Kaip Batakių seniūnas svetimoje žemėje „juodžemį“ gamino(3)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2012-04-23 15:25
Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Gintautas Jonikas ieškojo ir rado įrodymų, kad ši krūva į laukus atkeliavo iš kapinių. Autorės nuotrauka

Gintautas Jonikas teigia ne iš karto pastebėjęs, kad jo Batakių seniūnui Čiuteikių kaime išnuomotoje žemėje dedasi negeri dalykai. Susivokęs tik tuomet, kai į lauko pakraštį suvežtos atliekos buvo sustumdytos į nemažą kalnelį, ir kai sužinojo, kad atliekos atvežtos iš kapinių. Tuo ir pats įsitikino – pakapstęs rado dirbtinių gėlių, žvakių, vainikų liekanų. Paprašė, kad seniūnas „dovanas“ nuo sklypo pašalintų, davė jam šiek tiek laiko. Bet esą seniūnas jam pasakęs: „Turi džiaugtis, kad aš tau juodžemį gaminu“, prikalbėjęs užgaulių žodžių. Per nustatytą laiką atliekų jis nepašalino.

 

Nuomos dokumentus tvarkė seniūnas

 

G.Jonikas iš tėvo paveldėjo 4 hektarus kadaise jo seneliui priklausiusios žemės, vėliau pusę jos perleido žmonos seseriai. Giminaitė uždarbiauja užsienyje, todėl visa žeme rūpinosi jis. Teigia maždaug prieš dešimt metų 4 hektarus žemės išnuomojęs seniūnui Jonui Juozapaičiui.

– Dėl nuomos tariausi su seniūnu, jis man atvežė sutartį, kurią pasirašiau neskaitęs. Jis su manimi ir atsiskaitinėjo už žemę. Nuomininkas sėjo grūdines kultūras, žemę deklaravo, gavo išmokas. Sutartis turėtų pasibaigti kitais metais. Nebenoriu jos pratęsti, nes su seniūnu nesutariame dėl atlygio už žemę, o dabar dar išlindo nemalonus dalykas – iš kapinių suvežtos atliekos. Ten jų bus bent dešimt traktorinių priekabų. Nesusitaręs su seniūnu dėl atliekų pašalinimo, dar jo išplūstas negražiais žodžiais, nutariau nemalonią situaciją paviešinti, – „Tauragės kurjeriui“ sakė G.Jonikas.

 

Radiniai paliudijo atliekų kilmę

 

Važiuojant į Čiuteikius G.Jonikas pasiėmė įrankį sklype suverstam kalnui tyrinėti. Užlipęs ant lauko pakraštyje riogsančios didžiulės žemių ir atliekų krūvos, Gintautas kanabėku pakapstė ir ištraukė dirbtinių gėlių puokštę, žvakių liekanų, stiklų duženų. Pasirausęs žemiau, rado polietileno plėvelės liekanų, apdegusių šiltinimo medžiagų. Neliko abejonės, kad atliekos kartu su žemėmis ir lapais į žemės ūkio paskirties žemę atvežtos iš kapinių, galbūt ir iš kažkokios gaisravietės.

Batakiškis klausė, ar valia seniūnui šitaip teršti žemės ūkio paskirties žemę?

 

Seniūnas bandė išsisukinėti

 

„Tauragės kurjerio“ pakalbintas seniūnas J.Juozapaitis bandė išsisukinėti. Pripažino tik tai, kad į Čiuteikių kaimo laukus keletą metų buvo vežamos prie kapinių susikaupusios atliekos, nes nebuvo kur jų dėti. Tačiau aiškino, kad tai buvusios žemės ir medžių lapai, šiukšlių nebuvę. Tačiau pasiūlius visiems trims kartu „lobių“ toje krūvoje paieškoti ir įsitikinti, ar ten yra atliekų iš kapinių, į kompaniją mudviem su Gintautu nesisiūlė. Seniūnas bandė aiškinti, kad jis čia niekuo dėtas, žemę Čiuteikių kaimo laukuose iš keleto savininkų nuomoja ne jis, o ūkį turintis sūnus Aivaras. Bet aplinkiniai tvirtina, kad seniūno sūnūs yra išvykę į užsienį, laukuose tvarkosi, dokumentus dėl žemės nuomos tvarko, atlygį už nuomą duoda pats seniūnas. Be to, J.Juozapaitis neneigia svarbiausio dalyko – kad žemes, kuriose pilna kapinių atliekų, jis davė nurodymą vežti į tą lauką. Netvirtas ir paskutinis argumentas, kad tas kampelis, kur sukrauta nelemtoji krūva, priklauso ne G.Jonikui ar jo žmonos seseriai, o Šilalėje gyvenančiai Gintauto tetai Elenai Penčekauskienei.

Pastarojo fakto iki galo nepavyko išsiaiškinti, bet tuomet seniūno bėda dar didesnė – nederamai šeimininkavo visiškai svetimoje, netgi neišsinuomotoje žemėje!

– Gal ten papuolė kokių šiukšlių, išvešiu, – baigiantis pokalbiui pažadėjo seniūnas.

 

Teršti nevalia niekieno žemės

 

Painoką istoriją su žemės nuosavybe, nuoma, savininkais ir jos teršimu papasakojus Klaipėdos aplinkos apsaugos departamento Tauragės agentūros viršininkui Romualdui Jurgelioniui, pastarasis ją išnarpliojo paprastai.

– Nesvarbu, kam žemė priklauso, kas iš ko nuomoja, kas ją dirba, seniūnas neturėjo teisės ten liepti vežti atliekas iš kapinių. Kaip ir žemių, jei jos yra užterštos atliekomis. Norint kam nors naudoti žemę, atliekas reikia išrinkti ir išvežti į sąvartyną. Mes paraginsime seniūną, kad pasirūpintų pašalinti atliekas, – pažadėjo R.Jurgelionis.

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras