Rinkliavą nustūmė dar metams!(3)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-07-01 11:09

Kol rajono Tarybos nariai midžikuoja vietoje, pamiškės ir pakelės skęsta šiukšlių jūroje.

Birželio 23-iąją vykusiame Tauragės rajono tarybos posėdyje ypač svarbus visuotinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo klausimo svarstymas atidėtas dar vieneriems metams. Daug klausimų ir diskusijų sukėlęs darbotvarkės punktas taip ir liko neišspręstas. Geriausiu atveju tik nuo 2011 metų liepos 1 dienos už atliekas mokės ne tik sąžiningiausi nuosavų namų savininkai, daugiabučių namų gyventojai, bet ir visi kiti iki šiol tą privengiantys daryti asmenys.

Padėkos mamoms, globojančioms svetimus vaikus

Prieš Tarybos posėdį buvo pagerbtos motinos, globojančios svetimus vaikus. Rajono meras Pranas Petrošius šalies vaikų globotojų konferencijoje „Priglausk mane“ mamoms, apdovanotoms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklais „Gerumo žvaigždė“, – Palinarai Šidlauskienei iš Papušynės kaimo, Danguolei Pryšmantienei, gyvenančiai Griaužų kaime, Kunigiškių kaimo gyventojai Birutei Drūtienei ir Vijolėtai Mažrimienei iš Baltrušaičių įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles.

 

Gandai dėl postų dažniausiai pasitvirtina

 

Senokai buvo kalbama, kad Vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktorė Stefanija Andrejanova turės trauktis iš posto, o ją pakeis kitas Socialdemokratų partijos atstovas. Pastarajame Tarybos posėdyje priimtas sprendimas dėl S.Andrejanovos atleidimo iš pareigų šalių susitarimu ir kompensacijos išmokėjimo už keturis mėnesius. Prognozuojamus įvykius pagreitino nepalankios savivaldybės kontrolės išvados dėl Vaikų ir jaunių sporto mokyklos. Direktorė bus atleista, kai baigsis jos nedarbingumo lapelis, tuomet bus skelbiamas konkursas. Kaip ir prognozuota, laikinai sporto mokyklai pavesta vadovauti Žalgirių gimnazijos direktorės pavaduotojui Audriui Bitinui.

 

Statys ne tik vėjo, bet ir saulės jėgaines

 

Taryba pritarė uždarųjų akcinių bendrovių „Šviesos energija“ ir „Šviesos greitis“ prašymams leisti rengti detaliuosius planus dėl žemės paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos – inžinerinės infrastruktūros, kad tuose sklypuose būtų galima statyti saulės energijos jėgaines. Pirmoji bendrovė tokią jėgainę ketina statyti Norkaičių kaime, antroji – Zuikiškiuose.

Patenkintas ir Gedimino Petriko prašymas leisti rengti detalųjį planą vėjo jėgainės statybai Jatkantalių kaime. Šie trys kaimai – Mažonų seniūnijoje.

 

Kaimų bendruomenės plečia savo veiklą

 

Tarybos posėdyje pritarta Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“ prašymui kaimo centre įrengti poilsio parką. Savivaldybė įsipareigojo būti partneriu ir prisidėti įnašu natūra – tam reikalingu žemės sklypu.

Aukštupių kaimo bendruomenė ryžosi dar didesniam užmojui – įrengti universalią aikštelę ir statyti bendruomenės namus. Taryba priėmė du sprendimus – pritarė šioms statyboms, savivaldybė įsipareigojo būti projektų įgyvendinimo partnere – aikštelės įrengimą paremti piniginiu įnašu arba natūra (žemės sklypu), o prie bendruomenės namų statybos, kuri bus finansuojama iš Europos Sąjungos kaimo plėtrai skirtų lėšų, prisidėti parengiant techninį projektą ir skiriant 10 procentų statybai reikalingų lėšų.

Dauglaukyje įsikūrusiam žemės ūkio kooperatyvui „Dobilo lapas“, superkančiam ūkininkų pieną, Taryba leido įsirengti vietinį vandens gręžinį, nors buvo tam prieštaraujančiųjų – esą anksčiau neleista to daryti ūkininkui iš Meldikviršių kaimo. Sprendimas sukėlė abejonę ir posėdyje dalyvavusiam Vyriausybės atstovui Viktorui Kovšovui, kuris mano, kad vykdoma senų gręžinių uždarinėjimo programa sukels klausimų, kuo vadovaujantis vieniems leidžiama, o kitiems – ne. Nuspręsta kitame posėdyje patvirtinti tvarką, numatančią, kaip tai turėtų būti daroma, kad sprendimo priėmimas ar nepriėmimas nepriklausytų nuo „gražių akių“.

 

Šeima su dvylika vaikų – į naują pastogę

 

Būtenių kaimo gyventoja Ingrida Kavaliauskaitė daugeliu atžvilgiu išskirtinė – ji pati jauniausia rajono gyventoja (gimusi 1977 metais), auginanti 12 vaikų. Šeima daug metų gyveno neįtikėtinomis sąlygomis – apie 40 kv. m dydžio svetimame sukiužusiame namelyje, neturėjo ūkinio pastato (prieš keletą metų jis sudegė). Taryba priėmė sprendimą gausiai šeimai suteikti pastogę buvusioje Gedgaudiškės pradinėje mokykloje. Tokia išeitis I.Kavaliauskaitei ir Vaclovui Lingiui buvo siūlyta prieš keletą metų, kai šeima augino dešimt vaikų, bet jie nesutiko. Dabar gausi šeima nutarė persikelti į suremontuotas buvusios pradinės mokyklos antro aukšto patalpas.

Tarybai priėmus sprendimą leista nuomininkui UAB „Baltijos garantas“ buvusias mechanines dirbtuves iki 2017 metų pernuomoti tautodailininkui Steponui Juškai, kuris Tauragės dvare ketina įkurti amatų centrą.

 

Ilgai laukę dar palaukite

 

„Karščiausias“ klausimas – dėl vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo dar atidedamas vieneriems metams. Gyventojai mano, kad prieš savivaldybių rinkimus vengiama priimti nepopuliarų sprendimą. Tačiau Taryba dabar niekaip nebūtų galėjusi priimti žadėto sprendimo – nuo šių metų liepos 1-osios įvesti visuotinę rinkliavą už atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras tam nepasiruošęs – dar nėra parinkti atliekų vežėjai, nes apskųsti konkurso rezultatai, vyksta teismai. Todėl Taryboje diskutuota tik apie tai, kiek laiko atidėti rinkliavos įvedimą – pusmečiui ar metams. Nuspręsta atidėti metams. Tokiam ilgam atidėjimui galbūt iš tiesų įtakos turėjo artėjantys savivaldybių rinkimai, kurie turi vykti kitų metų pradžioje.

Tarybos narė Iveta Skurvydienė siūlė pasidomėti, kaip UAB „Dunokai“ sekasi sudarinėti sutartis su nuosavų namų savininkais. Šiam siūlymui pritarta.

Tarybos narys Robertas Piečia klausė: gal Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre stokojama kompetencijos, jei konkursai taip ilgai tęsiasi, jie tokie nesėkmingi.

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras