Šilumos tinklų serialas – įvedami KGB metodai?(33)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2015-12-14 08:01

Štai tokias sutartis su savo pavaldiniais pasirašinėja Tauragės šilumos tinklų direktorius Mindaugas Nevardauskas. Autorės nuotrauka

Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė darbo neteko dėl nedemokratiško valdymo, o štai savivaldybės kontroliuojamų Tauragės šilumos tinklų vadovo Mindaugo Nevardausko valdymo metodai vadžiai nė motais. Šios bendrovės darbuotojai sako, kad naujausias direktoriaus sprendimas peržengė visas ribas – jie visi esą verčiami pasirašyti konfidencialumo sutartį, kurią pažeidus gresia 7200 eurų bauda. Sutartis neterminuota – iki gyvos galvos. Direktorius darbuotoją nubausti gali, net jei šis bendrovėje nebedirbs. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ iš tokių Tauragės šilumos tinklų vadovybės darbo principų juokiasi ir konstatuoja – net gūdžiais sovietiniais laikais specialiosios tarnybos iki gyvos galvos sutarčių nepasirašinėjo arba taikė senaties terminus. Manoma, kad tokia sutartimi Tauragės šilumos tinklai siekia ne tik įbauginti kolektyvą, bet ir apsisaugoti nuo žiniasklaidos dėmesio. 

Sutartis – „į vienus vartus“

Dviejų lapų konfidencialumo sutartis, kurią su savo pavaldiniais pasirašinėja Tauragės šilumos tinklų direktorius Mindaugas Nevardauskas, kaip pasakytų eilinis teisininkas, netelpa į jokio kodekso rėmus. Įtarimą jos pagrįstumu kelia faktas, kad sutartyje numatyta tik vienpusė – darbuotojo atsakomybė, apie darbdavio atsakomybę ar pareigas neužsimenama. Paprastai kalbant, sutartis – „į vienus vartus“.

Konfidencialia Tauragės šilumos tinklų informacija pagal sutarties priedą laikoma informacija apie bendrovės darbuotojams mokamą darbo užmokestį (nors šie duomenys yra vieši ir skelbiami Tauragės šilumos tinklų interneto svetainėje, tą daryti savivaldybės įmonę įpareigoja teisės aktai), bendrovės pajamas, išlaidas, vykdomus projektus ir jų apimtis, visą bendrovės finansinę informaciją. Paslaptis esanti ir informacija apie bendrovės klientus ir su jais sudaromas sutartis, duomenys apie bendrovės pelną, taip pat informacija, susijusi su bendrovės vystymo planais. Slapta laikytina ir informacija apie Tauragės šilumos tinklų paskolas, mokamas palūkanas, bendrovės biudžetą. Slaptomis laikomos ir žinios apie Tauragės šilumos tinklų kainų struktūrą, planus dalyvauti konkursuose bei su viešaisiais pirkimais susijusi medžiaga ir dar daugelis kitų dalykų.

Iki šiol ši ir panaši informacija Tauragės šilumos tinklų ir kitose savivaldybės kontroliuojamose bendrovėse paslaptimi nebuvo laikoma. Buvusi bendrovės vadovybė visuomenei atskleisdavo ir bendrovės pelną, ir atlyginimų dydžius, ir kokiuose konkursuose ketina dalyvauti, ir kokius projektus vykdo. Kodėl nuo šiol tai tapo paslaptimi?

Gresia tūkstantinės baudos

Štai keletas įdomiausių sutarties, kurią su darbuotojais pasirašo Tauragės šilumos tinklų direktorius M.Nevardauskas, punktų.

2.3 sutarties punkte rašoma, kad konfidenciali bendrovės informacija gali būti išsaugota dokumentuose, nuotraukose, kompiuterio diskuose, diskeliuose, kitose informacijos laikmenose, taip pat gali būti žodinė, tai yra egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišreikšta jokia materialia forma.

2.6 punktas teigia, kad darbuotojas nedelsdamas turi informuoti darbdavį, jeigu sužino ar įtaria, kad konfidenciali informacija buvo atskleista ar gali būti atskleista neturintiems teisės su ja susipažinti asmenims. Čia tikriausiai reikėtų suprasti, kad darbuotojas įsipareigoja sekti ir stebėti savo kolegas, ir jei kiltų įtarimų, kad bendradarbis, pavyzdžiui, ruošiasi ką nors apie Tauragės šilumos tinklus papasakoti žurnalistams, nedelsdamas turi informuoti bendrovės vadovą, tai yra darbuotojas įsipareigoja tapti oficialiu skundiku.

2.9 punkte rašoma: „Šalys susitaria, kad pasibaigus darbo santykiams darbuotojo įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo, nenaudojimo ir neplatinimo galioja neterminuotai“. Reikėtų suprasti, kad ši sutartis galioja iki gyvos galvos. Be to, pasibaigus darbo santykiams darbuotojas per dvi darbo dienas privalo darbdaviui grąžinti visas kopijas, kuriose yra bendrovės konfidencialios informacijos. Kadangi ankstesniame punkte teigiama, kad konfidenciali informacija gali egzistuoti ir žmogaus atmintyje, tikriausiai darbą paliekančiam Tauragės šilumos tinklų darbuotojui darbdavys ištrintų atmintį. Įdomu, kokiais būdais tai padarytų? Nors ko čia stebėtis, istorija tokių faktų žino begales.

Ir įdomiausia sutarties dalis – 3 skyrius. Darbuotojo atsakomybė. Jame teigiama: „Darbuotojas, pažeidęs šią sutartį darbo sutarties su darbdaviu galiojimo laikotarpiu, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn ir privalo atlyginti visus padarytus nuostolius Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šalių susitarimu minimaliais nuostoliais, kurie neturi būti įrodinėjami (tikriausiai norima pasakyti, kad dėl to darbuotojas neturi teisės kreiptis į jokias teisines institucijas, – red.), sutarties pažeidimo atveju laikytina 7200 eurų suma“.

Net jei darbuotojas konfidencialumo sutartį pažeis jau nebedirbdamas Tauragės šilumos tinkluose, jis vis tiek turės sumokėti bendrovei mažiausiai 7200 eurų baudą. Ši suma pagal sutartį taip pat neturi būti įrodinėjama jokiais teisiniais būdais.

Sutartį pasirašydamas asmuo savo parašu patvirtina, kad visi sutartyje išvardyti įsipareigojimai lieka galioti amžinai, tai yra kol tik žmogus bus gyvas, nepriklausomai nuo jo atleidimo iš darbo priežasčių.

Kokias paslaptis žino eiliniai darbininkai? 

Ką reiškia tokie vienpusiški reikalavimai, pernelyg jau primenantys sovietinio KGB metodus? Šią sutartį su savo darbdaviu – Tauragės šilumos tinklų direktoriumi pasirašę dalis bendrovės darbuotojų atsipeikėjo ir kreipėsi į žiniasklaidą. Žmonės sako, kad sutartį pasirašė net neskaitę ar dėl to, kad taip padarė visi. Esą išėję iš direktoriaus kabineto ir tik tuomet perskaitę, kokia minimali bauda jiems gresia už neaišku kokios informacijos paviešinimą, išsigando. 

Į žiniasklaidą ir Lietuvos profesinę sąjungą „Sandrauga“, kurios nariais vienas po kito tampa, kreipęsi Tauragės šilumos tinklų darbuotojai svarsto, jog tokiu būdu bendrovės vadovybė siekia juos įbauginti, kad šie apie tai, kas vyksta savivaldybės įmonėje, neteiktų jokios informacijos žurnalistams. Tokia esanti tikroji šios sutarties atsiradimo priežastis, nes kokias bendrovės paslaptis gali žinoti, pavyzdžiui, žemiausios kvalifikacijos darbuotojai – valytojos, šaltkalviai, kiti eiliniai darbininkai?

Kalbėdami su žurnaliste, Tauragės šilumos tinklų darbuotojai sakė suprantantys, kad tokia sutartis galbūt būtų reikalinga sudaryti su įmonės finansininkais, kurie žino ir turi prisijungimus prie įmonės sąskaitų, įmonės įėjimų saugos kodus. Tačiau kuo čia dėti eiliniai darbuotojai ir kokiu pagrindu direktorius gali jiems skirti baudas?

S.Statkus: „Čia visur viskas vieša paslaptis“ 

Šiuos ir kitus klausimus uždavėme Tauragės šilumos tinklų direktoriui M.Nevardauskui. Deja, kalbėtis su žurnaliste jis atsisakė. Paprašė klausimus atsiųsti raštu. Tačiau atsakymų į juos „Tauragės kurjeris“ taip ir nesulaukė. M.Nevardauskas atsiuntė vienintelį sakinį: „Visa informacija apie konfidencialumo sutarčių sudarymą yra vidinis įmonės reikalas ir numatytas vidiniuose įmonės dokumentuose“.

Į „Tauragės kurjerio“ klausimus neatsakė ir Tauragės šilumos tinklų akcijų valdytojas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis. Jis neatsiliepia nei telefonu, neatsakinėja ir elektroniniu paštu.

Kalbesnis šia tema – naujasis Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pavaduotojas Silverijus Statkus. Paklaustas, ar jis jau pasirašė konfidencialumo sutartį, ar nebijo gresiančios baudos, jei, pavyzdžiui, žurnalistams leptelės, ko nederėjo, ir kokių gi paslapčių turi šilumą gyventojams ir įmonėms tiekianti savivaldybės įmonė, atsakė:

– Aš pasirašiau. Nebijau. Darbuotojai gal bijo baudų, gal nori kažkokias paslaptis išdalinti, išnešioti, o aš nesiruošiu nieko iš bendrovės išnešti. Bet jei jau čia atsirado dėl to problemų, tai va sėdom su direktorium, tariamės dabar. O kaip su tom baudom, tai aš nežinau, čia ne pagal mano sritį. Aš nesakau, kad Tauragės šilumos tinklai turi kažkokių paslapčių, bet aš nusižengti nesiruošiu, tai be jokios baimės ir pasirašiau. Neturi šilumos tinklai paslapčių. Manęs galit klausti, ką aš žinau, tą atsakysiu. Čia visur viskas vieša paslaptis. Ne šventa karvė ta sutartis, pakeisim, – „Tauragės kurjeriui“ kalbėjo S.Statkus.

Profsąjungos pirmininkas: „Galima pagalvoti, kad Tauragėje įsikūrė NATO būstinė“

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknius antradienį jau buvo matęs sutarties, kuri pateikiama pasirašyti Tauragės šilumos tinklų darbuotojams, tekstą. Jis kategoriškas – kai kurie šios sutarties punktai – niekiniai ir gali sukelti teisinių pasekmių.

– Mes jau žinom apie šitas konfidencialumo sutartis. Akivaizdu, kad darbuotojai verčiami jas pasirašyti. Darbuotojai, žinoma, gali jas pasirašyti, tačiau yra tos imperatyviosios nuostatos – mes, pavyzdžiui, su jumis galim pasirašyti, kas tik šaus į galvą, kad ir Tauragės rajoną pasidalinam į tris dalis, bet ar tokia sutartis galios? Šitoje sutartyje yra nuostatos, kurios yra negalimos ir draudžiamos, – sakė K.Juknius.

Jis mano, kad pats tokios konfidencialios sutarties pasirašymo faktas nėra didelė tragedija. Tragedija kils tada, kai darbuotojui pagal sutartį bus skiriama drausminė nuobauda – numatyta konkreti bauda.

– Aš apskritai neįsivaizduoju, kaip už tai galima baudą skirti. Va, aš atsiverčiu Darbo kodeksą. Pirmiausia konfidencialumo sutartyje turi būti numatytas terminas. O čia termino nėra jokio. Būna, kad komercinėse įmonėse saugomos komercinės paslaptys – pavyzdžiui, tiekėjų sąrašai, gamybos technologijos, kiti konkurenciniai dalykai. Tačiau Tauragės šilumos tinklų konfidencialumo sutarties kai kurie punktai akivaizdžiai prieštarauja protingumo kriterijams, yra niekiniai, bauda čia apskritai negalima, – sakė profsąjungos pirmininkas.

Paklaustas, kaip jis patartų pasielgti įmonės darbuotojams, K.Juknius pataria gerai apgalvoti savo veiksmus. Esą jei darbuotojas atsisakys pasirašyti sutartį, darbdavys įgis teisę nušalinti jį nuo darbo ir kreiptis į darbo ginčų komisiją. Todėl darbuotojas gali pasirašyti sutartį, ant jos parašydamas, su kuriais punktais jis nesutinka ir kuriuos ginčija. Darbuotojas turi teisę paprašyti darbdavio skirti terminą susipažinti su sutartimi, kad galėtų su kuo nors pasitarti, pavyzdžiui, su teisininkais.

– Ką parodo tokia sutartis? Sakyčiau, isteriją, blaškymąsi. Tai, sakyčiau, presinginio pobūdžio sutartis. Juk čia savivaldybės įmonė, juk savivaldybė valdo beveik šimtą procentų akcijų. Na, galima pagalvoti, kad Tauragėje įsikūrė NATO būstinė ar koks dalelių greitintuvas kuriamas po žeme ir bijoma, kad nesužinotų apie tai priešingos valstybės. Šitoje bendrovėje jau buvo istorija su atleidimo lapeliais, išdalintais kam reikia ir kam nereikia. Nieko nuostabaus, atėjo naujas vadovas ir įveda naujoves, – nesistebi profsąjungos pirmininkas.

K.Juknius sako, kad bet kuri bendrovė turi teisę su savo darbuotojais pasirašyti konfidencialumo sutartis, tačiau jos turi būti sudarytos remiantis įstatymais ir protingumo kriterijais – neatskleisti prisijungimų prie sąskaitų kodų, kažkokios kitos savaime suprantamos informacijos.

– Bet kad darbuotojui būtų nustatyti draudimai visam gyvenimui ir dar uždedamos baudos, tai net specialiosios tarnybos tik 25-eriems metams tokias sutartis sudarydavo, bet čia yra Tauragės šilumos tinklai, čia, matyt, sudėtingiau. Manyčiau, kad čia labiau yra politinio poveikio priemonė. Viskas, manau, bus gerai, Tauragės šilumos tinklų kolektyvas gana vieningas. Jeigu penkiasdešimt plius vienas procentas sustreikuos vieną dieną, tai nei tas direktorius nebebus reikalingas, nei tie jo reikalavimai. Darbuotojai vieningai pareikalaus atleisti direktorių, ir pakeis, ir viskas. Yra buvęs mūsų praktikoj toks atvejis – darbuotojai vieningai streiką paskelbia ir nuima direktorių. Jeigu Šarlio de Golio oro uosto veiklą profsąjungos gali paralyžiuoti, tai ką, Lietuva žioplesnė? – ironizavo K.Juknius.

Kitą savaitę „Sandraugos“ atstovai atvyksta į Tauragės šilumos tinklus aptarti susidariusios situacijos ir su darbuotojais pasirašomos konfidencialumo sutarties detalių. Tai bus jau ne pirma profsąjungos teisininkų konsultacija šios bendrovės vadovybei.

*** 

Kai straipsnis jau buvo parengtas spaudai, „Tauragės kurjeris“ elektroniniu paštu gavo netikėtą Tauragės šilumos tinklų valdybos pirmininko Rimanto Šerkšno laišką. Jis informuoja, kad bendrovės direktorius M.Nevardauskas apie sprendimą su bendrovės darbuotojais sudaryti konfidencialumo sutartis valdybos neinformavo. 

„Kaip Tauragės šilumos tinklų valdybos pirmininkas informuoju, kad klausimai apie konfidencialumo sutartis valdyboje nebuvo aptarti. Komentuoti Tauragės šilumos tinklų direktoriaus veiksmų, kurie nederinami su valdyba, neturiu galimybės. Atsakymus turi teikti tie, kas klausimus inicijuoja“, – „Tauragės kurjeriui“ rašo R.Šerkšnas. 

Skaityti komentarus (33) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras