Skylėtas munduras lopomas medaliais(63)

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ | zydrune@kurjeris.lt

2010-11-22 12:05

Su policijos veiklos metodais susidūrusiems gyventojams Tauragės apskrities policijos komisariato vadovui Remigijui Rudminui suteiktas apdovanojimas kelia abejonių. FOTO: R.Malychas

Spalio pradžioje Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas Remigijus Rudminas gavo apdovanojimą už nepriekaištingą ir pavyzdingą darbą. Jį apdovanojimui teikusieji, ko gero, „užmiršo“, jog šio viršininko vadovavimo metu komisariato Viešojo pirkimo komisija pažeidė įstatymus. Nutylima ir apie komisariate atlikto psichologinio tyrimo rezultatus. Juk ne paslaptis, kad dauguma anksčiau komisariate dirbusiųjų buvo priversti „savo noru“ pakeisti darbovietę, o likusieji komisariate išgyvena nežinomybę dėl rytdienos. Apie tai, kad policijos priežiūroje žudosi ir nusižudo, yra spardomi bei luošinami žmonės, o atsakomybės už tai niekas neprisiima – taip pat vieša paslaptis. Tad už ką komisariato vadovas yra apdovanojamas bei liaupsinamas savo vadovybės?

 
 

Perspektyvus ir energingas

Taip apie Tauragės apskrities VPK vadovą R.Rudminą atsiliepia Policijos departamentas. Pasak Komunikacijos skyriaus specialistės Linos Nemeikaitės, Angelų Sargų dienos – policijos šventės proga Tauragės apskrities VPK viršininkas R.Rudminas buvo apdovanotas Trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“. Pagrindas – už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Pasiteiravome, kas slypi po žodžiais „nepriekaištingas ir pavyzdingas“, ar tai reiškia, jog šis pareigūnas yra ir gali būti pavyzdžiu kitiems komisariatų vadovams.

– Pavyzdinga ir nepriekaištinga tarnybinių pareigų atlikimo sąvoka apima daug aspektų. Pareigūnų veikla ir asmenybė vertinama visapusiškai. Šiuo atveju atsižvelgta į tai, kad vadovaujant R. Rudminui, ir analizuojant šių metų nusikalstamumo statistiką, matyti, kad Tauragės apskrityje sumažėjo registruojamų nusikalstamų veikų skaičius. Nusikalstamų veikų ištyrimas yra aukštas ir žymiai viršija šalies vidurkį. Tauragės apskrityje pagerėjo avaringumo situacija, sumažėjo eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės, skaičius, mažėja žuvusių ir sužeistų žmonių. Taip pat R. Rudminas yra vertinamas kaip perspektyvus ir energingas vadovas, pasižymintis racionalumu, sugebantis rinktis efektyvius darbo metodus, turintis savo nuomonę, savikritiškas, principingas, reiklus sau ir kitiems ir t.t., – vardija L.Nemeikaitė.

Ji primena, jog apdovanoti R. Rudminą policijos pasižymėjimo ženklu teikė Policijos departamentas.

Tauragėje – kitaip

 

Kitaip, tikriausiai, ir negalėjo būti. Net lietuvių liaudies išmintis byloja, jog savame krašte pranašu nebūsi. O kalbant apie Tauragės apskritį, šio asmens nė vieno rajono ar savivaldybės komisariato atstovai, ko gero, nebūtų teikę apdovanojimui. Nebent R.Rudmino kandidatūrą būtų palaikę jurbarkiečiai, kurių jo paskyrimas VPK vadovu tiesiogiai nepalietė. Mat R.Rudmino perkėlimą vadovauti apskrities komisariatui tebelydi po konkurso į Šilalės komisariato vadovo postą nusidriekęs nesutarimų bei valdžios zonos nepasidalijimo šleifas. Šilalėje komisariato vairą vis tebelaiko ilgametis mūsų rajono komisaras Algirdas Meiženis. Nors, dar konkursui neįvykus, Šilalėje imta kalbėti, jog komisariatui vadovaus tuometinis viršininko pavaduotojas Vygantas Mylimas. Konkurso rezultatai tąsyk pateisino šilališkių lūkesčius. Bet į Šilalę perkeltas A.Meiženis jaunų kolegų pergalę apkartino – apskundė konkurso rezultatus. Ir... V.Mylimas iki šiol tebesidarbuoja buvusio savo viršininko draugijoje – tik šįkart nebe Šilalėje, o Tauragėje (vadovauja Valdymo organizavimo skyriui). Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog dauguma tuometinių šilališkių, kartu su R.Rudmino persikėlimu  į Tauragę, taip pat pakeitė darbo vietą. Lygiai tas pats nutiko ir su tauragiškiais – ne vienas jų šiuo metu važinėja dirbti į Šilalę. Šie policininkai taip pat išgyvena nežinią, nes neaišku, kada pasikeis Šilalės policijos vadovas, kaip keisis jo reikalavimai, ar neteks ieškoti darbo kitur, jeigu vadovauti ateis R.Rudmino šalininkas. Ne ką mažiau sunerimę ir Pagėgių savivaldybės policininkai, kur po apskrities komisariato vadovų kaitos taip pat nutekėjo nemaža dalis tauragiškių. Neseniai pradėta kalbėti, jog šio komisariato ateityje apskritai nebeliks – užteksią ir nuovados (kaip yra Skaudvilėje). Visa tai komisariatų viduje, be abejonės, sukelia nemenką psichologinį diskomfortą.

 

Duomenų neskelbia

 

Deja, tai, ką pavyksta specialistams ištirti atlikus anoniminę pareigūnų ir komisariatų darbuotojų apklausą, sužinoti nepavyks. Mat, Policijos departamentas tikino, šie duomenys – slapti.

– Psichologinio klimato tyrimas – subjektyvaus darbuotojų požiūrio į kolektyvo narių tarpusavio santykius, darbo organizavimo aspektus, darbo sąlygas, atlygį, skatinimo ir nuobaudų taikymą, vadovaujančiųjų darbuotojų elgesį nustatymas. Tyrimas reikalingas policijos įstaigose ir atskiruose jų padaliniuose esamam psichologiniam klimatui įvertinti. Psichologinio klimato įvertinimas įvardija nepalankaus psichologinio klimato atsiradimo šaltinius, darbuotojų nuostatas, susijusias su įstaiga. Psichologinio klimato tyrimas policijos įstaigoje atliekamas ne dažniau kaip kas 2 metai vadovybės pavedimu. Tyrime naudojama anoniminės anketinės apklausos metodika. Psichologinio klimato tyrimo analizės rezultatai nėra vieši, – aiškina departamento atstovė spaudai L.Nemeikaitė.

Paskutinįsyk psichologinio klimato tyrimas Tauragės apskrities VPK buvo atliktas 2009 metais, o Šilalės bei Pagėgių komisariatuose – šiemet.

 

Neskaidri veikla

 

Komisariatų vadovų keitimosi procedūras vis dar gaubia nežinia ir nesutarimų šešėliai. Kol vadovai konkursų niuansus aiškinasi teismuose, R.Rudmino vadovaujamoje įstaigoje kyštelėjo įstatymo pažeidimo ausys. Tačiau nuo nuobaudos komisariato vadovą išgelbėjo... senaties terminas.

Skaitytojai tikriausiai pamena, kaip R.Rudminas po policijos reformos pakilęs karjeros laiptais nepamiršo savo bičiulių. Tąsyk apie šią istoriją rašė kone visi šalies dienraščiai. Kalbama apie šilališkio Romo Kasnausko individualią įmonę. Su ja 2007-aisiais Šilalės rajono policijos komisariatas, vadovaujant R.Rudminui, buvo sudaręs neterminuotą sutartį dėl rajone sulaikytų ar avariją patyrusių automobilių nuvežimo. 2009-ųjų pradžioje Viešojo pirkimo komisija, vadovaujama Vytauto Paltanavičiaus šioms paslaugoms teikti pasirinko kito šilališkio, vėliau tapusio apskrities viršininku, Raimundo Vaitiekaus vadovaujamą bendrovę „Statau“. Siekdamas įrodyti, jog konkursas neskaidrus, R.Kasnauskas praėjo „kryžiaus kelius“, kol galiausiai jam tai pavyko.

 

Kaltas, bet nebaudžiamas

 

R.Kasnauskas tuoj po konkurso Tauragės apskrities VPK įteikė dvi pretenzijas. Vieną – dėl galimo neskaidrumo, kitą – dėl specialiai iš anksto parinktam laimėtojui sudarytų sąlygų. Abi pretenzijas komisariatas atmetė. Todėl R.Kasnauskas Policijos departamento Vidaus tyrimų valdybai 2009 m. kovo 18 d. įteikė prašymą, o tų pačių metų balandžio 14 d. skundą dėl Tauragės apskrities VPK pareigūnų veiksmų organizuojant ir vykdant transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir saugojimo paslaugos viešąjį pirkimą.

Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad VPL Viešojo pirkimo komisija nuo 2009 02 05 iki 2009 03 04 vykdydama viešąjį minėtų paslaugų pirkimą nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintų pirkimų principų – lygiateisiškumo ir skaidrumo. Tačiau dėl to, kad ši veika padaryta daugiau nei prieš metus, Tauragės pareigūnų tarnybinės atsakomybės klausimo Vidaus tyrimų valdyba nesprendė. „Tarnybinio patikrinimo išvadoje atkreiptas Tauragės apskrities VPK viršininko dėmesys į tai, kad jis pavesdamas atlikti kitus (naujus) viešuosius pirkimus turi atsižvelgti į tarnybinio patikrinimo išvadoje paminėtas aplinkybes ir skirti Viešojo pirkimo komisijos pirmininku bei nariu asmenis, atsižvelgiant į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą“, – rašo Vidaus tyrimų valdybos viršininko pavaduotojas Aleksandr Novikov. Ar tai galima traktuoti kaip nuopelną?

Klaipėdos apygardos administracinis teismas pripažino negaliojančiais Tauragės apskrities VPK paskelbtus konkurso rezultatus. Taip pat negaliojančia pripažinta kovo 4-ąją su UAB „Statau“ pasirašyta sutartis. Dar prieš teismo sprendimą, išnagrinėjusi pirkimo dokumentus ir procedūras, Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad Tauragės VPK nesivadovavo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, neužtikrino jame įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų bei nustatyto pirkimo tikslo pasiekimo.

 

Į klausimus atsakė buvęs pavaduotojas

 

Tauragės apskrities VPK viršininkui R.Rudminui pateikėme keletą klausimų. Tarp jų buvo ir pastaba apie pastarojo konkurso įtaką jo apdovanojimui. Deja, viršininkas į „Tauragės kurjerio“ klausimus atsakyti pats nė nesivargino, už jį kažkodėl tai padarė buvęs jo pavaduotojas V.Mylimas.

– Skaitytojai teiraujasi, kodėl Tauragės AVPK policijos pareigūnai dažnai su tarnybiniais automobiliais patruliuoja po vieną? Ar taip nėra pažeidžiama Patrulių veiklos instrukcija?

– Policijos patrulis suprantamas, kaip vienas, du ar daugiau policijos pareigūnų, patruliuojančių sektoriuje, maršrute arba poste. Policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas pareigūnas patruliuoti gali skirti ir vieną pareigūną.

 – Ar mieste įrengtos vaizdo stebėjimo kameros padeda atskleisti nusikaltimus? Kiek?

– Vaizdo stebėjimo sistema mieste įrengta prevencijos tikslais, ji padeda ne tik atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, bet ir teisės pažeidimus, o svarbiausia jos paskirtis vykdyti prevenciją viešojoje erdvėje. Policija pastebi, kad įrengus vaizdo stebėjimo sistemą, tose vietose kur kas rečiau yra vykdomos nusikalstamos veikos ir teisės pažeidimai.

– Ar tiesa, kad Tauragės apskrities VPK pagal metų neigiamus rodiklius Policijos departamento statistikoje nukrito iš antrosios vietos į septintąją?

– Policijos įstaigų veikla yra vertinama pagal tai, kaip yra įgyvendinami policijos įstaigos metų veiklos plane numatyti rodikliai. Su Tauragės aps. VPK 2010 m. veiklos planu galite susipažinti interneto svetainėje http:/www.policija.lt/taurage/ „Veikla/veiklos planai“, o su jo įgyvendinimo ataskaitomis „Veikla/Ataskaitų dokumentai“. 

– Norėtume sužinoti, kiek per 2010 metus iš Tauragės VPK išėjo darbuotojų ir kiek priimta naujų. Kodėl?

– Per 2010 metus Tauragės aps. VPK buvo priimti 27 darbuotojai, o atleista 20 darbuotojų.

– Šių metų spalio pradžioje buvote apdovanotas Trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“. Gal galėtumėte įvardinti nuopelnus, už kuriuos jums įteiktas šis apdovanojimas?

– Policijos pareigūnai yra apdovanojami vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006-12-22 įsakymu Nr. 5-V-800 patvirtintu Apdovanojimo ir skatinimo policijos sistemoje tvarkos aprašu (Aprašą galite rasti interneto svetainėje www.policija.lt skyriuje Teisinė informacija/Teisės aktai/Įsakymai). Dėl paskirto apdovanojimo prašome kreiptis į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Taip pat 2010 metų rugsėjo 30 d. viršininkui R. Rudminui buvo įteiktas II laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklas „Pasieniečio garbės ženklas“.

– Ar Vidaus tyrimų valdybos, Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl neskaidraus konkurso dėl policijos sulaikytų transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugų Šilalės rajone taip pat priskiriama prie nuopelnų?

Į šį klausimą neatsakyta.

Skaityti komentarus (63) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras