Kodėl už valdžios klaidas turime mokėti mes?(10)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2017-07-17 05:59

Sigitas Kancevyčius siekia iš savivaldybės gauti 12 mėnesių atlyginimo dydžio kompensaciją, Gintaro Ramanausko sąskaitoje – 9000 Eur jau yra. Ramunės Ramanauskienės ir Arnoldo Vydmanto nuotraukos

Mažiausiai kelios dešimtys tūkstančių eurų – tiek mokesčių mokėtojams gali kainuoti valdžios klaidos ir nepagrįsti sprendimai. Teismą prieš Tauragės rajono savivaldybę laimėjęs iš Priešgaisrinės tarnybos vadovo pareigų atleistas Gintaras Ramanauskas savo sąskaitoje jau skaičiuoja priteistus savivaldybės jam išmokėtus pinigus – apie 9000 eurų. Bene dar tiek biudžetui gali kainuoti bibliotekos direktoriaus Sigito Kancevyčiaus atleidimas iš pareigų. Kodėl už tokius valdžios vyrų sprendimus turi mokėti mokesčių mokėtojai? Galbūt atlyginti šias biudžeto išlaidas privalėtų tie, kas tokius sprendimus priėmė. Juolab, kad precedentas yra. Opozicija ruošia skundą prokuratūrai. 

Sprendimą įvykdė – pinigus pervedė

Gegužę Tauragės rajono apylinkės teismas nustatė, kad drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo Gintarui Ramanauskui buvo skirta nepagrįstai. Ji Priešgaisrinės tarnybos vadovui mero Sigito Mičiulio potvarkiu skirta už netinkamą savanorių ugniagesių veiklos organizavimą ir parengties ugniagesių komandose neužtikrinimą. Nors buvusio Priešgaisrinės tarnybos vadovo veiksmuose buvo nustatyta pažeidimų, tačiau nagrinėjant bylą paaiškėjo, kad griežčiausia drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo jam buvo skirta praleidus įstatyme numatytą vieno mėnesio terminą. Į darbą G.Ramanauskas negrąžintas, konstatavus, kad dirbti šioje tarnyboje jam nebebus įmanoma dėl nesutarimų su tiesioginiais vadovais.

Buvusiam tarnybos vadovui teismas iš Tauragės rajono savivaldybės priteisė 3552 Eur išeitinę išmoką, 2300 Eur vidutinį darbo užmokestį ir 3120 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Šio teismo sprendimo neskundė nei G.Ramanauskas, nei savivaldybė. Sprendimas įsiteisėjo. Į G.Ramanausko sąskaitą birželį iš rajono biudžeto buvo pervesta teismo priteista suma – beveik 9000 Eur.

G.Ramanauskas šiuo metu niekur nedirba, apie ateities planus „Tauragės kurjeriui“ neatskleidė.

Advokatų kontorai sumokėjo per 6500 Eur

G.Ramanausko byla – ne pirmas ir ne paskutinis savivaldybės ir mero ginčas teisme. Teisminiai procesai iki šiol tebevyksta su iš Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vadovo pareigų atleistu Sigitu Kancevyčiumi.

Iš pareigų S.Kancevyčius mero potvarkiu buvo atleistas po bibliotekoje atlikto audito. Prieš auditą meras S.Mičiulis S.Kancevyčiui buvo pasiūlęs iš direktoriaus pareigų trauktis savo noru. Šiam nesutikus, bibliotekoje atliktas auditas, nustatyta keletas pažeidimų. Merui to užteko, kad S.Kancevyčių atleistų. Pareigų netekęs direktorius įsitikinęs, kad iš darbo buvo atleistas nepagrįstai, kad nustatyti pažeidimai esančios smulkios klaidos, kurios netrukus buvo ištaisytos, ir kreipėsi į teismą. Tačiau teisminio ginčo eigoje savivaldybė S.Kancevyčiui pasiūlė pasirašyti taikos sutartį. S.Kancevyčius mano, kad tokio pasiūlymo sulaukė, nes savivaldybės atstovai įtaria pralaimėsią ginčą.

Paklaustas, ką jam taikydamasi siūlo savivaldybė ir ko prašo jis, S.Kancevyčius sakė:

– Prašau išmokėti man 12 mėnesių vidutinio atlyginimo dydžio kompensaciją ir atlyginti teisinius nuostolius.

Ar vis dar reikalaus sugrąžinti jį į pareigas, vyras neatskleidė. Jei iki liepos 26-osios taikos sutartis taip ir nebus pasirašyta, bylinėjimosi procesas bus tęsiamas. Tą dieną numatytas teismo posėdis.

Kaip „Tauragės kurjerį“ informavo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis, G.Ramanausko ginčo eigoje Tauragės savivaldybės administracija Vilniaus advokatų kontorai „Sorainen“ už teisines paslaugas sumokėjo 4138,81 Eur, ginčas su S.Kancevyčiumi rajono biudžetui jau atsiėjo 2449,16 Eur.

Sumos slidžios. Kodėl už tokius vadžios sprendimus turi būti mokama iš savivaldybės biudžeto? Galbūt atlyginti biudžetui nuostolius privalo tie, kad jų ir pridarė? Juolab, kad precedentas, kai už neteisėtą atleidimą iš darbo atlyginti biudžetui nuostolius buvo priteista iš tokį sprendimą priėmusio valdininko, jau yra.

2015-ųjų lapkritį Vilniaus apygardos administracinis teismas iš dalies patenkino Generalinės prokuratūros ieškinį ir iš eksministro Raimundo Palaičio Vidaus reikalų ministerijai (VRM) priteisė 15 907 Eur turtinei žalai atlyginti. Generalinės prokuratūros teigimu, tokį nuostolį ministerija patyrė dėl neteisėtų, tyčinių, sąmoningų buvusio vidaus reikalų ministro R.Palaičio veiksmų, kai šis iš pareigų atleido Valstybės tarnybos departamentui vadovavusį Osvaldą Šarmavičių. Nuo 2002 metų departamentui vadovavusį O.Šarmavičių tuometinis vidaus reikalų ministras R.Palaitis atleido 2010 metų kovą, bet 2011 metais teismas nurodė jį grąžinti į pareigas ir sumokėti kompensaciją už priverstinę pravaikštą. VRM teismo nurodymą įvykdė.
Generalinė prokuratūra į teismą dėl ministerijai padarytos žalos kreipėsi gavusi Valstybės kontrolės prašymą. Savo išvadose Valstybės kontrolė konstatavo, kad Vidaus reikalų ministerijai pavaldus Valstybės tarnybos departamentas neteisėtai panaudojo valstybės biudžeto lėšas atleisto ir teismo sprendimu grąžinto į darbą darbuotojo – O.Šarmavičiaus – darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas ir neturtinei žalai apmokėti. Anot prokurorų, dėl neteisėtų vidaus reikalų ministro veiksmų VRM padaryti nuostoliai, kuriuos turi atlyginti R.Palaitis, netinkamai atlikęs vadovo pareigas. Jų tvirtinimu, R.Palaičio siekis bet kokia kaina ir rizika atleisti O.Šarmavičių iš pareigų yra akivaizdus, nes per pusmetį jo atžvilgiu buvo pradėti septyni tarnybiniai patikrinimai, tad buvusio ministro veiksmai buvo sąmoningi ir tyčiniai.

R.Palaitis šį teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šių metų vasarį teismas bylą sustabdė ir nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucinio Teismo prašoma ištirti, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja tai, kad Vyriausybės įstatyme nenumatyta materialinė ministro atsakomybė už ministerijos vidaus administravimą, pavyzdžiui, skiriant tarnybines nuobaudas, valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas po Konstitucinio Teismo išaiškinimo.

Rengia prašymą prokuratūrai

Nors R.Palaičio bylos nagrinėjimas nebaigtas, sąsajų su Tauragės mero sprendimais ir buvusio ministro atveju įžvelgiantys Tauragės socialdemokratai rengia prašymą prokuratūrai, kad ši gindama viešąjį interesą kreiptųsi su ieškiniu į teismą ir pareikalautų iš mero S.Mičiulio atlyginti biudžetui padarytą žalą. Tai „Tauragės kurjeriui“ patvirtino savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos narė Rita Grigalienė. 

Skaityti komentarus (10) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras