Rinkom Joną, o valdys Petras(19)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-03-21 14:49

Paskelbus, kas valdys mūsų rajoną, entuziastingai ėję balsuoti rinkėjai gali labai nusivilti, nes Taryboje bus nemažai asmenų, kuriems jie neatidavė pirmumo teisės. FOTO: Renaldas Malychas

Praėjus dienai po savivaldybių rinkimų, kovo pirmąją, keturių partijų šešiolika atstovų, išrinktų į Tarybą, pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Už borto liko devyni trijų partijų atstovai. Tačiau iš šešiolikos Tarybos narių, pasirašiusių valdančiosios koalicijos sutartį, net šeši atsisakė mandatų. Jų vieton stos kiti, kuriais rinkėjai pasitikėjo mažiau. Partijų, likusių opozicijoje, tokia lemtis neištiko, Taryboje dirbs visi, kurie buvo išrinkti.

 

 

„Garbės“ sąrašai garbės neprideda

Rinkėjai, matydami „byrančius“ valdančiosios koalicijos partijų sąrašus, jaučiasi apgauti. Taip atsitiko todėl, kad norint pelnyti didesnį rinkėjų palankumą į partijų sąrašus buvo įrašyti žinomi žmonės, kurių pareigos neleidžia dirbti Taryboje, tik jų atsisakius būtų galima gauti mandatą. Tai seniūnai, savivaldybės įstaigų, įmonių, mokyklų vadovai ir kt. Tačiau tokie „garbės“ sąrašai partijoms garbės neprideda. Labiausiai dėl šios priežasties „byrėjo“ socialdemokratų sąrašas.

Socdemai gavo dešimt mandatų. Keturi jų jau atsisakė: Vyriausybės atstovas Viktoras Kovšovas, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, UAB „Tauragės šilumos tinklai“ direktorius Vaclovas Karbauskis, savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus. Tik pastarajam vėl numatytos savivaldybės administracijos direktoriaus pareigos. Kandidatai žinojo, kad jų pareigos nesuderinamos su buvimu Tarybos nariu. Ir rinkimų sąrašą formuojantiems partijos vadovams tai irgi buvo aišku.

Žemiau socdemų sąrašuose esantys ir į Tarybą nepatekę kandidatai lyg ir turėtų pakeisti mandato atsakiusiuosius. Tačiau ir jų pareigos nesuderinamos su Tarybos nario mandatu – Vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktorius Audrius Bitinas, Kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Tauragės kaimiškosios seniūnijos seniūnė Danguolė Jatautienė mandatų irgi atsisakė. Toliau socdemų sąraše – Gediminas Maškauskas ir Arūnas Jancevičius, kurie ir taps Tarybos nariais. Tačiau socdemai gavo dešimt mandatų, todėl sąrašu tenka leistis žemyn. O ten rasime Batakių seniūną Joną Juozapaitį, kuris lieka vadovauti seniūnijai. Todėl į mandatus gali pretenduoti sporto komplekso „Bastilija“ administratorė Birutė Jokšienė, dabar esanti Taryboje, ir dar naujokas skaudviliškis Nerijus Lukošius, UAB „Milda“ darbuotojas.

Panašiai nutiko ir valstiečiams liaudininkams, kurie gavo du mandatus. Valdančiosios koalicijos sutartį kartu su Eduardu Anuliu pasirašė savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vedėja Ramutė Noreikienė, tačiau ji, norėdama likti darbe, mandato atsisakė. Atitekusio mandato atsisakė Gaurės seniūnas Vidmantas Skirius ir Kaimo reikalų skyriaus specialistas Antanas Puidokas. Dabar į mandatą gali pretenduoti Ūkininkų sąjungos rajono skyriaus pirmininkė Regina Rimkienė.

Mandato atsisakė ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys, Viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, todėl atsirado galimybė į Tarybą patekti toliau buvusiam sąraše europarlamentaro Juozo Imbraso padėjėjui Juozapui Baužai.

 

Sąrašą pakoregavo rinkėjai

 

Atsisakant Tarybos nario mandato reikia tai patvirtinti notariškai.

Iš socialdemokratų sąrašo „nubyrėjo“ net aštuoni pretendentai į Tarybą. Socialdemokratų partijos rajono skyriaus pirmininkas Pranas Petrošius, pakalbintas apie  „byrantį“ partijos rinkimų sąrašą, teisinosi, kad rinkėjai reitinguodami jį pakoregavo.

– Nesmagu, kad taip atsitiko, tiek daug socdemų turėjo atsisakyti Tarybos nario mandato, nes jų pareigos su tuo nesuderinamos. Negalvojome, kad taip atsitiks, žmonės, kurių pareigos neleidžia būti Tarybos nariais, mūsų rinkimų sąraše buvo įrašyti žemiau dvylikto numerio, nesitikėjome, kad rinkėjai reitinguodami sąrašą taip smarkiai pakoreguos. Ateityje rinkimų sąrašą reikėtų sudaryti taip, kad nieko panašaus negalėtų atsitikti – į jį reikėtų rašyti tik tuos žmones, kurie iš tiesų ketina dirbti Taryboje, kuriems nėra kliūčių, – svarstė P. Petrošius.

Į klausimą, kas bus daroma su valdančiosios koalicijos sutartimi dėl to, kad pasikeis net šeši Tarybos nariai, kurie ją pasirašė, socdemų lyderis atsakė, kad esą viską sprendė partijos, sutartį pasirašė į Tarybą išrinkti jų atstovai. Pasikeitus kai kuriems, juos pakeitusieji prisidės prie koalicinės sutarties.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ rajono skyriaus pirmininkas Silverijus Statkus į klausimą, ką jis mano, kad vieni buvo renkami, o kiti valdys, atsakė:

– Taip jau išėjo. Mūsų sąraše keitėsi vienas žmogus. Kokia bus valdančioji koalicija, sprendė partijos, sutartį pasirašė partijų skyrių pirmininkai ir nariai, išrinkti į Tarybą. Nemanau, kad sutartį reikėtų pasirašyti ir kitiems, atėjusiems vietoje pasitraukusiųjų.

Valstiečių liaudininkų sąjungos rajono skyriaus pirmininkas Eduardas Anulis, paklaustas, kaip vertina tai, kad vieni pasirašė koalicijos sutartį, o kiti valdys, atsakė:

– Taip nutiko todėl, kad valdančiosios koalicijos sutartis buvo pasirašyta netrukus po rinkimų, nespėjo mandatų atsisakyti tie, kurie negali būti Tarybos nariai. Valdančiosios koalicijos sutartys dar ne visur pasirašytos.

 

Pokyčių nebesitikima

 

Socdemų lyderis P.Petrošius, paklaustas, ar valdančiojoje koalicijoje galima laukti kokių nors pokyčių, atsakė, kad turbūt ne.

Liberalcentristai Taryboje dirbs keturi, visi tie, kurie buvo išrinkti.

– Per rinkimus mes deklaravome, kad esame atviri, pasirengę dirbti kartu su visais, bet mūsų patirties  neprireikė, nebuvome pakviesti į valdančiąją koaliciją, o patys nesisiūlome. Mūsų komanda stipri, patyrusi, galime nemažai nuveikti ir opozicijoje, – kalbėjo partijos skyriaus pirmininkė Irena Ričkuvienė.

Pirmą kartą rajono Taryboje vieną atstovą turės Darbo partija – į ją išrinktas rajono skyriaus pirmininkas Vaidotas Globys. Jis „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad tikėjosi gauti daugiau mandatų, bet pradžiai neblogai ir vienas, be to, sulaukta kvietimo prisidėti prie valdančiosios koalicijos.

– Pasiūlymą prisidėti prie valdančiosios koalicijos svarstė partijos taryba. Nuspręsta pasiūlymą priimti, nes dirbant pozicijoje galima daugiau nuveikti. Jokių postų mūsų partijai nebuvo pasiūlyta, mes nieko neprašėme. Pirmiesiems žingsniams Taryboje nekeliame didelių uždavinių, svarbu dirbti visiems kartu, kaupti patirtį, – optimistiškai kalbėjo V. Globys.

 

Taryboje – tėvai ir sūnūs

 

Jeigu niekas daugiau nesikeis, rajono Tarybos narių mandatus gaus: socdemai Pranas Petrošius, Stasys Lapė, Arūnas Beišys, Darius Petrošius, Sigitas Baciuška, Palmyra Gylienė, Gediminas Maškauskas, Arūnas Jancevičius, Birutė Jokšienė ir Nerijus Lukošius, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai Silverijus Statkus, Rasa Kancevyčienė ir Juozapas Bauža, valstiečiai liaudininkai Eduardas Anulis ir Regina Rimkienė, liberalcentristai Robertas Piečia, Irena Ričkuvienė, Vidas Bičkus ir Iveta Skurvydienė, konservatoriai Antanas Stankus, Raimondas Matemaitis ir Darius Bredelis, liberalsąjūdiečiai Darius Stankus ir Linas Stankus bei Darbo partijos atstovas Vaidotas Globys. Penkiolika iš jų dabar yra Tarybos nariai, keturi joje yra buvę anksčiau, naujokų – šeši. Tai D.Petrošius, N.Lukošius, J.Bauža, D.Stankus, L.Stankus ir V.Globys.

Per visą laiką, kai renkamos rajono tarybos, pirmą kartą į mūsų rajono Tarybą išrinkti artimi giminaičiai – tėvai ir sūnūs. Tai socdemai Pranas Petrošius ir jo sūnus Darius Petrošius, konservatorius Antanas Stankus ir jo sūnūs liberalsąjūdiečiai Darius Stankus ir Linas Stankus. Neaišku, kaip giminystės ryšiai atsilieps darbui Taryboje, nes dar nėra tokios patirties.

Pirmąjį  naujosios kadencijos Tarybos posėdį ketinama rengti balandžio 15 dieną.

Skaityti komentarus (19) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras