Mūsų „darbščiosios bitutės“ jau pravažinėjo 31 tūkstantį eurų(20) 

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2015-11-10 09:35

Renaldo Malycho nuotrauka

Tikros bitutės darbininkės – taip būtų galima pavadinti mūsų rinktus savivaldybės tarybos narius. „Tauragės kurjerio“ kalbinti jie vienas per kitą pasakojo, kaip šimtus kilometrų nuvažiuoja, kad susitiktų su rinkėjais, kad yra tiesiog apsivertę darbais, ir tikina, kad tarybos nario veikla jiems – ypač sunkus antrasis darbas, iš kurio neprasigyvensi. Tiesa, paklausti, kur vyko jų paskutiniai susitikimai su visuomene, ne visi žurnalistės kalbinti politikai galėjo įvardyti – arba neprisiminė, arba kalbėjo abstrakčiai – esą važinėja po visą rajoną ir lanko rinkėjus namuose. Naujosios kadencijos tarybos nariai vos per penkis darbo mėnesius spėjo išleisti solidžią sumą – 31 tūkstantį eurų. Beveik visos šios lėšos buvo skirtos jų asmeninių automobilių kurui.  

Gali gauti po 300 eurų per mėnesį

Per mėnesį kiekvienas savivaldybės tarybos narys iš rajono biudžeto turi teisę gauti 300 eurų. Šias lėšas politikai gali naudoti kanceliarinėms priemonėms pirkti, turi teisę prenumeruoti įvairius leidinius ir sumokėti už automobilių kurą.

Kanceliarinių priemonių už šiuos pinigus, deja, perka vos vienas kitas. Dauguma šių lėšų sunaudojama kurui. Politikai teigia, esą kiekvieną mėnesį vyksta į susitikimus su rinkėjais, lanko juos namuose, todėl degalų išnaudoja labai daug. Kai kuriems net neužtenka tų 300 eurų, savivaldybės skiriamų per mėnesį, esą kurui turi prisidurti iš asmeninės piniginės.

Savivaldybės Centralizuotos buhalterijos skyriaus duomenimis, per pirmuosius penkis (už spalį duomenys dar nesuskaičiuoti) kadencijos mėnesius savivaldybės tarybos nariai spėjo išleisti 31 025,58 Eur jiems skiriamų išmokų. Per metus suma susidarys dar solidesnė.

„Tauragės kurjeris“ klausia kai kurių tarybos narių – tai kur gi jie važinėja ir kur vyksta tie mįslingi susitikimai su rinkėjais, ko rinkėjai politikų teiraujasi ir ką jie rinkėjų labui nuveikė per pirmuosius šešis naujosios kadencijos darbo mėnesius.

Kai kurių politikų atsakymai verti Juozo Erlicko plunksnos.

Klausinėja apie pieną ir žemės ūkį

Tomas Arvasevičius, liberalas, tarybos naujokas. Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komiteto narys. Dirba „Vilkyškių pieninėje“.

Per pastaruosius du mėnesius – rugsėjį ir spalį vyko kur nors kokie nors jūsų susitikimai su rinkėjais ir jeigu vyko, kokiais klausimais kalbėjotės?

T.A. Susitikimai su rinkėjais kur buvo? Tai nuolatos susitikinėjam. Buvau renginiuose, pasišneku su žmonėmis.

Konkrečiai galėtumėt įvardyti? Pavyzdžiui, paskutinis jūsų susitikimas su gyventojais kur vyko?

T.A. Oi, dabar, žinokit, uždavėt taip netikėtą klausimą, reikėtų pagalvoti. Tuoj, minutę.

Tai mes neskubinam, pagalvokit.

T.A. Bent man daugiausiai užduoda klausimus, susijusius iš mano darbinės pusės. Apie pieno kainas, apie žemės ūkį klausinėja.

Ar naudojatės kanceliarinėmis išmokomis?

T.A. Taip, naudojuosi.

Kam daugiausiai jų išleidžiate?

T.A. Daugiausiai tenka kurui. Bet 300 eurų per mėnesį neišleidžiu.

Jei visą dieną dirbate, tai kada ir kur važiuojate už šias lėšas?

T.A. Kadangi aš dirbu pats Vilkyškiuose, man tenka važinėti ir į komiteto posėdžius, ir bendruomenių paramos skyrimo taryboj susitikimus tenka važinėti iš darbo. Taipogi grįžti atgal į darbą. Plius tie patys renginiai po darbo, šeštadieniais.

Važiuoja vakarais

Kęstutis Petkus, „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narys, tarybos naujokas, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narys. Dirba Tauragės butų ūkyje.

Kokiu būdu bendraujate su rajono rinkėjais? Kur nors vyksta jūsų susitikimai?

K.P. Į renginius važinėju.

Į kokius renginius? Kokiame paskutiniame renginyje buvote?

K.P. Paskutinis buvo Skaudvilėje.

Turite omenyje Skaudvilės miesto šventę rugsėjo mėnesį?

K.P. Taip. O šiaip tai važinėjamės po kaimus.

Kuriame kaime paskutinis susitikimas buvo?

K.P. Negaliu tiksliai pasakyti. Važiavau per daug kaimų. Čiut ne kiekvieną dieną važiuojam.

Kas jūs tokie važiuojate? Su partiečiais? Gal su tarybos nariu Silverijum Statkum?

K.P. Taip, ir su Statkum važiavom. Visą Tauragės rajoną pravažiavę esam. Susipažinę su kaimais.

Tai kada čia važiavot?

K.P. Šiaip tai pradėjom rugsėjį važinėt vakarais.

Ir kiekvieną vakarą važiuojat? Tai labai ilgai užtrunkat.

K.P. Tai yra atstumai nuo vieno kaimo iki kito. Ir Šakiuose buvom, ir Vaidiluose, ir Batakiuose, ir Eičiuose, visur buvom.

Jūsų susitikimai su žmonėmis kultūros namuose vyksta ar kur kitur?

K.P. Ne. Šiaip daugmaž kur pažįstamų yra, ten ir važiuojam. Į namus einam.

Ir ko žmonės jūsų klausia?

K.P. Visom temom šnekamės. Pagrindinė – kad darbų niekur nėra.

Ir kuo jūs galite šiuo klausimu padėti?

K.P. Neišspręsim mes tos problemos.

Jūs naudojatės kanceliarinėmis išmokomis ir jei taip, kam jas išleidžiate?

K.P. Taip, naudojuosi. Daugiausiai išleidžiu kurui.

Visus 300 eurų per mėnesį išleidžiate?

K.P. Taip, visus išleidžiu.

Tai kiek kilometrų kaip tarybos narys per dieną nuvažiuojate?

K.P. Būna ir šimtas, ir virš šimto.

Patikėkit: iš tų išmokų neprasigyvensi“

Efrema Bitinienė, socialdemokratė, tarybos naujokė. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė. Dirba Žalgirių gimnazijoje.

Per pastaruosius du mėnesius surengėte kokių susitikimų su rinkėjais? Galbūt kitaip atstovaujate savo rinkėjams?

E.B. Aš konkrečiai atstovauju švietimo srityje. Šiuo metu rengiamas perspektyvinis planas. Na, ir konkrečiai susitinku su gyventojais.

Kur vyko paskutinis jūsų susitikimas?

E.B. Prieš keletą savaičių Sartininkuose. Vyko rudenėlio, derliaus šventė. Tuo pačiu ir su rinkėjais pabendravau. Sartininkų žmonės nori atgaivinti vieną autobuso maršrutą. Pabendravau su vietos gyventojais ir kartu nutarėme, kad jie rašys prašymą. O paskui, kai bus raštiškas prašymas, tada žiūrėsim, kreipsimės į autobusų parką. Kuo įmanoma, padėsim.

Ar naudojatės kanceliarinėmis išmokomis?

E.B. Taip.

Ar visus 300 eurų išnaudojate per mėnesį?

E.B. Taip, visus.

Ką perkate?

E.B. Degalus, kanceliarines priemones. Naudoju pagal paskirtį.

Vienas jūsų tarybos kolega minėjo, kad kasdien nuvažiuoja po 100 kilometrų. Ar jūs tiek nuvažiuojate?

E.B. Jeigu jau taip viską analizuojant, tarybos nario darbas yra antras darbas. Vos ne kasdien vyksta susirinkimai. Ir jeigu taip sąžiningai, tai tie gaunami pinigėliai tikrai neatitinka to indėlio, kurį įdedame.

Jūs šias išmokas traktuojate kaip užmokestį, kaip atlyginimą savotišką tarybos nariui?

E.B. Traktuoju taip, kaip deklaruoja įstatymai. Juk į šventę nenuvažiuosi tuščias. Patikėkit, iš tų išmokų tikrai neprasigyvensi.

Vis lekiu ir lekiu“

Juozas Kniukšta, liberalas, jau yra ragavęs tarybos nario „duonos“. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas. Bendrovės „Alantas“ direktorius.

Pavardykite, per paskutinius du mėnesius kur vyko jūsų susitikimai su rinkėjais ir kokiais klausimais.

J.K. Su rinkėjais? Ką turit galvoj? O kad aš susitinku su mokytojais, kad jų klausimus sprendžiu, jų teises ginu, čia nesiskaito kaip susitikimas su rinkėjais?

Tai turbūt „skaitosi“.

J.K. Man pilna skambinančiųjų. To, ano, ten bėdos, ką aš žinau. Mane rinkėjai išrinko, aš dabar dirbu darbą, kokie iškyla klausimai. Su rinkėjais susitinku tik su tais, kurie manęs reikalauja. Mokyklų direktorių klausimai, sporto salių visi reikalai. Man beveik visi skambina, ir aš lekiu ir lekiu iš vieno galo į kitą – sporto mokykla, penkta vidurinė, „Aušra“, Pagramantis. Tik lekiu ir lekiu. Kartais net nervuoja biškį jau, kad tiek daug to darbo. Kai pradedi dirbt rimtai, tai visi prašo – jei ten padėjo, reiškia, ir mums padės. O taip, kad organizuočiau susitikimus kaip agitaciją aktų salėj, tai aš to nedarau.

Kiti tarybos nariai važinėja į renginius. Jūs taip pat visuose renginiuose dalyvaujate?

J.K. Ir aš dalyvauju. Kur kviečia, ten dalyvauju. Bet aš važiuoju ne agituoti, ne veido rodyti, aš dirbu darbą. Kai yra bėdos, problemos, važiuoju ir sprendžiu.

Naudojatės kanceliarinėmis išmokomis?

J.K. O kaip nesinaudosi? Aš naudojuosi.

Kam daugiausiai tas lėšas skiriate?

J.K. Kurui.

Skaičiavote, kirk kilometrų kaip tarybos narys nuvažiuojate per mėnesį?

J.K. Nėra pas mane uždėta skaičiuko. Įsipilu ir važiuoju visais reikalais.

O į darbą savo bendrovėje važiuojate naudodamas kokį kurą – savo ar valdišką, vykstate kaip verslininkas Juozas Kniukšta ar kaip tarybos narys Juozas Kniukšta?

J.K. Tą patį kurą naudoju. Pas mane nėra dviejų bakų. Ne visą laiką pilu valdišką kurą, jo man neužtenka. Be to, aš dar ir kanceliarines prekes perku.

Kaip norėsit, taip parašysit“

Vidas Bičkus, socialdemokratų frakcijos narys, taryboje ne naujokas. Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komiteto narys. Regioninės plėtros departamento Tauragės apskrities skyriaus vedėjas.

Kaip jūs asmeniškai dirbate su rinkėjais? Važinėjate, rengiate susitikimus?

V.B. Aš turiu gerą galimybę pabendrauti su žmonėmis, nes esu Skaudvilės bendruomenės pirmininkas. Labai dažnai bendrauju telefonu, per feisbuką, nuvykstu ir į renginius, kuriuos organizuoja aplinkinės bendruomenės. Ir dar to neįgyvendinau, bet jau su Skaudvilės seniūnu kalbėjau, kad būtų galimybė bent kartą per mėnesį ar tai seniūnijoje, ar kažkur kultūros namuose tiesiogiai susitikti su rinkėjais, kad jie galėtų tiesiogiai į mane kreiptis. Tai būtų po darbo valandų, nes aš pats iki penkių dirbu. Aišku, kai Tauragėj dirbu, ir Tauragėj susitinku nemažai žmonių.

O koks paskutinis buvo realus susitikimas su rinkėjais, ko žmonės jūsų prašė?

V.B. Į mane kreipėsi vienas verslininkas, kuris verčiasi pervežimo paslaugomis, jis norėtų Skaudvilėje išsinuomoti žemės sklypą. Buvo gyventojų prašymas išsiaiškinti dėl galimybės remontuoti Skaudvilės miesto Kelmės gatvę. Dėl darželio buvau gavęs klausimų, kai jo dar Skaudvilėje nebuvo.

Ar naudojatės kanceliarinėmis išmokomis?

V.B. Taip.

Jūsų kolegos tarybos nariai sako, kad daugiausiai jas išleidžia kurui. Kaip jūs?

V.B. Aš irgi daug važinėju. Naudoju ir ryšiui.

Ar realu, kad tarybos narys per mėnesį po darbo valandų nuvažiuoja už 300 eurų?

V.B. Suskaičiuoti, kiek nuvažiuoji, turi vesti apskaitą. Aš tikrai daug važinėju. Neužtenka man to, kiek aš pravažinėju. Bet kaip jūs norėsit, taip parašysit.

Skaityti komentarus (20) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras