pasitraukimo priežasties, nors viešai ir kalbama, kad vadovai tiesiog priverčiami pasitraukti. Apie situaciją garsiai ir tiesiai prakalbo prašymą trauktis iš direktorės pareigų parašiusi didžiausios ir vienos geriausiai vertinamos „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė. Vadovė prakalbo apie patiriamą spaudimą ir patyčias iš rajono valdžios. „Ką mylėjau – praradau, ir tylėti nebegaliu“, – rėžė direktorė. Ji teigia patirianti psichologinį spaudimą ir esanti nesąžiningai apkaltinta neskaidrumu. O valdžios atstovai, panašu, tik trina rankomis – jie negalį paveikti asmeninių apsisprendimų. 

Mokykloje pradėtas tyrimas

Antradienio vakarą viešojoje erdvėje pasklido žinia, kad iš pareigų traukiasi didžiausios rajono mokyklos – „Šaltinio“ progimnazijos vadovė. Trečiadienio rytą kalbinta direktorė Jūratė Lazdauskienė patvirtino, kad savivaldybės administracijoje antradienį po komisijos posėdžio, į kurį buvo pakviesta, savivaldybėje užregistravo prašymą atleisti ją iš pareigų. Natūraliai kyla klausimas, kas turėjo atsitikti, kad vienos šiuolaikiškiausių, gausiausiai lankomos rajono mokyklos vadovė, šiuo metu besirūpinanti baigiamaisiais mokyklos renovacijos darbais, ryžtųsi tokiam žingsniui?

– Patiriu psichologinį spaudimą ir esu nesąžiningai apkaltinta neskaidrumu, – toks buvo trumpas, bet konkretus direktorės atsakymas.

Paklausta, kas pateikė tokius kaltinimus, J.Lazdauskienė paaiškino, kad administracijos direktoriaus Modesto Petraičio įsakymu yra sudaryta komisija, kuri tiria progimnazijos vienos penktos klasės tėvelių kreipimąsi į mokyklos direkciją.

– Tyrimas pradėtas neteisingai. Nebuvo palaukta jokio susitarimo su tėvais ir pradėtas tyrimas. Aš jau patyčių iš valdžios nebeapsikenčiu. Yra ir daugiau, ir gilesnių dalykų. Aš apie tai kalbėsiu, bet kol vyksta tyrimas, dabar susilaikysiu. Bet kad palieku „Šaltinį“, tai tikrai. Aš nesiruošiu atsiimti prašymo, – teigė J.Lazdauskienė.

Patyrė spaudimą

Pasak J.Lazdauskienės, ko gero, jokia jau paslaptis, gal net ir iki Švietimo ir mokslo ministerijos informacija nuėjo, kad viskas užvirė dėl penktų klasių sudarymo. Kaip teigė direktorė, viena penktoji klasė buvo suformuota atsižvelgiant į nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimo, arba vadinamųjų standartizuotų testų rezultatus.

– Į vieną klasę nepateko du vaikai, dėl kurių ir buvo daromas spaudimas iš kai kurių valdžios žmonių. Aš nesutikau tų vaikų įkelti į tą klasę, išstumdama iš jos sąžiningai patekusiuosius, ir turiu, ką turiu. Esu kaltinama neskaidrumu, – spaudimo esmę paaiškino direktorė. – Tegul kaltina, kad esu arogantiška, pikta, emocionali, kuo tik nori, bet tik ne nesąžiningumu. Nevagiu, kyšių neimu ir jokiems įstatymais nenusižengiu. Nepasidaviau spaudimui ir nepasiduosiu, toks yra mano gyvenimo kredo. Kai dirbi sąžiningai, nieko ir nebijai, o apjuodintas lieki, ir ne pirmą kartą, – kalbėjo J.Lazdauskienė. 

Ketina išvykti iš Tauragės

Bendruomenės nuomonės direktorė, progimnazijai vadovaujanti devynerius metus, trečiadienį dar nelabai žinojo, nes informacija apie vadovės ketinimą pasitraukti dar nebuvo plačiai pasklidusi.

– Šią minutę esu labai ryžtingai nusiteikusi, turiu stiprų savo šeimos palaikymą ir turiu darbo vietą kitur. Tauragė – mano gimtasis miestas, apsispręsti jį palikti buvo labai sunku, tuo labiau, kad „Šaltinyje“ praleidau visą gyvenimą, bet išvažiuoju į sostinę, – tolimesnius planus atskleidė J.Lazdauskienė. – Nežinau, kas mane galėtų sulaikyti.

Direktorė prašyme atleisti iš pareigų sąmoningai įrašė rugsėjo 4-ąją, kad „Šaltinio“, pasak J.Lazdauskienės, nepaliktų griuvėsiuose, o ir vieną suplanuotą mokyklos partnerių vizitą „privalanti atlaikyti“.

– Nepaliksiu nė vieno neužbaigto darbo. Sudėliosiu ugdymo planus, atsiskaitysiu ir su švaria sąžine pasitrauksiu, – trečiadienį laukdama į mokyklą atvykstančios komisijos kalbėjo direktorė.

Bendruomenė stoja direktorės pusėn

Progimnazijos bendruomenė pasiryžusi nenuleisti rankų ir kovoti, kad direktorė liktų vadovauti mokyklai. „Šaltinio“ kolektyvas renka parašus dėl mokyklos direktorės palaikymo ir pasitikėjimo ja.

Kalbinta mokyklos tarybos pirmininkė Jovita Verpečinskienė, kadangi visa mokyklos taryba  nebuvo susirinkusi, išsakė savo poziciją.

– Manau, kad per skubotai taip sugalvojo direktorė, truputį pasikarščiavo. Suprantu ir ją, kai drabstomasi purvas, o žmogus dirba iš širdies. Direktore aš pasitikiu, tikiu visais sprendimais, matosi, kokia mokyklos aplinka, inventorius, renginiai, laimėjimai, projektai. Direktorė labai stengiasi ir tikrai neleisiu, kad ji išeitų, – sakė J.Verpečinskienė. – Dėl dviejų žmonių negalima mesti šimtų.

Išvados – šį mėnesį

Kaip informavo savivaldybės atstovė spaudai Rasa Liorančienė, birželio 29-ąją Švietimo skyrius gavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 5d klasės mokinių tėvų informaciją. Savivaldybės administracijos direktoriaus liepos 3 d. įsakymu sudaryta komisija dėl Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje susidariusios konfliktinės situacijos. Komisijos nariai įpareigoti išsiaiškinti tėvų pateiktą informaciją ir pateikti išvadas bei rekomendacijas iki liepos 20 d. Komisijai vadovauja Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas, nariai – Švietimo skyriaus vyr. specialistės Audronė Bartušienė ir Danguolė Petkienė, savivaldybės tarybos narys Darius Bredelis.

Komisija, kaip teigiama atsakymuose redakcijai, nagrinėja šiuos aspektus: mokinių tėvų informavimas dėl 5-ų klasių formavimo principų, klasės vadovų, mokytojų paskyrimo.

Į klausimą, kuo direktorė kaltinama tėvų kreipimesi, pateikiamas atsakymas, kad iš tėvų pateiktos informacijos išskiriami informacijos teikimo ir bendradarbiavimo su šeima aspektai, 5-ų klasių formavimo principai, klasės auklėtojų ir mokytojų paskyrimas.

Net keliose rajono mokyklose nėra vadovų, kai kuriuose konkursai neįvyksta dėl to, kad neatsiranda norinčiųjų arba kandidatai nesurenka reikiamo balų skaičiaus. Tad savivaldybės valdininkų klausėme, ar Tauragė gali sau leisti prarasti vadovą, kurio pastangomis mokykla žengia koja kojon su inovacijomis. Atsakymas nustebino abejingumu: „Kai darbą palieka kvalifikuotas mokyklos vadovas, mokytojas švietimo bendruomenė patiria žmogiškųjų išteklių nuostolius. Sunku vertinti tėvų išsakytą konfliktinės situacijos sudėtingumą. Tačiau jokios institucijos negali įtakoti žmonių asmeninių apsisprendimų.“

Ko gero, ne be reikalo J.Lazdauskienė, kalbėdama apie dabartinę situaciją su mokyklų vadovais pasakė:

– Kaip elgiamės, taip ir turim.

Ginčas sprendžiamas

Savivaldybės mažojoje salėje trečiadienį rinkosi „Šaltinio“ progimnazijos vienos penktos klasės tėvai, mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė, savivaldybės atstovai. Pokalbio prie apskritojo stalo susėsta po kilusio triukšmo dėl klasių komplektavimo progimnazijoje. Savo poziciją išsakė tėvai, pateikta ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos darbo grupės, tyrusios tėvų kreipimąsi, išvados.

Komisija išnagrinėjo kreipimesi minėtus aspektus: mokinių tėvų informavimą dėl 5-ų klasių formavimo principų, klasės vadovų ir mokytojų paskyrimą.

Išanalizavusi progimnazijos dokumentus, pasikalbėjusi su mokyklos vadovais ir bendruomenės atstovais, komisija susitikimo metu paviešimo darbo grupės parengtas rekomendacijas.

Pirmiausia siūloma tobulinti informacijos teikimą ir bendradarbiavimą su šeima, numatyti konkrečius žingsnius, kaip tėvams pateikti informaciją apie progimnazijoje priimtus sprendimus. Ir kita rekomendacija – ateinančiais mokslo metais komplektuojant 5-ąsias klases progimnazijos savivaldos institucijose išanalizuoti 5-ų klasių komplektavimo būdus, analizuoti galimybę vykdyti tarpklasinį perskirstymą tam tikro dalyko pamokoms ar grupių sudarymą klasėje.

Komisijos išvadose, kurias pristatė savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas, teigiama, kad 5-ų klasių  komplektavimas aptartas progimnazijos dar kovo mėnesį mokytojų taryboje, bet neaptartas kitose savivaldos institucijose – progimnazijos taryboje, mokinių taryboje, metodinėse tarybose. Komisija konstatavo, kad pagal standartizuotų testų duomenis sukomplektavus vieną 5-ąją klasę, į kurią pateko aukščiausių rezultatų pasiekę mokiniai, neatsižvelgta į dar pernai gautą Švietimo ir mokslo ministrės raštą, kuriame rašoma, kad mokiniai neturėtų būti grupuojami pagal pasiekimų vidurkį.

Nors tėvai minėtą raštą citavo teigdami, kad jo nesilaikoma, Švietimo skyriaus atstovai akcentavo, kad jis yra tik raštas, jo paisyti neprivalu. 

Susirinkę tėvai akcentavo, kad tokio triukšmo, koks kilo po jų kreipimosi į mokyklos vadovę ir administracijos Švietimo skyrių, nesitikėjo, kad tai esąs per daug išpūstas politinis burbulas.

– Žema, kad paprasti klausimai peraugo į tokį ažiotažą, prieš mūsų klasę nuteikta visa mokykla. Pabūgom eiti pas direktorę, surašėme kreipimąsi, kad būtų atsakyta į paprastus klausimus, – susitikimo metu kalbėjo viena mama.

Pasak tėvų, jie tik norį, kad būtų atstatyti 5-ų klasių komplektai, kurie buvo ir 4-oje klasėje, o į keturių buvusių pradinių klasių komplektus būtų įkelti penktojo mažiausiai mokinių turėjusio komplekto mokiniai. Pagal savivaldybės tarybos pavasarį priimtą sprendimą mokykloje leista komplektuoti keturis penktokų komplektus, o ketvirtąją baigė penki komplektai – iš viso 112 mokinių.

Švietimo skyriaus vedėjas, susitikimo metu paklaustas, ką būtų galima padaryti, kad problema būtų išspręsta, išsakė savo vadovaujamo skyriaus poziciją, kad šiemet penktokų komplektus progimnazijoje reikėtų ir taip palikti. Tuo labiau, kad su tėvais, sutikusiais vaikus perkelti į pagal testų duomenis sudarytą klasę, jau pasirašytos sutartys, o bandant dar kartą perkomplektuoti klases kiltų dar didesnis nepasitenkinimas. 

Savivaldybės atstovai kvietė tėvelius dar kalbėtis ir spręsti problemą.

– Direktorė išeis, bet problema liks, – pastebėjo susitikime dalyvavęs rajono meras Sigitas Mičiulis.

Po susitikimo kalbinta progimnazijos direktorė J.Lazdauskienė patvirtino, kad iš pareigų traukiasi dėl tėvelių daromo spaudimo, nes, kaip pabrėžė ir susitikimo metu, ir meras S.Mičiulis, ir administracijos direktorius Modestas Petraitis, ir Švietimo skyriaus vedėjas E.Šteimantas jai išreiškė pasitikėjimą.

Po susitikimo savivaldybėje J.Lazdauskienė kviesis į susitikimą visų penktų klasių mokinių tėvus.

– Jei dauguma tėvelių bus nepatenkinti klasių sukomplektavimu, penktokų klases perkomplektuosime, – ketvirtadienį „Tauragės kurjeriui“ sakė direktorė, jau pakviesta į savivaldybės tarybos komitetų posėdžius, kuriuose bus svarstomas jos pateiktas pareiškimas atleisti iš progimnazijos direktorės pareigų.

Savivaldybės tarybos posėdis vyks liepos 26-ąją. 

Raštas dėl klasių komplektų iš Švietimo ir mokslo ministerijos.

Skaityti komentarus (55) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras