Prokuratūros prašo apginti gyventojų interesus(2)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-12-08 08:54

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Algimantas Miškinis užsimojo ginti ir Tauragės daugiabučių namų butų savininkų interesus. FOTO: Asmeninio archyvo.

Lapkričio 29-tąją Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Algimantas Miškinis raštu kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, prašydamas ginti viešąjį interesą – apginti pažeistas Tauragės rajono gyventojų teises tiekiant karštą vandenį.

Kėsinasi į gyventojų nuosavybę

A.Miškinis rašte Klaipėdos apygardos prokuratūrai nurodo, kad Tauragės rajono Tarybos 2008 m. sausio 24 dieną priimtas sprendimas dėl šilumos tiekėjo paskyrimo karšto vandens tiekėju yra ydingas ir pažeidžia gyventojų interesus.

„Tuo tarpu šilumos tiekėjas daugiabučiuose namuose savo nuosavybėje esančių karšto vandens ruošimo įrenginių neturi. Daugiabučių namų karšto vandens ruošimo įrenginiai yra namų bendrojo naudojimo objektai. Tokiu būdu šilumos tiekėjas neturėjo būti savivaldybės teisės aktu skelbiamas karšto vandens tiekėju, o be to, tai neįeina į savivaldybių kompetenciją. <...> O tuo tarpu LR Konstitucija nustato: nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. <...> Iš šių Konstitucijos nuostatų seka, kad jeigu šilumos punktas yra daugiabučio namo savininkų bendrojo naudojimo objektas – jų bendroji nuosavybė, tai negalima pažeisti jų teisių ja naudotis – teisės pirkti šilumą ir geriamą vandenį karšto vandens ruošimui iš jų tiekėjų“, – rašoma rašte Klaipėdos apygardos prokuratūrai.

Primenama, jog Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės numato būtent tokią atsiskaitymo tvarką: vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su šilumos  ir geriamojo vandens tiekėjais pasirašo šilumos ir geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, pirkimo-pardavimo sutartis, atsiskaitoma pagal skaitiklių rodmenis.

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas akcentuoja: jei šilumos punktas yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektas, karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir jų eksploatacija yra to namo savininkų problema. Savininkai savo laisva valia, suteikus pilną, teisingą informaciją apie jų teises, o ne prievarta gali sudaryti sutartis jų įrengimui ir priežiūrai.

Apie kompetenciją

Buitinių vartotojų asociacijos prezidentas A.Miškinis „Tauragės kurjerio“ redakcijai atsiuntė Klaipėdos apygardos prokuratūrai siųsto rašto kopiją. Telefonu jo paklausus, kas paskatino ginti tauragiškių interesus ir kreiptis į Prokuratūrą, gal gavo skundų, atsakė, kad šio reikalo ėmėsi savo iniciatyva, laikraštyje perskaitęs šilumininkų skelbimą apie karšto vandens tiekimą, iš kurio tapo aišku apie gyventojų interesų pažeidimą.

– Tai ne pirmas mano toks raštas. Dėl tos pačios priežasties, gindamas mažeikiškių pažeistus interesus, kreipiausi į Šiaulių apygardos teismą. Gyventojai turi nepasiduoti tokiam reketui. Tokia neteisinga nuostata ateina iš viršaus, bet ir vietos valdžia savo žmonių negina. Gėda rajono Tarybai dėl tokios kompetencijos stokos ir teisinės impotencijos. Apskrityje yra ir Vyriausybės atstovas, jis turėtų tokį Tarybos sprendimą užprotestuoti, – „Tauragės kurjeriui“ sakė A.Miškinis.

Senos kovos aidai

Dėl teisės karšto vandens ruošimui pačioms naudoti savo namo šilumos punkto įrengimus ir mažiau mokėti už šią paslaugą su vietos ir šalies valdininkais ilgai kovėsi dvi Tauragės daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų bendrijos – Gedimino g. 8 ir „Centras“. Šilumininkai greitai sutiko tartis su bendrijomis, o vandens tiekėjai ilgai spyrėsi, nors teisę gyventojams patiems ruošti karštą vandenį suteikė Ūkio ministerijos patvirtintos šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. 2009 metų pradžioje kova buvo įgavusi dramatišką pobūdį – kaupėsi priverstinės gyventojų skolos, vandens tiekėjai šių bendrijų namams grasino nutraukti vandens tiekimą. Iki tokių drastiškų veiksmų nebuvo prieita, bet rajono vadovai palaikė savo įmonės atstovus – vandens tiekėjus. Bendrijų pirmininkų Edmundo Blažio ir Petro Kasmino raštai lėkė į visas puses – Ūkio ministeriją, Vyriausybę.

Atkaklios bendrijų pastangos apsivainikavo sėkme – Gedimino g. 8 ir „Centro“ bendrijos pačios ruošiasi karštą vandenį, perka šilumą ir šaltą vandenį.

E.Blažys į klausimą, kokia iš to nauda gyventojams, atsakė:

– Mes kas mėnesį nemokame beveik keturių litų mokesčio už karšto vandens skaitiklius, už vieną kubinį metrą šilto vandens sutaupome maždaug dešimt centų. Svarbiausia, kad patys esame šeimininkai, todėl mūsų vandens nuostoliai maži – apie 3 procentus, o kituose namuose jie gali siekti iki 30 procentų.

Iš Buitinių vartotojų asociacijos prezidento iniciatyvos kreiptis į Prokuratūrą, kad būtų ginamas viešasis interesas – apgintos gyventojų teisės patiems savo įrengimais ruoštis karštą vandenį, E.Blažys mažai tikisi.

– Norėdami apsiginti, turi sukilti visi gyventojai. Tačiau ką nors laimėti gali tik kovingos bendrijos. Mes taip pat atsikovojome, kad nereikėtų mokėti už gatvės ir kiemo valymą, kurie nėra priskirti mūsų namui. O visų kitų daugiabučių namų gyventojai moka ir tyli, – sakė E.Blažys.

Gyventojus sunku išjudinti

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ direktorius Donatas Simaitis sakė žinantis apie Buitinių vartotojų kreipimąsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Teigė, kad gyventojai vis dar nesijaučia esantys savo namo šeimininkais, todėl ir susiklostė tokia situacija.

– Skelbėme spaudoje, rengėme susirinkimus, agitavome, kad gyventojai pasirinktų karšto vandens tiekėją, bet nesulaukėme jokio atgarsio. Juos labai sunku išjudinti, nes įpratę, kad viskuo kažkas kitas pasirūpins. Iš didelio būrio tik dvi bendrijos pačios ruošia karštą vandenį, jos to atkakliai siekė, o kitos nenori tokios naštos. Buitinių vartotojų asociacijos taikiniu tapęs rajono Tarybos sprendimas priimtas nesant kitos išeities, juk negalima visko palikti likimo valiai. Mes esame šios situacijos įkaitai. Mums būtų geriau, jei nebūtume padaryti dar ir tiekėjais karštam vandeniui ruošti, nes dėl vagysčių patiriame nemažus vandens nuostolius, – sakė Donatas Simaitis.

Tauragės rajono savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja Genovaitė Pukelytė, parengusi projektą sprendimo, dėl kurio kilo triukšmas, sakė nieko negirdėjusi apie Buitinių vartotojų asociacijos raštą Prokuratūrai.

– Ką daryti, spręsime sužinoję, kokių veiksmų ėmėsi Prokuratūra. Noriu atkreipti dėmesį į minėto sprendimo teiginį, kad karšto vandens tiekėju šilumos tiekėjas bus tik tol, kol vartotojai pasirinks karšto vandens tiekėją. Sausį sukaks dveji metai nuo minėto sprendimo priėmimo, bet gyventojai nieko nedaro. Negalima buvo visko palikti savieigai, reikėjo priimti tokį sprendimą, – sakė G.Pukelytė.

Pasak jos, problemų kyla ir daugiau. Jei karšto vandens ruošimu užsiima patys gyventojai, tuomet niekas nesirūpina skaitiklių patikra, negarantuojama karšto vandens kokybė.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras