„Galvų kapojimo“ metodas: rašyk prašymą ir eik lauk(106)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2016-08-11 14:33

Sigitas Kancevyčius. Renaldo Malycho nuotrauka

Nors kandidatuodamas į merus liberalas Sigitas Mičiulis žadėjo „galvų nekapoti“, po pusantrų valdymo metų šį pažadą pamiršo – ketvirtadienio rytą į savo kabinetą pasikvietęs Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorių Sigitą Kancevyčių paragino rašyti prašymą ir iš pareigų trauktis savo noru. Tokie valdymo metodai Tauragėje – ne naujiena, panašiai elgėsi ir ankstesnioji valdžia. Kuo gi prasikalto bibliotekos direktorius merui? S.Kancevyčius aiškina jokių nuobaudų iš šios valdžios nesulaukęs, tačiau raginimas „išsiskirti gražiuoju“ jo nenustebino. Jis įsitikinęs – bibliotekos direktoriaus kėdė matuojama lojalesniam žmogui. 

Sigitas Kancevyčius: „Tegu gąsdina tuos, kurie bijo“

Ketvirtadienio rytą Tauragės meras Sigitas Mičiulis be jokių skrupulų atsistatydinti pasiūlė nuo 2009-ųjų Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai vadovaujančiam Sigitui Kancevyčiui. Šis apie tokį mero poelgį paskelbė savo feisbuko paskyroje, merą pavadindamas „aukščiausiuoju vadu“, pasiūliusiu iš pareigų jam pasitraukti „gražiuoju“, išmokant išeitinę kompensaciją. Bibliotekos vadovas nusiteikęs karingai ir sako, kad tokiais metodais išgąsdinti jo nepavyks.

„Tauragės kurjeris“. Jei teisingai supratome, „aukščiausiasis vadas“, į kurio kabinetą buvote iškviestas, yra Tauragės meras Sigitas Mičiulis. Ko jis jus pasikvietė?

Sigitas Kancevyčius. Ketvirtadienio rytą man paskambino mero referentė ir pranešė, kad turiu ateiti pas merą. Kokiu klausimu esu kviečiamas, nežinojau, prieš susitikimą manęs neinformavo.

TK. Ar iki to pokalbio buvote gavęs iš savivaldybės administracijos ar mero kokį nors oficialų įspėjimą dėl savo darbo?

S.K. Ne, iš šito mero nei pagyrų, nei kokių nors rašytinių pretenzijų – nieko nesu gavęs. Tiesa, metų pradžioje savivaldybės taryba įvertino mano darbą kaip gerą ir net priedą dėl gerų darbo rezultatų prie atlyginimo skyrė.

TK. Tai apie ką kalbėjotės mero kabinete?

S.K. Pirmas klausimas, kurį man pateikė meras, buvo dėl vienos neapmokėtos sąskaitos už tai, kad svečiai iš Ukrainos buvo atvažiavę į Tauragę ir čia gyveno. Bet aš nelabai ką turėjau atsakyti, nes šitas klausimas skirtas ne man. O paskui meras pradėjo mikčioti, klausti, kaip gyvenu, kaip man sekasi. Pasakiau, kad neblogai, bet galėtų būti geriau, nes visada, žiūrint į priekį, yra erdvės, kad gali daugiau, geriau padaryti. Tuomet meras pasakė, kad turi labai daug skundų mano atžvilgiu. Gerai, sakau, dėkit ant stalo tuos skundus, dėl ko jie, ir žiūrim – pagrįsti jie ar nepagrįsti. Tačiau meras sako – „Ne, aš pirmiau turiu pats šitą reikalą ištirti“. Nė vieno skundo turinio jis man neatskleidė, nepasakė, kokiu būdu jie gauti. Tai merui ir atsakiau – tirkite. Iš karto po šių žodžių meras pasakė: „O gal mes susitarsim gražiuoju, mes išmokam tau išeitinę kompensaciją ir tu palieki šitas pareigas“. Toks pasiūlymas mane prajuokino, nes mero kalba man pasirodė labai nerimta ir nekompetentinga.

TK. Kaip manote, kodėl meras pasiūlė jums trauktis iš pareigų?

S.K. Manau, kad esu nesavas. Jų siekiai labai aiškūs – medžioja, statosi į įvairias pareigas savus, o darbas, kurį aš dirbu, visuomenėje labai matomas. Todėl manau, kad yra nusižiūrėję lojalesnį žmogų. Aš tikrai nei ruošiuosi į jų partiją stoti, nei ėjau keliaklupsčiaudamas, tiesiog dirbu savo darbą.

TK. Ar šiuo metu priklausote kuriai nors politinei partijai?

S.K. Ne, jau senokai nepriklausau (S.Kancevyčius buvo „Tvarkos ir teisingumo“ narys, prieš savivaldos rinkimus iš šios partijos pasitraukė, – red.). Kai atėjau į kultūros sritį, nusprendžiau, kad politikai čia ne vieta, nors, be abejo, sulaukiau ir tebesulaukiu visokių pasiūlymų.

TK. Kokia šiuo metu bibliotekos finansinė padėtis, apskritai kokia atmosfera kolektyve?

S.K. Finansinė situacija stabili. Bibliotekos darbuotojams kilo atlyginimai. Didžioji mūsų darbo dalis yra visiems gerai matoma, kita dalis mažiau – tai archyvo kaupimas, metodinis darbas. Atmosfera normali, su kolektyvu sutariam. Jis didelis – apie 60 darbuotojų. Žinoma, netrukus prasidės šildymo sezonas, todėl mes visada esam taupymo režime. Galiu pasakyti, kodėl apie susitikimą su meru paskelbiau viešoje erdvėje – todėl, kad tokie metodai trukdo dirbti, kad apskritai užkirsčiau politikams kelią tokiu būdu – liepiant rašyti pareiškimą, kad išeini savo noru, persekioti pavaldinius. Dėl savęs aš nebijau, kolektyvas, žinoma, gal nerimauja, jei mane klibinti pradės, gal vėliau ir juos palies. Aš žinau – jei iš čia išeisiu, kitą dieną jau dirbsiu kitur. Garantuoju, kad mero minimi skundai nepagrįsti. Žinoma, jei norėsi žmogų atleisti, prisikabinsi ir prie smulkmenų, jų gali rasti kiekvienoje įstaigoje, bet tai tik smulkmenos. Kai įstaigoje veikia 27 filialai, prie kokio ne taip suforminto dokumento gali prikibti.

TK. Tai tas žmonių atsikratymo metodas – „rašyk prašymą ir eik iš darbo atseit savo noru“ tebegajus Tauragėje?

S.K. Manęs tai nenustebino, nes aš tokių pavyzdžių žinau ne vieną. Jau seniai žinau, kad jie šitokiais metodais dirba. Visi gerai prisimenam, kaip prieš rinkimus iš mero lūpų nuskambėjo vieša deklaracija, kad „galvų kapojimo nebus“. Tačiau dabar jau kiekvienas suvokia, kad jų darbai, jų supratimas labai stipriai prasilenkia su tuo, ką prieš rinkimus deklaravo. Nežinau, ar toks požiūris visos koalicijos ar gal tik kelių jos narių, gal merą kažkas įtakoja? Vietoj to, kad jis pasikviestų įstaigos vadovą ir paprašytų išdėstyti, kokios problemos, kas gerai, kas blogai, kas sekasi, kas nesiseka, gal iš savivaldybės kokios pagalbos reikia, jis pasiūlo „išsiskirti gražiuoju“. Per visą naujos valdžios kadencijos laiką nė karto nebuvo jokio dialogo apie kultūros, bibliotekos reikalus.

TK. Paskutinis klausimas – tai ar rašysite prašymą atleisti iš darbo?

S.K. Ne, tai ne mano būdas. Aš esu kovotojas. Ne dėl to, kad to darbo man labai reikėtų, be abejo, bibliotekoje jaučiuosi labai reikalingas, čia suradau save. Ką per tiek metų padariau, viską nubraukti vien dėl to, kad liepė meras, būtų visiškai kvaila. Eisiu iki galo, tegu pabando mane atleisti. Žinau, kokius veiksmus prieš mane jie darys, ir žinau, kokių priešnuodžių jiems ieškosiu. Tikiuosi, kad ir visuomenė mane palaikys, ne dėl manęs asmeniškai, bet dėl pačios idėjos. Mane visą laiką stebina, kad niekuo neprasikaltę žmonės, politikų paspausti palikti pareigas, bijo apie tai kalbėti ir taip lengvai paklūsta. Juk nebe tie laikai, nėra ko bijoti. Tikrai žinau, kad gąsdina tuos, kurie bijo. O aš nebijau, nežinau, kokius metodus turi taikyti, kad aš išsigąsčiau. Nesvarbu, kad dirbu biudžetinėje įstaigoje, bet esu laisvas žmogus ir noriu, kad ir kiti pagaliau tai suprastų.    

Meras apie gautus skundus kalbėti nenori

Meras Sigitas Mičiulis penktadienį buvo nepasiekiamas. Jo padėjėja Vytautė Čėsnaitė informavo, kad sugedo mero tarnybinis telefonas. Į „Tauragės kurjerio“ klausimus meras atsakė raštu, per V.Čėsnaitę.

Elektroniniu paštu siųstame atsakyme rašoma: „Biblioteka yra savivaldybei pavaldi įstaiga, kurios veikla labai svarbi Tauragės žmonėms, kokybiškos paslaugos būtinos gyventojų kultūros puoselėjimui, švietimui, todėl man, kaip savivaldybės Merui labai svarbu, kad šios įstaigos veikla būtų nukreipta į Tauragės žmonių poreikius bei norus. Paskutiniu metu sulaukiu vis daugiau nusiskundimų, dėl direktoriaus darbų darbo metu, kurie visiškai nesusiję su tiesioginiu jo darbu. Nuostabą kelią kelių darbuotojų darbo laikai bibliotekoje – dirbama 1,5 etato iki 21 val., asmeniškai dar neteko matyti, jog biblioteka dirbtų tokiu laiku. Nusiskundimų sulaukiu įvairiausių, bet apie juos kol kas kalbėti nenoriu. Darbuotojus, taip pat ir įstaigų vadovus vertinu pagal jų profesionalumą, nuveiktus darbus bei pastangas, šiai dienai esu nusivylęs Sigito vadovavimu bibliotekai, bibliotekų veikla yra neoptimizuota, nėra tvarkos ir sistemos. Ketvirtadienį jį, kaip tiesioginis jo vadovas pasikviečiau dalykiniam pokalbiui, kurio metu aptarėme bibliotekos veiklą ir jo vadovavimo rezultatus. S.Kancevyčius mano vadovavimo laikotarpiu nuobaudų neturi, apie ankstesnius laikotarpius informacijos neturiu“ (kalba netaisyta, – red.).

Personalo skyrius neinformuotas

Savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Redutė Masolienė, paklausta, ar jos vadovaujamas skyrius iš rajono vadovybės yra gavęs oficialių pranešimų apie planuojamą S.Kancevyčiaus atleidimą ar galimą jo paties pasitraukimą iš pareigų, sakė, kad mero siūlymas bibliotekos direktoriui atsistatydinti jai – naujiena.

– Ne, tikrai pirmą kartą girdžiu. Tai man naujiena. Jokių įspėjimų ar nuobaudų Sigitui Kancevyčiui nėra niekada skirta. Nuobaudos apskritai skiriamos labai retais atvejais, tik kraštutiniais, – sakė R.Masolienė.

Skaityti komentarus (106) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras