Sąskaitos už atliekas sukėlė audrą(16)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2012-04-07 11:48

Nuo pirmadienio ryto TRATC šurmuliavo nepatenkinti sąskaitomis žmonės. Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Kai kurie rajono gyventojai jau gavo sąskaitas už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Praėjusį penktadienį „Tauragės kurjerio“ redakcijoje apsilankė keletas šiomis sąskaitomis nepatenkintų gyventojų, pirmadienį jų buvo dar daugiau. Jau penktadienį nepatenkinti sąskaitomis už atliekas gyventojai suko į Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą (TRATC), o pirmadienį jų buvo pilnas šios įstaigos laukiamasis ir laiptinė iki pat lauko. Kiti būreliais traukė atgal, nesitikėdami tądien ką nors išsiaiškinti. Dar kiti pagalbos ir paguodos ieškojo Savivaldybės administracijoje. Apie dešimtą valandą už atliekų mokestį atsakingi TRATC darbuotojai buvo pakviesti aiškintis į Savivaldybę.

Nemoka skaičiuoti ir plėšia per daug!?

Kaip ir reikėjo tikėtis, ne vienam tauragiškiui šios sąskaitos sukėlė pasipiktinimą. Vienus vėl įskaudino neteisingumas, kad mokestis apskaičiuotas vertinant tai, kad „šiukšlina ne žmonės, o būsto kvadratai“. Kiti įsitikino, kad nevykdytas pažadas pateikus dokumentus, kad žmogus gyvena vienas, rinkliavą mažinti. Treti nepatingėjo perskaičiuoti suskaičiuotą mokestį ir aptiko, kad jiems litu, dviem ar trimis priskaičiuota per daug. Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė apstulbusi, kad už bažnyčią turi mokėti kaip už kokią daug šiukšlinančią karčiamą – tūkstantį litų per metus. Gavę sąskaitas kaimų gyventojai nesupranta, kodėl už atliekas turi mokėti nuo šių metų pradžios, jei iki šiol atliekų vežėjai pas juos nė karto nebuvo atvažiavę.

Bendrijos „Centras“ pirmininkas Petras Kasminas, paskambinęs į redakciją, pasakojo, kad su gyventojais nepatingėjo patikrinti, ar sąskaitos apskaičiuotos teisingai.

– Tikrinome daugindami Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro nurodytus skaičius – būsto plotą iš 24 centų, po to – iš dvylikos mėnesių. Mūsų suskaičiuota pinigų suma už metus nuo sąskaitoje nurodytos mokėtinos sumos skyrėsi, nors to būti negalėtų, – teigė bendrijos pirmininkas.

„Tauragės kurjerio“ redakcijoje apsilankęs šio bendrijos narys Juozas K. pateikė savo skaičiavimus. Dėl įkainio jis nesiskundžia, dabar reikia mokėti šiek tiek mažiau negu mokėjo anksčiau – kas mėnesį 16,97 lito (70,71 kv.m bute gyvena dviese su žmona), bet piktinasi dėl klaidos. Gyventojas suskaičiavo, kad per metus jis turėtų mokėti 203,65 Lt, o sąskaitoje įrašyta 206,40 Lt.

– Gal skaičiuotojai apsiriko, bet kodėl apsirinkama į savo pusę – priskaičiuojama daugiau? – retoriškai klausė Juozas K.

Jis teigė dėl pastebėtos klaidos skambinęs į TRATC, tačiau jam buvę paaiškinta, kad esą reikia nurodytą metinę mokesčio sumą dalinti iš dvylikos mėnesių, nors paprastai mokėtinos pinigų sumos nustatomos dauginant. Redakcijoje kartu su mūsų finansininke suskaičiavę įsitikinome, kad bendrijos „Centras“ pirmininkas P.Kasminas ir šios bendrijos narys Juozas K. teisūs. Dėl to skundėsi ir kiti tauragiškiai.

Parėjusi namo ir aš radau sąskaitą už atliekas. Kilo noras patikrinti, ar teisingai suskaičiuota. Buto plotą 51,4 kv.m padauginus iš įkainio 0,24 Lt ir iš 12 mėnesių išėjo 148,2 Lt suma, o sąskaitoje parašyta 150,24 Lt. Neturiu nei laiko, nei noro ginčytis su „sąskaitininkais“, sumokėsiu, kiek prašo.

Neužteko laiko pasiruošti

Visuotinės rinkliavos už atliekas įvedimas buvo atidėliojamas ne vienerius metus. Nuo šių metų sausio 1 d. ją įvedus beveik tris mėnesius ruoštasi pateikti sąskaitas. Visą tą laiką gyventojai buvo raginami eiti aiškintis į TRATC, jei jiems priklauso lengvatos, jei turi nenaudojamų gyvenamųjų ar komercinių patalpų. Bet tai padaryti skubėjo ne visi, nemaža dalis tokių gyventojų ar verslininkų suskubo aiškintis tik gavę sąskaitas.

Vienos lengvatos buvo patvirtintos įvedant visuotinę rinkliavą, kitas numatė kovą posėdžiavusi rajono taryba. Seniai našlaujanti Genė Š. dėl to apsilankė redakcijoje, nes įvedus rinkliavą ji turėtų mokėti maždaug 4 Lt daugiau negu anksčiau.

– Man priskaičiuota mokėti tiek pat, kiek ir būriui kaimynų, gyvenančių tokio pat dydžio bute, – piktinosi moteris.

Pagal naująjį tarybos sprendimą jai, vienai gyvenančiai našlei, turi priklausyti 30 procentų nuolaida. Tačiau kad yra našlė ir gyvena viena, ji TRATC turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

Moteris tą pačią dieną pateikė reikalingus dokumentus, lengvata jai bus taikoma – rinkliava už atliekas mažinama 30 procentų nuo balandžio mėnesio.

Įvedant rinkliavą buvo numatyta lengvata, kad žmonės, kurie gyvena vieni didesnio ploto butuose, pateikę tai įrodančius dokumentus, mokės mažiau, mieste – 150 Lt, kaime – 105 Lt per metus. Lengvata taikoma pateikus tai įrodančius dokumentus. Tačiau didesniame būste vienas gyvenantis kolega TRATC seniai apie tai pateikęs pažymą iš miesto seniūnijos, vis tiek gavo 233,88 Lt metinę sąskaitą. Pagal mūsų skaičiavimą ir ši sąskaita apskaičiuota neteisingai, turėtų būti 230,68 Lt!

Ar kaltos tik kompiuterinės programos?

TRATC rinkliavos administravimo vyriausiasis specialistas Virginijus Noreika, telefonu paklaustas, kodėl nesutampa gyventojų ir „sąskaitininkų“ skaičiavimai, patikino, kad sąskaitos suskaičiuotos teisingai, esą reikia dauginti ne 24 centus, o 24,33 cento (arba 0,2433 Lt), nes tiek išeina mokėti už vieną kvadratinį metrą per mėnesį padalinus tarybos nustatytą metinį mokestį už būsto kvadratinį metrą – 2,92 Lt. Kodėl sąskaitose rašoma kitaip – 0,24 Lt/kv.m, paaiškinti negalėjo.

Turbūt nieko neįtikins toks aiškinimas, kad gyventojai turėtų vadovautis kažkokiu įsivaizduojamu kitu skaičiumi, kurį reikia dauginti iš būsto ploto ir dvylikos mėnesių, o ne tą, kuris nurodytas sąskaitoje. Net ir neturintieji ekonomistų ar buhalterių diplomų žino, kad sąskaitose viskas turi būti tiksliai suskaičiuota, negali būti nė vienu centu per daug ar per mažai.

– Sąskaitas skaičiavo ir spausdino mūsų pasamdyta firma Vilniuje. Šis darbas atliktas naudojantis kompiuterinėmis programomis. Negaliu paaiškinti, kodėl būtent taip jos buvo spausdinamos. Kol kas nežinau, ką darysime su tomis sąskaitomis, – sakė V.Noreika.

Ką daryti, būsią sprendžiama vėliau, o kol kas reikia atlaikyti didelį gyventojų antplūdį.

V.Noreika paaiškino, kad Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčiai sąskaita už atliekas gerokai sumažinta. Mat bažnyčios bendruomenė turi didelį nenaudojamą pastatą, pateikė dokumentus, kad jis nenaudojamas, todėl už jį nereikės mokėti.

– Tokių atvejų regione nemažai, bet ne visi savininkai skuba teikti dokumentus ir prašyti, kad sąskaitos būtų sumažintos, – teigė V.Noreika.

Gyventojams kelia nerimą ir tai, kad kovo 20 dieną atspausdintose sąskaitose nurodyta, kad jas reikia apmokėti iki kovo 15 dienos. V.Noreika paaiškino, kad dėl to nereikia išgyventi, nes tokia buvusi sukurta ilgalaikė kompiuterinė sąskaitų paruošimo programa, o ne pritaikyta tik šiems metams, sąskaitas už pirmą šių metų ketvirtį galima apmokėti per balandžio mėnesį.

Nesklandumai su sąskaitomis baigsis, bet pinigų nuolaidoms nėra

Pirmadienį aiškintis dėl mokesčio į TRATC skubėjo būriai gyventojų, kai kurie prie nuomojamų patalpų V.Kudirkos gatvėje rinkosi dar prieš darbo pradžią. Dešimtą valandą buvo pats pikas. Žmonių buvo prisigrūdęs pilnas laukiamasis, jie stovėjo ant laiptų iki pat lauko durų. Kai kurie, pamatę spūstį, suko atgal namo, nesitikėdami per dieną patekti pas šios įstaigos specialistus. Daugiausia tai buvo pagyvenę žmonės, atėję aiškintis dėl per didelių sąskaitų, siekiantys, kad jiems būtų pritaikytos lengvatos. Pro laukiančiuosius buvo sunku prasibrauti iki gyventojus priiminėjančių specialistų durų. Vieni piktinosi, kad esą lendu be eilės. Kai kurie pažinusieji dėkojo, kad atėjau domėtis jų reikalais, keikė TRATC, rajono ir šalies valdžią, kad skriaudžia skurdžiausius šalies žmones – vienišus, gyvenančius didesniuose būstuose. Jiems nustatytos lengvatos, bet jas reikia „atstovėti“ eilėse, nors jas įforminti būtų galima ir vėliau, kai sumažės lankytojų apgultis. Bet pagyvenę žmonės dažniausiai būna pareigingi, nori viską kuo greičiau susitvarkyti, be to, iš pensijų, invalidumo pensijų gyvenantys žmonės skaičiuoja kiekvieną centą. Gyventojams bemitinguojant atsivėrė dviejų kabinetų durys, ir du darbuotojai, daugiausiai dirbantys su rinkliava už atliekas, – direktoriaus pavaduotojas rinkliavai Kęstutis Komskis ir rinkliavos administravimo vyriausiasis specialistas V.Noreika – dėl gyventojų skundų išvyko aiškintis į Tauragės rajono savivaldybę.

Rinkliava už atliekas – ir savivaldybininkų galvos skausmas. Bus daug vargo, kol viskas susigulės – visi gaus pamatuotas sąskaitas, bus išsiaiškinta dėl lengvatų, nenaudojamų pastatų. Tačiau ir tada problemos nesibaigs, nes kovo 21 dieną Tauragės rajono tarybai gyventojams numačius papildomas lengvatas, pinigai joms kompensuoti rajono biudžete nebuvo numatyti, niekas neįsivaizduoja, kiek jų reikės.

Skaityti komentarus (16) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras