„Jūra“ vilnija jau 55 metus(2)

Eugenijus ŠALTIS

2011-12-01 12:04
Arnoldo Vydmanto nuotrauka

Granitinę plokštę Kolektyvų alėjoje atidengė ansamblio vadovai (iš kairės) Saulius Bernotas, Virginijus Bartušis, Birutė Sagatauskienė ir Gintaras Bartušis. Arnoldo Vydmanto nuotrauka

Kultūros centro šokių ir dainų ansambliui „Jūra“ – 55-eri. Nedaug kolektyvų Lietuvoje gali didžiuotis tokia gražia sukaktimi. Daug ankstesniais laikais populiarių kolektyvų subyrėjo, neatlaikę sudėtingų permainų, politinių ir ekonominių krizių. O „Jūra“ gyvuoja! Joje jau 51 metus dainuoja Vytautas Laurinaitis ir per 40 metų – Romualdas Maštauskas.

Įdomi ta dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ istorija. Nebūčiau šio ansamblio dalyvis, nežinočiau, kaip viskas klostėsi. Būsiu nepopuliarus, tačiau ir gūdžiais tarybiniais laikais ansambliu rūpintasi. Sukviesdavo „ant kilimo“ pas vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją ir „prisakydavo“ lankyti ansamblį. Gelbėti jį mat reikėdavo. Taip „Jūros“ dalyviais buvo tapę mokyklų direktoriai, muzikos mokytojai, inžinieriai, dainingi ir intelektualūs žmonės. Dabar „Jūros“ nereikia gelbėti – pasikeitė laikai ir nuostatos, žmonės patys ateina. Tai ir yra fenomenas – reikia žmogui saviraiškos, dainos, šokio, muzikos. Birutės Sagatauskienės sukviesti, susirinko keturiasdešimtmečiai buvę „Jūros“ ansamblio šokėjai, sušoko „Pakeltkojį“. Gražu buvo žiūrėti.

O jubiliejinis 55 metų dainų ir šokių ansamblio paminėjimas lapkričio 26 dieną prasidėjo pamaldomis Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje. Aukotos šv.Mišios už buvusius ansambliečius, ansamblio vadovus, nes per 55 metus jų būta nemažai. Prasmingą pamokslą pasakė klebonas Alvydas Bridikis, galingai ir muzikaliai giedojo bažnytinis ir „Jūros“ choras.

Po pamaldų prie Tauragės kultūros rūmų atidengta antroji granitinė plokštė Kolektyvų alėjoje. Ją atidengė visi dabartiniai dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ vadovai: meno vadovas Virginijus Bartušis, baletmeisterė Birutė Sagatauskienė, choro vadovas Gintaras Bartušis ir kapelos vadovas Saulius Bernotas. Atminimo plokštę pašventino kunigas, Tauragės garbės pilietis A.Bridikis.

Kultūros rūmuose eksponuojama paroda, kurioje – nuotraukos, dokumentai iš ilgos ansamblio istorijos. Parodos autoriai Edmundas Mažrimas ir Ingrida Mockutė-Pocienė.

Šventinis koncertas tęsėsi pusantros valandos. Jame skambėjo pačios gražiausios ansamblio dainos, sušokti klasika virtę šokiai, kapela pagrojo įspūdingų kūrinių.

Į sceną kopė buvę ansamblio vadovai Zenonas Norkus, Zenonas Komskis, Jonas Jankauskas, Vilmantas Tamoševičius, Danutė Petraitienė, Arūnas Rakevičius, Sigitas Kazakevičius.

Ansamblį sukaktuvių proga sveikino vyrų choro „Mintauja“ atstovai Povilas Gargasas ir Danielius Saukevičius, Tauragės liaudies teatro režisierė Algima Jusčiuvienė. Padėkos raštus teikė ir ansamblį sveikino Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius. Savivaldybė – viena pagrindinių ansamblio rėmėjų, jos dovana ansamblio kapelai labai vertinga – puikus naujutėlaitis akordeonas. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėkos raštais, ministro pasirašytais, apdovanoti dainininkai Vytautas Laurinaitis, ansamblio dainininkas jau 51 metus, ir per 40 metų dainuojantis Romualdas Maštauskas. Apdovanojimus teikė ir ansamblį sveikino Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa, šio centro vyriausioji specialistė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė ir Respublikinių dainų švenčių vyriausioji režisierė, įsimintino ansamblių vakaro Tauragėje režisierė Leokadija Dabužinskaitė. Kalbėjo didžiulės muzikantų dinastijos Sadauskų atstovas Steponas Sadauskas, buvęs ilgametis Tauragės rajono švietimo skyriaus vedėjas Romanas Songaila su žmona, buvę ansambliečiai. Ansamblį pasveikino iš Maskvos atvykęs lietuvių bendruomenės Maskvoje atstovas Michailas Vortopetovas.

Ansamblio koncertą papuošė šokių kolektyvas „Vėjava“. Dabartiniams ansamblio vadovams įteiktos gėlės, kurias atsiuntė Stanislava Čilinskienė, per 40 metų dirbusi baletmeistere „Jūros“ ansamblyje. Galingai ir solidžiai skambėjo visos žiūrovų salės giedamas „Ilgiausių metų“.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras