Klaidos švietimo įstaigų buhalterinėje apskaitoje plinta tarsi virusas(4)

Karolina STAŽYTĖ | karolina@kurjeris.lt

2014-06-05 06:40
Karolinos Stažytės nuotrauka

Atlikus finansinį bei teisėtumo auditą lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“ rasta daug teisės aktų pažeidimų, buhalterinės apskaitos trūkumų ir klaidų, finansinės atskaitomybės duomenų iškraipymų. Autorės nuotrauka

Užimantys aukštus valdančiosios socialdemokratų partijos nariai toliau nenustoja stebinti savo „žygdarbiais“, o tiksliau – įstatymo raidės nepaisymu. Šįkart nepageidautino dėmesio sulaukė socialdemokratė, Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Laimutė Gudavičienė. Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikus planinį šios ugdymo įstaigos finansinį ir teisėtumo auditą nustatyta daug teisės aktų pažeidimų, buhalterinės apskaitos trūkumų ir klaidų, finansinės atskaitomybės duomenų iškraipymų. Įstaigos vadovė nuo bet kokių komentarų susilaiko, o vyr. buhalterė Birutė Švalkūnienė, kaip jau tampa įprasta tokiais atvejais, ėmė ir susirgo. Abiejų „Ąžuoliuko“ darbuotojų likimą nuspręs Tauragės rajono taryba, sulaukusi oficialaus direktorės pasiaiškinimo.

Pažeidimų – daugybė

Pernai gruodį pradėtas planinis lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ finansinis ir teisėtumo auditas baigtas šių metų balandžio 30–ąją. Audito metu vertinti lopšelio–darželio 2013 m. finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas. Aptikta daug teisės aktų pažeidimų.

Pirmiausia, „Ąžuoliuko“ buhalterė nevedė gautų ir panaudotų asignavimų registro ir dalį biudžeto asignavimų panaudojo bei išlaidas nurodė ne pagal teisėtą paskirtį. Štai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui panaudota 31,8 tūkst. Lt daugiau negu suplanuota ir patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Nevykdyti ir Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimai, nesilaikyta biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos.

Audito ataskaitoje nurodyta, jog atliktos ūkinės operacijos nebuvo grindžiamos apskaitos dokumentais, o pasibaigus 2012 m. nepanaudotos programoms finansuoti skirtos lėšos – 15,4 tūkst. Lt – pagal įstatymą nebuvo grąžintos į Savivaldybės biudžetą. Tokie neteisėti veiksmai atlikti ir pasibaigus 2013 m. Tik negrąžinta suma mažesnė – 4,5 tūkst. Lt.

Nesivadovauta „Ąžuoliuke“ ir darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos reikalavimais. 2013 m. neteisėtai panaudota 41,9 tūkst. Lt asignavimų, nes metų pabaigoje darbuotojams skirti priedai už nenurodytus papildomus darbus arba už darbą, kurį jie ir taip privalo atlikti pagal nustatytas funkcijas. Vienam darbuotojui skirtų priedų suma viršijo nustatytą limitą.

Netinkamai tvarkyta ir buhalterinė apskaita bei neteisingai nurodyti duomenys 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje: finansavimo sumų likučiai sumažinti 12,2 tūkst. Lt, trumpalaikio turto – 55,5 tūkst. Lt, įsipareigojimų – 18,9 tūkst. Lt, pagrindinės veiklos sąnaudos sumažintos 88,0 tūkst. Lt.

Padaryta ir Darbo kodekso pažeidimų. Nesudarytos patalpų nuomos sutartys, neišrašytos sąskaitos faktūros už nuomą bei suteiktas šildymo paslaugas maitinimo paslaugų teikėjui bei nuomininkui UAB „Vilartina“. Patalpos ir valgyklos inventorius neteisėtai perduoti naudotis neatlygintinai. Akivaizdu – pažeidimų išties netrūksta.

Visą straipsnį galite perskaityti elektroninėje laikraščio versijoje.

Skaityti komentarus (4) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras