Bibliotekos direktorių prie sienos remia audito išvados(39)

Daiva ŽEBELIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2016-11-22 05:46

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius: „Su manimi norima susidoroti, nes politikams nepataikauju ir nepataikausiu“. Autorės nuotrauka 

Tauragės rajono savivaldybės administracija purto Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorių Sigitą Kancevyčių. Iki pirmadienio jis turi pasiaiškinti rajono merui Sigitui Mičiuliui dėl audito metu bibliotekoje nustatytų pažeidimų. S.Kancevyčius tvirtina – tai politinis susidorojimas, žada nepasiduoti ir iš pareigų savo noru trauktis neketina. Priešingai – ieškosiąs teisinių kelių apsiginti. Rajono meras neigia, kad virš S.Kancevyčiaus galvos – politinis kardas. 

Bibliotekai vadovauja beveik septynerius metus

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai Sigitas Kancevyčius vadovauja nuo 2009 metų gruodžio 22 d. Šioje įstaigoje dirba 68 darbuotojai, iš jų bibliotekos struktūriniuose padaliniuose – 32.  

Šiemet savivaldybės taryba bibliotekai skyrė 550,9 tūkst. eurų iš biudžeto ir 5 tūkst. eurų specialiosios programos lėšų. Rugpjūčio–spalio mėnesiais B.Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje Tauragės rajono savivaldybės Centralizuota audito tarnyba atliko vidaus auditą. Buvo analizuota bibliotekos veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo užmokesčio apskaičiavimas, darbuotojų darbo grafikai, kiti apskaitos dalykai, tarnybinio transporto naudojimas.

Atlikto audito išvadų „Tauragės kurjeris“ iš savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio negavo, nors to prašė. Pažeidimai buvo paviešinti kitoje rajono žiniasklaidos priemonėje. Apie audito išvadas su „Tauragės kurjerio“ žurnaliste sutiko pasikalbėti bibliotekos direktorius S.Kancevyčius. Anot jo, kitame Tauragės laikraštyje paskubėta pateikti audito išvadas, net nesulaukus jo komentarų, tuo metu, kai S.Kancevyčius buvo išvykęs atostogauti. S.Kancevyčius pabrėžė, jog Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekse nurodoma, kad nesant galimybės išklausyti kitos pusės, informacijos rengėjai gali ją skelbti tik tuo atveju, jei delsimas būtų žalingas visuomenei, o skubėti šiuo atveju, S.Kancevyčiaus nuomone, nebuvę pagrindo.  

S.Kancevyčius – atviras

S.Kancevyčius, kalbėdamas su „Tauragės kurjerio“ žurnaliste, neslėpė audito metu nustatytų pažeidimų, nors su jais ir nesutinka. Bibliotekos direktorius viskam turi paaiškinimus, esą tereikia valdžios noro jį išklausyti ir suprasti.

Remiantis audito išvadomis, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose įrašytas valandų skaičius – 8 valandos neatitinka darbuotojų grafike nustatyto darbo laiko. Pavyzdžiui, bibliotekos interneto svetainėje nurodoma, kad šeštadieniais Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros ir Informacijos skyriai dirba nuo 9.00 iki 16.45 val. Patikrinus UAB „Rimsauga“ ir UAB „Tausauga“ pateiktus duomenis paaiškėjo, kad patalpos užrakinamos anksčiau. Bibliotekos valytojų darbo laikas: pirmadieniaispenktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 valandos. Daugeliu atvejų nustatyta, kad valytoja į darbą ateina apie 18.00 val., dirba iki 19–20 val. Moteris dirba nuo 1 iki 4 valandų, tačiau darbo užmokestis jai mokamas už 8 darbo valandas.

Audito metu rasta klaidų dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo darbuotojų komandiruočių metu, nustatyti netinkamai apskaičiuoti kai kurie priedai. Tikrintojams užkliuvo dviem bibliotekos darbuotojoms išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos, susidarius sunkiai materialinei padėčiai. Audito metu atkreiptas dėmesys į tai, kad bibliotekos darbuotojai už mokesčių mokėtojų pinigus tobulino savo kvalifikaciją – 7-iems jų buvo suteikiamos apmokamos mokymosi atostogos, nors Tauragės rajono savivaldybės taryba neleidžia mokėti už mokymosi atostogas biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurie laiko egzaminus ir mokosi savo iniciatyva. Audito metu nerasta dokumentų, kad biblioteka juos siuntė mokytis.  

Suteikdama mokymosi atostogas 7 darbuotojams, biblioteka esą neteisėtai panaudojo 5768 eurus atostoginiams ir 1789 eurus socialiniam draudimui.

Audito metu taip pat atkreiptas dėmesys, kad biblioteka neturi nustatytos tvarkos dėl kompensuojamų kelionės išlaidų renginių dalyviams, atvykstantiems nuosavais automobiliais. Audito išvadose pateikiami ir kiti nustatyti pažeidimai, kurių S.Kancevyčius ne tik kad nelaiko grubiais, bet ir vadina absurdiškais.

Bibliotekos vadovui – dešimt mero klausimų

Lapkričio 10 dieną Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio potvarkiu iš Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus S.Kancevyčiaus pareikalauta iki lapkričio 21 dienos pateikti paaiškinimą raštu dėl Centralizuotos vidaus audito tarnybos nurodytų išvadų ir atsakyti į pateiktus klausimus pagal pateiktą priedą. Priede – dešimt klausimų dėl darbo laiko ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo, dėl apmokėjimo už darbą, dėl priedų ir kitų išmokų mokėjimo, mokamų mokymosi atostogų, kelionės išlaidų kompensavimo, viešųjų pirkimų – tai yra sutarties su UAB „Rimsauga“, tarnybinio transporto naudojimo, bibliotekų specialistų kategorijų nustatymo bei finansų sistemos savikontrolės.

S.Kancevyčius žurnalistei sakė, kad atsakymus baigia rengti, esą dar pasikonsultuos su teisininkais, tačiau yra įsitikinęs, kad jei iš tiesų bus įsigilinta į bibliotekos veiklą, jam mesti kaltinimai subliūkš.

Baudžiamas už lankstumą? 

S.Kancevyčius neneigia, kad audito metu aptikta pažeidimų, į kuriuos jis, kaip vadovas, privalėjo atkreipti dėmesį ir ištaisyti, tačiau kai kurie jų esančios tik paprastos darbuotojų klaidos. Bibliotekos darbas esąs specifinis, nes pradedant direktoriumi ir baigiant vairuotoju arba valytojomis tenka dirbti neskaičiuojant darbo valandų. Pasak bibliotekos vadovo, žmonės nemažai dirba ir be atlygio. Pavyzdžiui, jo pavaduotoja 11 metų sekretorės pareigas vykdė nemokamai.

– Nebūna, kad audito metu neaptiktų kokių nors pažeidimų. Tačiau galiu patvirtinti, kad nė vieno euro nepasiėmiau sau į kišenę. Pripažįstu, kad į darbo laiką neįsipaišome, bet toks mūsų darbas. Vakarais ir savaitgaliais vyksta renginiai. Darbuotojams tenka neštis dokumentus į namus ir ten su jais padirbėti. Svarbu, kad darbas būtų atliktas. Neretai valytoja dirba po darbo valandų, juk ji gali valyti patalpas tik tuomet, kai baigiasi renginiai. Esmė, kad viskas būtų tvarkoje. Apie mokslus. Priimdamas žmones į darbą sakiau, kad reikės mokytis, tobulintis. Ir džiaugiausi, kad įstaiga galėjo prie to prisidėti suteikdama apmokamas mokymosi atostogas. Finansinio nuostolio bibliotekai tai tikrai neatnešė. Nežinojau, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba savo sprendimu neleido suteikti mokamų mokymosi atostogų, ir tai mano klaida. Bet ir savivaldybė tegul prisiima dalį atsakomybės, nes toks tarybos sprendimas mūsų nepasiekė. Kiek leidžia mano, kaip vadovo, galimybės, stengiuosi, kad tiems, kurie nusipelnė, būtų mokamas maksimumas. Ir taip atlyginimai nėra dideli. Sutinku, kad kai kurios formuluotės dokumentuose nebuvo teisingos. Ačiū auditorei už pastebėjimą. Tačiau kai kurie audito išvadoje pateikti faktai, juolab, kad jie buvo paviešinti spaudoje, nesuteikiant man galimybės atsakyti, pažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymą, yra šmeižikiški. Svarstau galimybę dėl kai kurių auditorės pateiktų teiginių kreiptis į teisėsaugininkus, – kalbėjo S.Kancevyčius.

S.Kancevyčius tvirtina, kad šis auditas ir jo išvados yra bandymas su juo politiškai susidoroti ir, kaip jis sakė, tam naudojamos kriminalinės priemonės – gąsdinimas, šantažas. Bibliotekos vadovas teigia, kad jo darbo metodai yra lankstūs, kad jis orientuojasi į veiklą ir rezultatus. 

„Užkliuvo“ dėl agitacijos už buvusį merą? 

S.Kancevyčius tvirtina, kad bibliotekos veikla vykdoma tinkamai. Anot jo, dauguma Tauragės savivaldybės B.Baltrušaitytės viešosios bibliotekos statistinių veiklos rezultatų, kuriuos analizuoja Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės biblioteka, yra vieni pirmaujančių tarp Klaipėdos regiono bibliotekų. Šių metų pradžioje jo vadovaujamos įstaigos veiklą gerai įvertino pati Tauragės rajono savivaldybė ir dar skyrė jam priedą prie algos.

S.Kancevyčius įsitikinęs, kad rajono valdžiai ne bibliotekos veikla rūpi, o jis pats kaip asmuo. S.Kancevyčius svarsto, kad užkliūti galėjo, kai prieš mero rinkimus kultūros darbuotojų renginyje paragino balsuoti už dabar jau buvusį merą.

– Aš raginau balsuoti už buvusį merą, nes jis skyrė didelį dėmesį kultūrai. Po kurio laiko vienas žmogus, kurio aš neatskleisiu, man pasakė, kad tokia agitacija man atsirūgs. Ir ta diena atėjo. Meras Mičiulis, pasikvietęs mane į kabinetą, pasakė, kad turi skundų, todėl aš turėčiau atsistatydinti. Aš paprašiau pateikti tuos skundus, bet jis jų neturėjo. Pareiškiau, kad neisiu iš darbo. Apie raginimą pasitraukti iš direktoriaus pareigų paviešinau savo feisbuko profilyje. Praėjo kelios dienos, ir gavau savivaldybės Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjos Rimos Jonikienės raštą, kad mano vadovaujamoje įstaigoje bus atliekamas auditas. Liūdna, kad auditorė tapo politinio susidorojimo įrankiu. Audito išvados laužtos iš piršto, – „Tauragės kurjeriui“ tvirtino S.Kancevyčius.

Anot jo, rajono meras ne taip, kaip reikia, suvokia bibliotekos darbo specifiką ir į ją, jo manymu, net nesigilina. Bibliotekos veiklą sutalpinti į popieriuje numatytas darbo valandas, pasak S.Kancevyčiaus, neįmanoma.   

– Kai meras vasarą mane pasikvietė į savo kabinetą, net buvau apsidžiaugęs – pamaniau, kad mes pagaliau parūpome, tačiau paaiškėjo, kad ne dėl to kvietėsi. Pasiūlė išeiti darbo. Galiu pasakyti, kad ir dabar tarp mero ir kultūros darbuotojų nėra dialogo. Rajono valdžia atsitvėrė ne tik nuo žiniasklaidos, bet ir nuo kultūros darbuotojų, – rėžė S.Kancevyčius ir tvirtino, kad politikams nepataikaus, pats jis nepriklauso jokiai partijai. (S.Kancevyčius buvo „Tvarkos ir teisingumo“ narys, prieš savivaldos rinkimus subūrė nepartinių judėjimą). Anot jo, biblioteka ne ta vieta, kur gali būti politikuojama.

– Gal jiems reikia savo žmogaus mano vietoje. Žmonės mini įvairias pavardes. Kol kas nenoriu jų viešinti, – svarstė bibliotekos vadovas. 

„Politinis susidorojimas“ – tik asmeninė nuomonė

Tauragės rajono meras S.Mičiulis šiuo metu atostogauja, tačiau į „Tauragės kurjerio“ žurnalistės skambutį atsiliepė ir pokalbiui skyrė keletą minučių. Paklaustas apie galimą politinį susidorojimą S.Mičiulis sakė, kad politika daroma Vilniuje ir Briuselyje, o čia yra kasdieniai ūkiniai, ekonominiai klausimai, kuriuos reikia spręsti neatidėliojant.

Į politiškumą niekas nežiūri. Praėjus tam tikram laiko tarpui kiekvienam žmogui teks atsakyti už savo veiksmus. Taip pat ir man. Jei blogai dirbsiu, žmonės manęs nerinks. Čia tos politikos nieko nėra, – sakė S.Mičiulis.

Meras tikino, kad jam nesvarbu, kas už jį balsavo ar nebalsavo:

Kai pradėjau dirbti, prie manęs prieidavo žmonės ir sakydavo – aš už jus balsavau. Būčiau laimingesnis, jei tiesiai šviesiai pasakytų, aš už jus nebalsavau, bet dirbsim kartu.

S.Mičiulis tvirtino, kad tai, jog S.Kancevyčius teigia apie politinį susidorojimą su juo, tėra tik jo paties asmeninė nuomonė. Pasak mero, gal tais laikais, kai jis dirbo vicemeru, buvo daugiau politikos.

Ar audito išvadose pateikti pažeidimai bibliotekos direktoriui gresia atleidimu, rajono meras neatsakė. Esą reikia pažiūrėti, ką S.Kancevyčius atsakys į pateiktus faktus.  

Rugpjūčio mėnesį po pokalbio su S.Kancevyčiumi meras „Tauragės kurjeriui“ yra raštu atsakęs, kad pastaruoju metu yra sulaukęs nusiskundimų dėl bibliotekos direktoriaus veiklos, nesusijusios su tiesioginiu jo darbu, darbo metu. Esą nuostabą jam kelia ir tai, kad pagal dokumentus keli darbuotojai dirba 1,5 etato, tačiau jis nė karto nepastebėjęs, kad biblioteka dirbtų iki 21 val. Nors kitų konkrečių nusiskundimų meras nepateikė, tuokart pareiškė, kad yra nusivylęs S.Kancevyčiaus vadovavimu bibliotekai. Tiesa, kitu sakiniu patvirtino, kad bibliotekos direktorius nuobaudų neturi.

Skaityti komentarus (39) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras