Kalėniškiams nusibodo būti amžinais kaliniais (0)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-11-28 12:07
Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Vytautas Kieža priminė, kad užžėlęs kanalas irgi didelė bėda. Autorės nuotrauka

Kalėnų kaimo (Lauksargių seniūnija) gyventojai, nebeapsikęsdami nuolatinių potvynių, per kuriuos jie būna atkirsti nuo aplinkinio pasaulio, ir neseniai užlūžusios kelio į kaimą pralaidos, šių metų spalį parašė kolektyvinį prašymą ir jį išsiuntė LR Susisiekimo ministerijai, įteikė rajono savivaldybės administracijai ir Lauksargių seniūnijai. Atsakymą gavo tik iš Susisiekimo ministerijos, savivaldybės administracija ir seniūnija tyli, nors yra arčiau gyventojų.

Pinigus nuplauna potvynis...

Padavimas pasakoja, kad šis kaimas tokį pavadinimą gavo nuo žodžio „kalėti“, nes per potvynius būna įkalintas ištvinusios Jūros. Bėga dešimtmečiai, tačiau niekas nesikeičia, upės vandenys kas pavasarį, o kartais ir rudenį nuo aplinkinio pasaulio atkerta lankoje įsikūrusį kaimą, laimė, kad gyventojų trobos stovi aukštėliau. Kalėniškiams nusibodo būti amžinais kaliniais, jie laiške, kurį pasirašė trisdešimt gyventojų, išdėstė savo bėdas ir jį spalio 18 dieną išsiuntė į LR Susisiekimo ministeriją, nunešė savivaldybės administracijai ir Lauksargių seniūnui.

Gyventojai prašo skirti lėšų Kalėnų kelio užliejamos atkarpos sutvarkymui. Nurodo, kad žmonės, turintys darbus, vaikai, lankantys mokyklas, negali pasiekti darboviečių, mokyklų, o susirgus iškyla ypač didelis pavojus. Kai kurie gyventojai, rizikuodami gyvybėmis, nuosava technika laužo užšalusius ledus, kad galėtų pravažiuoti ir kiti.

„Reikia, kad šią problemą įvertintų specialistai ir padarytų išvadas, kokiu būdu šitas problemas būtų galima išspręsti. Nes mums šitie seniūnijos daromi kasmetiniai kosmetiniai remontai daro daugiau žalos negu naudos. Potvynio metu tą užpiltą žvyrą ar smėlį su skalda vanduo užneša ant ūkininkų pasėlių ar ganyklų, taip daroma žala žemės ūkiui“, – rašoma laiške.

Gyventojai mano, kad potvynių sugadinto kelio remontui per dvidešimt metų skirti pinigai buvo išmesti veltui, juos sutaupius būtų galima nutiesti saugią naujo kelio atkarpą.

„Norime, kad į mūsų šitą prašymą būtų atsižvelgta. Kad mums, Kalėnų k. gyventojams, nereikėtų rizikuoti savo ir savo vaikų sveikata, laiku ir saugiai pasiektume darbą ir mokyklas, nereikėtų gadinti savo technikos“, – rašo kalėniškiai.

Redakcijoje apsilankiusi kalėniškė Daina akcentavo, kad iš vietinės valdžios – savivaldybės administracijos ir seniūnijos – nesulaukė jokio atgarsio, o iš Vilniaus atėjo atsakymas, nors jis ir nedžiugina. Gyventojai informuojami, kad vadovaujantis LR Kelių įstatymu vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros užsakovų funkcijas vykdo jų savininkai ar valdytojai, šiuo atveju – Tauragės rajono savivaldybės administracija. Vienas iš kelių priežiūros finansavimo šaltinių – Kelių priežiūros ir plėtros programa, kurią administruoja Kelių direkcija. Šios institucijos vadovo įsakymu Tauragės rajono savivaldybei kasmet skiriama programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Šias lėšas savivaldybė administracija gali naudoti savo nuožiūra, taip pat ir

Kalėnų keliui taisyti.

Skylės pralaidoje užpiltos žvyru ir skalda

Gyventojų laiške minima ir kita bėda: kelio pralaidoje yra kiaurymių, potvynio metu jų nesimatys, todėl gali atsitikti nelaimė.

Nuvažiavusi į vietą pakalbinau pro šalį važiavusį šio kaimo gyventoją Vytautą Kiežą, kuris gimė, augo ir tebegyvena šiame kaime, tik kitoje vietoje. Tėvų sodyba įsikūrusi gerokai aukštėliau, kaimo pradžioje, jos potvynių vanduo nepasiekia, o dabar jaunas vyras turi sodybą toje Kalėnų dalyje, kurią vanduo per potvynius uždaro. V.Kieža pasirašė prašymą, kuris buvo išsiųstas įvairioms institucijoms. Tačiau kalbantis ant Kalėnų kelio jis atkreipė mano dėmesį, kad skylės kelio pralaidoje užpiltos žvyru ir skalda, todėl pro ją vanduo nebeteka, vienoje kelio pusėje jo lygis aukštesnis. Jei kanale atsiras daugėliau vandens, mažytis vietinis potvynėlis garantuotas. Ūkininkas piktinosi, kad melioracijos įrenginys – kanalas priaugęs krūmų, žolių, nežinia kada valytas, vandeniui jame likę mažai vietos.  Būtent į tai dėmesį atkreipė ir susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas, nors sėdi Vilniuje.

„Kad kelias kuo mažiau nukentėtų nuo potvynių ir iš esmės pagerėtų situacija, Tauragės rajono savivaldybė turėtų geriau prižiūrėti ties vietinės reikšmės keliu į Kalėnų kaimą esančius melioracijos įrenginius ir, esant būtinybei, juos taisyti. Netvarkingi, savo funkcijų neatliekantys melioracijos įrenginiai gadina Lauksargių seniūnijos vietinės reikšmės kelią. Tauragės rajono savivaldybė turėtų ieškoti šių darbų finansavimo šaltinių. Kelio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus būtų tikslinga planuoti tik sutaisius melioracijos įrenginius ir vėliau juos periodiškai prižiūrint“, – rašoma R.Vaštako pasirašytame rašte.

Reikėtų milijono litų

Savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus „Tauragės kurjeriui“ sakė gerai žinantis Kalėnų gyventojų problemą, esą norint ją išspręsti – iškelti aukščiau potvynio užliejamą kelio atkarpą – reikėtų labai daug lėšų, savivaldybė tiek neturi, o iš valstybės biudžeto jų neskiriama.

– Kiek galėsime, Kalėnų gyventojams padėsime. Į jų prašymą dar neatsakėme, nes kol kas nežinome, koks bus kitų metų biudžetas. Atsakyti galėsime tik gruodžio pradžioje, – teigė A.Mosėjus.

Lauksargių seniūnas Jonas Gedminas sakė gavęs gyventojų prašymą, savivaldybės administracijai pateikęs nuomonę, ką ten reikėtų ir būtų galima padaryti.

– Keliui iškelti lėšų niekas neduos. Tam tikslui reikėtų mažiausiai milijono litų. Todėl apie tai nėra ko svajoti. Reikia daryti tai, ką įmanoma – įdėti dvi naujas pralaidas, sutvarkyti sugadintą Jūros krantinę – akmenis kažkas seniai išvalkiojo, bet nežinau, iš kur tam būtų galima gauti pinigų. Metų metais prašau valyti kanalą, bet vis susiduriama su lėšų stoka, – pesimistiškai kalbėjo seniūnas. Teigė darantis, ką galintis – pavasarį Kalėnų keliui taisyti išleista per 20 tūkstančių litų.

Savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vedėja Ramutė Noreikienė sakė gerai žinanti Kalėnų kaimo gyventojų problemas, bet nematanti realios galimybės, kad greitai jas visas pavyks išspręsti.

– Prieš ketverius metus melioracijos įrenginių, tiltų, kanalų priežiūrai metams savivaldybė gaudavo pusantro milijono litų. Šiemet gavome tik 426 tūkstančius, todėl kaupiasi gyventojų prašymai remontuoti melioracijos įrenginius. Tačiau pirmiausia reikia bent šiek tiek padėti Kalėnų gyventojams, nes jų bėda didesnė – per potvynius vanduo atkerta kelią. Su melioracijos specialistu apsilankę šiame kaime priėjome išvados, kad būtina išvalyti apie du kilometrus kanalo: vienur atnaujinti užslinkusią jo vagą, kitur iškirsti krūmus, išvalyti žoles. Būtina išvalyti ir suremontuoti pralaidą. Trumpam šios priemonės turėtų padėtį šiek tiek pagerinti padėtį, bet potvynio vanduo  per keletą metų vėl padarys savo juodą darbą, – su nerimu kalbėjo R.Noreikienė.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras