Provokacija pavyko – rajonui gali vadovauti naujas meras(68)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-01-15 14:30

2008 metų birželio 20-ąją vykusiame rajono Tarybos posėdyje po socdemų sugrįžimo meras Robertas Piečia ir vicemeras Pranas Petrošius demonstravo santarvę ir po to dar ilgai buvo neišskiriami

Jau senokai sklandė gandai, kad įvyks dar viena valdančiosios koalicijos griūtis – antra per trejus metus, praėjusius nuo pirmosios pasirašymo, buvo kalbama, jog šį kartą bus verčiamas meras, o griūties iniciatoriai – socdemai. „Tauragės kurjerį“ pasiekė žinia, kad tai įvyko užvakar, sausio 13-ąją – socdemų būstinėje Vasario 16-osios gatvėje buvo pasirašyta nauja rajono valdančiosios koalicijos sutartis. Ją pasirašė trys partijos – buvę senojoje valdančiojoje koalicijoje socialdemokratai, partija „Tvarka ir teisingumas“ ir buvę opozicijoje valstiečiai liaudininkai, už borto išmetant liberalų ir centro sąjungos partiją ir opozicijoje toliau paliekant konservatorius-krikščionis demokratus.

 

 

Sugrįžę ir sustiprėję tapo nekantrūs?

Po paskutinių rajono Tarybos rinkimų į valdžią pateko septynios partijos: liberalcentristai, konservatoriai, socdemai, valstiečiai liaudininkai, krikščionys demokratai, socialliberalai ir liberalai demokratai (dabar – „Tvarka ir teisingumas“). Valdančiąją koaliciją sudarė keturios partijos, socdemai ir socialliberalai liko opozicijoje, krikščionys demokratai buvo neutralūs.

2007 metų balandžio 13-ąją darbą pradėjo naujoji rajono Taryba. Bet 2008 metų birželį valdančioji koalicija griuvo. Į valdžią sugrįžo socdemai, jų lyderis, buvęs meras Pranas Petrošius gavo vicemero postą. Iš valdančiosios koalicijos buvo pašalinti konservatoriai ir valstiečiai liaudininkai. Ši griūtis buvo apipinta įvairių gandų, oficialiai to priežastimi buvo nurodyta, kad esą konservatorių lyderis vicemeras dėl naujos koalicijos kūrimo ėjo tartis su opozicijoje buvusiais socdemais.

Buvo pranašaujama, kad naujoji koalicija bus neilgam, nuoskaudų negalintys pamiršti ruošis revanšui. Partijose vyko pokyčiai: vienos – stiprėjo, kitos – nyko. Krikščionių demokratų partija prisijungė prie konservatorių ir buvo pavadinta Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai. Taryboje buvusi viena krikdemė perėjo pas valstiečius liaudininkus. Tauragėje buvo likviduotas socialliberalų skyrius, didžioji dalis jo narių, taip pat ir du Tarybos nariai perėjo pas socialdemokratus, taip sutvirtindami jų pozicijas, – pastarieji turi daugiausiai – 8 Tarybos narius. Po visų pokyčių partijose rajoną valdė trys partijos, dvi buvo opozicijoje.

Dabar vėl ketina valdyti trys partijos, tik 6 mandatus turinčius liberalcentristus turi pakeisti valstiečiai liaudininkai. Naujai valdančiajai koalicijai iš 27 Tarybos narių priklausytų 15: aštuoni socdemai, keturi valstiečiai liaudininkai ir trys partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai. Opozicijoje liktų liberalcentristai ir Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų atstovai, turintys po šešis narius.

 

Socdemų lyderis nebuvo atviras

 

Tuoj pat po to, kai trys partijos pasirašė naują rajono valdančiosios koalicijos sutartį, „Tauragės kurjeris“ Lietuvos socialdemokratų partijos rajono skyriaus pirmininką vicemerą Praną Petrošių paprašė pakomentuoti, kodėl sulaužyta senoji ir pasirašyta naujoji rajono valdančiosios koalicijos sutartis, kaip ketinama dalytis postais. Bet jis nebuvo atviras – nei patvirtino, nei paneigė, kad tokia sutartis išvis buvo pasirašyta, į klausimus atsakė labai miglotai:

– Dar grynai viskas nėra aišku. Reikalai nėra geri, bet kol nesusitiksiu su meru, neturiu ko pasakoti. Vakar su juo buvome trumpam susitikę. Daug ką turime išsiaiškinti, manau, kad šiandien susitiksime. Ryt iš ryto jau galėsime daugiau apie tai pakalbėti.

 

Sutartį pasirašė, bet žada trauktis iš politikos

 

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Tauragės skyriaus pirmininkas, Viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, pakalbintas šia opia tema, nenoromis pripažino:

– Buvo toks susibėgimas. Ką čia beslėpsi, sutartis pasirašyta, man jau iš kito laikraščio skambino. Libcentristai iškrito, valstiečiai liaudininkai atėjo, apie būsimus postus dar nenoriu kalbėti. Tegu pasako iniciatoriai.

Tačiau jis neatskleidė, kas jie, kodėl įvyko koalicijos griūtis. Priminus, kad jis yra skyriaus pirmininkas, buvęs mero patarėjas, todėl žino daugiau ir galėtų daugiau pasakyti, atsakė:

 – Aš nebesu nei politikas, nei Tarybos narys. Manęs niekas nevarė, pats atsisakiau mero patarėjo pareigų. Kadangi išėjau vadovauti biudžetinei organizacijai, turėjau atsistatydinti iš rajono Tarybos. Kol kas esu partijos skyriaus pirmininkas, bet svarstau galimybę iš šio posto pasitraukti. Noriu atsidėti mėgiamam ir labai svarbiam darbui. Naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymą lėmė ne partijos „Tvarka ir teisingumas“ skyriaus pirmininko valia, o partijos vadovybės pozicija. Kodėl koaliciją ištiko griūtis? Tai vidiniai vienos partijos, neįvardysiu kurios, dalykai.

 

„Mes niekada nieko negriovėme“

 

Valstiečių liaudininkų sąjungos rajono skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys, verslininkas Eduardas Anulis, paklaustas apie sutartį, buvo labai lakoniškas:

– Perversmuose mes nedalyvaujame, mus pakvietė, atėjome, sutartį pasirašėme, bet be didelio džiaugsmo. Manau, kad buvusi koalicija galėjo dirbti iki kadencijos pabaigos, nors per aną koalicijos griūtį be jokios priežasties mes nukentėjome. Todėl niekada nenorėtume eiti kartu su tais, kurie mus apgavo. Dėl postų jau kalbėta, bet dar nieko konkretaus nėra. Aš į jokius postus nepretenduoju, nes jie laikini – iki rinkimų. Savo atstovę, dirbančią savivaldybėje, siūlysime į vieną postą (mero patarėjai Aušrinei Norkienei turėtų būti siūlomas administracijos direktoriaus pavaduotojo postas – red. p.).

 

Postą priimtų kaip pasitikėjimo ženklą

 

Pakalbinau ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovą, rajono Tarybos narį, UAB „Tauragės butų ūkis“ direktorės pavaduotoją Silverijų Statkų, būsimą pretendentą į vicemero postą (vicemeras Pranas Petrošius turėtų užimti mero postą – red. p.).

Naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo aplinkybių jis sakė nenorintis komentuoti, siūlė viską palikti ateičiai. Paklaustas apie jam numatytą postą, buvo atviresnis:

– Yra tokių svarstymų. Jei koalicijos partneriai pritars, postą priimsiu. Tai vertinčiau kaip pasitikėjimą, jo neapvilčiau.

 

Baiminasi politinio buldozerio

 

Kai paskambinau merui Robertui Piečiai, jam tuo metu buvo lašinami vaistai. Paklaustas apie griūtį, teigė girdėjęs, kad formuojasi nauja trijų partijų koalicija, kad atsikratoma liberalcentristų, į koaliciją pakviesti valstiečiai liaudininkai.

– Dėl ligos mažai su kuo bendrauju, mažai žinau, kas iš tikrųjų vyksta. Na, bet tai normalus politinis procesas: artėja rinkimai, kova dėl postų tampa įnirtinga. Prieš rinkimus užėmus aukštesnius postus garantuojamas geresnis startas. Todėl kažkas ėmė ir susitarė. Aš to jau laukiau. Kol meras nėra renkamas tiesiogiai, jis visada turi būti pasiruošęs išeiti, nes atsiras norinčiųjų postus perdalyti. Politika – toks dalykas, kad nieko niekada negali garantuoti. Man skaudu ne dėl savęs, o dėl partijos. Laiko mus rimtais konkurentais, todėl nori išstumti. Bijau, kad susiformavus naujai valdančiajai koalicijai neprasidėtų susidorojimai su mūsų partijos nariais, turinčiais postus biudžetinėse įstaigose, kad nebūtų įjungtas politinis buldozeris, – kalbėjo meras.

 

Jautė tai artėjant

 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos rajono skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys, verslininkas Antanas Stankus sakė, kad jau prieš Naujuosius metus jautė judesius, kurie liudijo būsiant perversmą. Bet viskas turėjo įvykti vėliau, tik kai kurie įvykiai pagreitino užmačių įgyvendinimą.

– Merui, koks jis bebūtų, sugadintas gyvenimas, man jo iš tiesų gaila. Tai surezgė intrigų meistrai ir dar gandus nešiojo, kad viską daro opozicija, bet mums nieko nereikia. Kartu dirbo, o dabar kas daroma? Argi normalioje visuomenėje taip galėtų būti? Dabar labai svarbu, kad žmonės pamatytų, kas yra kas, suprastų, kad dėl materialinių siekių, asmeninių ambicijų daromi tokie dalykai. Noriu atkreipti dėmesį ir į kitą visam rajonui svarbų dalyką: projektai, susiję su investicijomis, buvo blokuojami, o dabar susirinkęs Tarybos Investicijų komitetas jau pritaria tam, kam anksčiau buvo priešinamasi. Prieš rinkimus pasidarė geručiai – tokia nauja politika? – klausė A.Stankus.

 

Meras ketina atsistatydinti

 

Vakar viename dienraštyje pasirodžiusioje publikacijoje R.Piečią ir jo suaugusį sūnų bandoma susieti su įvykiu, kuomet sausio 5 dieną Jatkančiuose buvo sulaikytas itin didelis kontrabandinių cigarečių kiekis. Publikacijoje užsimenama esą jie prie to prisidėjo lėšomis. Teigiama, kad meras pareiškė norą atsistatydinti.

Pakalbinus merą apie dienraštyje minimus faktus, R.Piečia metamus įtarimus pakomentavo taip:

– Atsistatydinimo rašto dar neįteikiau, bet visomis priemonėmis esu verčiamas tai padaryti. Sausį Jatkančiuose sulaikytas didelis cigarečių kontrabandos kiekis čia niekuo dėtas, dar gruodį prasidėjo didelis manęs ir mano šeimos puolimas. O apie tą publikaciją nėra ko ir kalbėti, ji pagrįsta tokiais „duomenimis“: „tauragiškiai apie tai šnabždasi“, „Tauragė ūžia“, „pasklido kalbos“, „esą kontrabandinės cigaretės galėjo būti pirktos už jų pinigus“. Mūsų šeimos susiejimas su kontrabanda – visiška nesąmonė. Be to, aš neturiu devyniolikos metų sūnaus Mariaus. Mūsų sūnui Martynui – 22 metai, jis seniai gyvena atskirai, Vilniuje, Tauragėje būna mažai. Turiu sveikatos problemų, todėl apie tai, kad reikėtų palikti postą, pradėjau svarstyti dar praėjusių metų spalį, bet norėjosi užbaigti visus darbus, sulaukti iškilmingo rajono Tarybos posėdžio. Paskui prasidėjo didelis spaudimas, intrigos, provokacijos. 99 procentais esu apsisprendęs, kad iš posto pasitrauksiu. Galbūt su intrigantų pagalba likimas man rodo kelią, kad reikia sumažinti apsukas, daugiau laiko skirti sau, pasitraukti iš karo dėl postų lauko. Jei apsispręsiu, atsistatydinimo raštą įteiksiu sausio 15 dieną, – sakė R.Piečia.

Skaityti komentarus (68) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras