Viešieji darbai... įstaigos vadovo kieme?(26)

Margarita RIMKUTĖ | margarita@kurjeris.lt

2014-04-17 06:26
Maragaritos Pūdžiuvienės nuotrauka

Juodžemį kasę vyrai po žurnalistės apsilankymo skubiai išvažiavo. Autorės nuotrauka

Viešuosius darbus atliekantys žmonės tokie darbštūs, kad sugeba darbo metu ir valdiškus darbus nudirbti, ir dar vadovui pagelbėti. Penktadienį redakcija sulaukė skambučio skaitytojos, kuri pranešė, jog biudžetinės įstaigos sporto komplekso „Bastilija“ administratoriaus Vytauto Zėringio kieme triūsia viešuosius darbus dirbantys žmonės. „Tauragės kurjeriui“ nuvykus į vietą darbininkai, sėdę ant dviračių, paspruko, o V.Zėringis, pasirodo, nė nežinojo, kas tokie pluša jo kieme.

Sakė esantys draugai

Skambinusioji tvirtino, jog biudžetinės įstaigos vadovo kieme plušantys darbuotojai yra bedarbiai, Darbo biržos nusiųsti atlikti viešuosius darbus Tauragės sporto centrui priklausančiame sporto komplekse „Bastilija“, kuriam vadovauja V.Zėringis.

„Bastilijos“ administratoriaus kieme du pagyvenę amžiaus vyrai virino vartus, kiti du, gerokai jaunesni, plušėjo prie krūvos juodžemio kitoje gatvės pusėje: vienas kasė, kitas vežė karučiu jį į V.Zėringio namų kiemą. Paklausti, ar jie dirba viešuosius darbus, visi išsigynė.

– Mes – Zėringio draugai, – sakė vyresnieji, jiems paantrino ir jaunesnieji, dėl žurnalistės apsilankymo juodžemį kasti liovęsi darbininkai.

Žurnalistės telefonu pakalbintas V.Zėringis irgi neigė, jog jo kieme pluša viešųjų darbų darbininkai. Plačiau neaiškindamas jis pasisakė šiuo metu vairuojąs ir perskambinsiąs vėliau.

Važiavo pasitarti

Neilgai trukus prie besidarbuojančių vyrų privažiavo automobilis, vairuotojas kažką burbtelėjo, ir jauni vyrai, skubiai sėdę ant dviračių, išvažiavo.

Tolimesnė įvykių eiga panaši į situacijų komediją su detektyvo elementais. Iš Bendrabučio skersgatvio į Stoties gatvę pasukę darbininkai po penkių minučių grįžo. O V.Zėringis už poros šimtų metrų nuo savo namų sėdėjo automobilyje ir kalbėjo telefonu. Prie istorijos herojaus dviračiais privažiavę tie du juodžemį kasę vyrai jau buvo bepradedą su juo kalbėtis, bet išvydę, jog yra fotografuojami, čiupo dviračius ir nuskuodė J.Tumo-Vaižganto gatve.

Nepažino

Paklaustas, kodėl viešuosius darbus dirbantys asmenys tvarko jo privatų kiemą, biudžetinės įstaigos vadovas gynėsi, jog kieme pluša tik pensininkai. Tai, kad darbavosi ir jauni vyrai, pastarasis sakė nežinojęs. Klausė, kas jie tokie. Priminus, kad tie, su kuriais jis kalbėjosi prieš minutę, burbtelėjo: „Gali būti“.

– Gal jų padėti paprašė tie pensininkai (taip V.Zėringis įvardijo jo draugais prisistačiusius vyrus). Gal jie tarpusavy susitarė, kad padėtų, – svarstė „Bastilijos“ administratorius.

Užsiminus apie privačių ir viešųjų interesų konfliktą jis sakė nenorintis, „kad taip nutiktų“.

Turi dirbti, kur paskirti

Pasak Linos Ogintienės, Tauragės teritorinės darbo biržos Tauragės skyriaus vyr. specialistės, „Bastilijai“ yra priskirti du viešuosius darbus atliekantys darbininkai. Jie įstaigoje privalo praleisti visą darbo dieną.

Tauragės rajono administracijos direktorius Algirdas Mosėjus „Tauragės kurjeriui“ sakė, jog viešiesiems darbams skirtus darbininkus biudžetinių įstaigų vadovams naudoti kitiems, su įstaiga nesusijusiems darbams atlikinėti draudžiama. Rajono savivaldybės vadovas sakė pasidomėsiantis šiuo įvykiu.

Kai straipsnis buvo parengtas spaudai, redakcijoje apsilankęs V.Zėringis sakė išsiaiškinęs, kaip darbininkai atsidūrė jo kieme. Jo pasakojimu, vyrai penktadienį įstaigoje darbus baigė anksčiau, tad jis juos išleido namo. Važiuojančius pro jo namus, į talką juos esą pasikvietė ir juodžemį į kiemą suvežti paprašė minėtieji pensininkai.

Skaityti komentarus (26) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras