Valdantieji pagyrė save už gerus darbus(42)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-02-14 20:17

Svarbiausias klausimais Tarybos nariai balsavo vieningai.

Trečiadienį rajono Tarybos posėdis su neilga darbotvarke, 21 klausimu, praėjo gana sklandžiai. Vieningai priimti sprendimai svarbiausiais klausimais – dėl savivaldybės strateginio veiklos plano 2011–2013 metams, 2008–2013 metų strateginio plėtros plano ir 2011 metų rajono biudžeto. Tačiau ore tvyrant priešrinkiminėms nuotaikos, neišvengta apsižodžiavimo.

 

 

Kritika – politiniai prieskoniai?

Susidarė įspūdis, kad kuo labiau artėja rinkimai, tuo valdantieji darosi nekantresni, nenori girdėti jokių pastabų, jokios kritikos. Panašiai kaip pasakoje apie Snieguolę ir septynis nykštukus, kur veidrodėlis turėjo pasakyti, kas pasaulyje gražiausia, nuostabiausia ir mieliausia. Kaip rodo rezultatai, mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos, kalbėjo pasisakiusieji, valdančioji koalicija, kurioje daugumą sudaro socialdemokratai, praėjusiais metais dirbo neblogai, bet turbūt prieš rinkimus norisi būti dar gražesniems...

Posėdžio pradžioje Liberalų ir centro sąjungos frakcijos vardu jos seniūnė Iveta Skurvydienė perskaitė prašymą Tarybos etikos komisijai. Prašyta pasidomėti, kodėl socialdemokratai viešai neskelbia sutarčių su aukotojais jų rinkimų kampanijai, nes ateityje šios sutartys galėtų išprovokuoti interesų konfliktą.

Meras Pranas Petrošius tai įvertino kaip politikavimą prieš rinkimus. Lygiai taip pat karštai jis reagavo į Tarybos nario Antano Stankaus dviejų frakcijų pateiktą paklausimą dėl dėmesio verslui stokos, esą dėl to, kad nebuvo skirta lėšų pramonės mikrorajono infrastruktūrai gerinti, buvo prarasta apie 50 milijonų litų investicijų.

– Tai Jūsų verslas ir Jūsų problemos. Čia tik rinkiminiai prieskoniai, – atšovė meras, lyg pramonės mikrorajone būtų įsikūręs vien tik verslininkas A.Stankus.

Kaip į mistinę problemą meras reagavo į šio Tarybos nario klausimą savivaldybės administracijos direktoriui Algirdui Mosėjui, ar pastarasis turėjo teisę su korėjiečių įmonės atstovais pasirašyti konfidencialų ketinimų protokolą. Abejota ne dėl korėjiečiams žadamų lengvatų, bet dėl nesuteiktų įgaliojimų pasirašyti tokį protokolą, nes tik Taryba gali nuspręsti, kad savivaldybė savo lėšomis rengs detalųjį planą ir iki nuomojamo sklypo ties komunikacijas. Beje, vėliau toks sprendimas ir buvo priimtas.

 

Biudžetas – be didelių ginčų

 

Ramiau reaguota į ūkinius klausimus, kuriuos kėlė kiti Tarybos nariai. Robertas Piečia priekaištavo, kad pernai buvo suvėlinti gatvių tvarkymų konkursai, žiemą nekokybiškai paklotos plytelės Ateities take, netinkamai suprojektuotas įvažiavimas į automobilių aikšteles prie Ateities tako g. 4 – visi automobiliai važiuoja pro namą, kalbėjo apie netvarką su socialiniais būstais – kai kurie laikomi tušti arba pernuomojami. Atsakyta, kad rangovai pašalo iškilnotas plyteles perklos, komisija išsiaiškino, kurie būstai pernuomoti, rengiami dokumentai kreiptis į teismą dėl iškeldinimo.

Tačiau didžiausias darbas buvo sėkmingai ir anksčiau laiko įveiktas – vieningai patvirtintas šių metų rajono biudžetas. Jį pristatė Finansų skyriaus vedėja Irma Jurkšienė.

Šių metų biudžetas – 98,78 milijono litų, jis 10,58 milijono litų didesnis už pernykštį. Bet labai dėl to džiaugtis nereikėtų, nes daugiau lėšų reikia socialinėms išmokoms. Pernai lėšų poreikis socialinėms išmokoms išaugo daugiau negu tris kartus – nuo 2,8 milijono litų 2009-aisiais iki 10 milijonų litų 2010-aisiais. Šiems metams suplanuota 11,1 milijono litų, bet niekas negali pasakyti, ar jų pakaks, nes pernai buvo planuoti 4 milijonai litų, o teko du kartus prašyti dar po 3 milijonus litų.

Tarybos narys Eduardas Anulis kėlė versiją, kad dalis gyventojų socialines išmokas gauna nepagrįstai – užsiima šešėliniu verslu. Susirūpinimą reiškė Tarybos narys Rimantas Parnarauskas dėl to, kad šiemet mažiau gyventojų pajamų mokesčio – tik 61,6 procento – pateks į rajono biudžetą (pernai – 73,47 proc.), nes daugiau lėšų skiriama tikslinėms išmokoms iš valstybės biudžeto. Jis teigė, kad savivaldybės įmonėms turėtų būti nustatytos užduotys, kad iš jų būtų galima gauti dividendų.

Meras P.Petrošius už operatyviai parengtą biudžetą padėkojo Finansų skyriaus darbuotojams, darbo grupei, už pasiūlymus – Tarybos nariams.

– Biudžetą privalėjome patvirtinti iki vasario 24-osios, bet nesinorėjo ilgiau atidėlioti, kad rinkiminės agitacijos metu niekas nieko negalėtų pažadėti, – sakė P.Petrošius.

 

Direktoriaus rūpesčiai

Savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus gana plačiai apžvelgė, kas nuveikta praėjusiais metais – padarytus darbus, įgyvendintus projektus, o visą ataskaitą galima rasti savivaldybės interneto portale. Direktoriui pavaldūs 16 padalinių, 14 skyrių, kur dirba 314 darbuotojų. Pavaldiems darbuotojams jis neturėjo priekaištų, tik pasiguodė, kad ne visada pavyksta rasti bendrą kalbą su konkursus laimėjusiais rangovais. Vytauto stadionas turėjo būti baigtas šių metų vasarį. Susitarta, kad šis gyvybiškai svarbus ir brangus projektas, kurio vertė 3,2 milijono litų, būtų baigtas šių metų birželį. Buvo suvėlintas katalikų bažnyčios renovacijos ir jos aplinkos tvarkymo projektas.

– Įgyvendindami projektus, neretai vargstame ir su projektuotojais, ir su rangovais. Pradėjus dirbti išryškėja projektuotojų klaidos, tenka jas taisyti. Pavyzdžiui, renovuojant Viešosios bibliotekos pastatą nebuvo numatyta jį prijungti prie šildymo trasos. Rangovai neretai gražiai kalba, kol sutartį pasirašome, o vėliau paaiškėja, kad jie neturi pakankamai pajėgumų, – kalbėjo A.Mosėjus.

Skaityti komentarus (42) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras