Kas kam tarnauja – valdininkai mums ar mes jiems?(55)

Karina SĖRIKOVA | karina@kurjeris.lt

2009-08-09 12:38

Atsakymų į rūpimus klausimus iš valdininkų kartais sulaukti sudėtinga, galite būti siuntinėjami savivaldybės administracijos koridoriais. R.Malycho foto

Rugpjūčio 3-iąją į „Tauragės kurjerio“ redakciją kreipėsi trisdešimtmetė Rasa (pavardė redakcijai žinoma – red.). Moteris skundėsi esanti įskaudinta – jos tikinimu, tą pačią dieną Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistė Regina Šatikienė su ja ne tik elgėsi atžagariai, bet ir nesuteikė prašomos informacijos.

 

 

Apie žmogų sprendžia pagal išvaizdą? 

Rasos pasakojimu, ji į Socialinės paramos skyrių nuėjo prašyti paramos mokinio reikmenims įsigyti. Moteriai buvo pateikti reikalingi užpildyti dokumentai ir paprašyta paso. Rasa savivaldybės specialistei prisipažino – ji sausį susituokusi ir pakeitusi pavardę, tačiau iki šiol nepasikeitusi paso, todėl jos asmens dokumente nurodyta ankstesnioji pavardė. Esą Rasą Socialinės paramos skyriaus specialistė iškart pabarė – kodėl iki šiol nepasikeitusi asmens dokumento. Rasa paaiškinusi specialistei, kad šiuo metu neturi pinigų pasui keisti (nuo šių metų sausio 1-osios asmens tapatybės kortelės išdavimas kainuoja 80, paso – 100 litų, – red.), tačiau Regina Šatikienė atšovusi: „Aš nepasakyčiau, kad tu jų neturi“. Šis komentaras, Rasos teigimu, ją labai įžeidė:

– Kaip suaugusi atsakingą darbą dirbanti moteris gali elgtis taip nemaloniai? Kokią teisę ji turi svaidytis tokiais komentarais ir mane įžeidinėti? Be to, kodėl ji nusprendė, kad turiu pinigų? Jeigu pas ją į kabinetą ateina blaivus, padoriai atrodantis žmogus, tai paramos prašyti jis jau nebeturi teisės? – retoriškai klausė Rasa.

Rasa augina du neįgalius vaikus. Moteris teigė dėl šios priežasties niekur negalinti dirbti. Rasos vyras šiuo metu taip pat bedarbis.

– Gyvename iš vaikų invalidumo ir kitų pašalpų, alimentų. Neturime savo gyvenamosios vietos, todėl tenka nuomotis būstą. Tai, žinoma, kainuoja. Maža to, vieno iš vaikų greitai laukia operacija – teks sumokėti tūkstantį litų, – pasakojo Rasa.

 

„Žinojau, kad taip visko nepaliksiu“

Kai Rasa papriekaištavo dėl nemalonaus komentaro, savivaldybės darbuotoja esą pasiūlė jai su skundais kreiptis į atitinkamas institucijas.

– Vėliau Regina Šatikienė pradėjo kryžminę apklausą. Klausė, kaip mes, keturių asmenų šeima, išgyvename tik iš pašalpų. Atsakiau, kad uogaujame. Į tai buvo atsakyta klausimu, kur dedame vaikus, kol uogaujame, ir taip toliau. Tada jau ne juokais apsipykome, – vizito pas valdininkę prisiminimais dalijosi Rasa.

Moters teigimu, Socialinės paramos skyriaus darbuotoja atsisakė jai padėti užpildyti dokumentus, nurodydama, kad viskas, kaip juos pildyti, parodyta pavyzdyje.

– Žinoma, lapus pradėjau pildyti ne taip. Tai pamačiusi, Regina Šatikienė ant manęs pakeltu tonu pradėjo šaukti: „Ką tu dirbi, ką tu dirbi?!“ Galų gale, kai viskas, rodos, nurimo, priėjau skiltį, kurioje reikia nurodyti savo sąskaitos numerį, ir išgirdau komentarą, kad šios skilties man pildyti nereikia. Kai paklausiau, kodėl, man buvo atsakyta: „Vis tiek tu tų pinigų nematysi akyse“. Paklausiau, tai kas nupirks mano vaikui kuprinę. Man grubiai buvo atsakyta, kad ji nežinanti. Supratau, kad jai net ir nerūpi, – tikino tauragiškė.

Rasa tikino kiek vėliau specialistės pasiteiravusi ir daugiau dalykų, tačiau atsakymų sulaukusi panašių:

– Kai norėjau pasitarti, ar galiu prašyti ir nemokamo maitinimo, ir paramos mokinio reikmenims įsigyti, buvo atsakyta taip: „Ko nori, to prašyk, vis tiek tau nieko neduosiu“. Nutylėjau, bet jau tada žinojau, kad taip visko nepaliksiu.

Rasa mano, kad su ja savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistė elgėsi taip nemaloniai, nes jos šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Tačiau tai, moters nuomone, nėra priežastis žmogų žeminti.

– Kai išsiskyriau su pirmuoju vyru ir likau viena auginti vaikų, buvau įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Ir tai tik todėl, kad turiu blogus kaimynus – jie skambindavo socialiniams darbuotojams ir teigdavo, kad palieku savo vaikus vienus namie, kol pati einu į parduotuvę. Bet parduotuvė tikrai čia pat, už namo kampo. Ką man daryti, kad gyvenau viena ir man niekas nepadėdavo? Savo vaikus tikrai prižiūriu, jais rūpinuosi, negeriu. Neleisiu, kad kas nors taip žemintų mane ir mano invalidus vaikus, – teigė Rasa.

 

Į kalbas nesileido

Tą pačią dieną apsilankėme Tauragės rajono savivaldybėje, Socialinės paramos skyriuje. Deja, šio skyriaus specialistė R.Šatikienė su žiniasklaida bendrauti atsisakė, teisindamasi, kad turi daug darbo. Neigiamo atsakymo į pasiūlymą pabendrauti korespondentė sulaukė ir po to, kai sutiko palaukti eilėje kartu su kitais prie R.Šatikienės kabineto laukusiais žmonėmis.

– Ne, nelaukite. Jei turite klausimų, kreipkitės į savivaldybės atstovę spaudai, – tepasakė R.Šatikienė.

Tauragės rajono savivaldybės atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene Izolina Turauskienė labai apgailestavo dėl tokio „Tauragės kurjerio“ skaitytojos, o vėliau ir korespondentės nesusišnekėjimo su Socialinės paramos skyriaus specialiste R.Šatikiene.

– Labai apgailestauju, kad nepavyko pasikalbėti su pačia Regina Šatikiene. Deja, į jūsų klausimus apie paramą mokinio reikmenims įsigyti negaliu atsakyti – tai gali padaryti nebent kita Socialinės paramos skyriaus specialistė, – teigė I.Turauskienė.

 

Reikmenimis aprūpins mokykla

Korespondentei buvo pasiūlyta kreiptis į skyriaus vedėją Ligitą Rimkuvienę. Tačiau paaiškėjo, kad ši šiuo metu atostogauja – teko ir toliau klaidžioti savivaldybės koridoriais, ieškant atsakymų. L.Rimkuvienę atostogų metu pavaduojanti Jolanta Katauskienė taip pat prisipažino, kad mažai kuo gali padėti:

– Deja, šiuo metu vienintelė Regina Šatikienė dirba su mokinio krepšelio klausimais. Į jūsų pateiktus klausimus galėčiau atsakyti nebent raštu, – prisipažino J.Katauskienė.

Jau kitą dieną J.Katauskienė „Tauragės kurjeriui“ pateikė atsakymus į klausimus, ar savivaldybė skirs Rasai paramą mokinio reikmenims įsigyti ir kodėl R.Šatikienė sakė, kad šiai moteriai parama nebus skirta: „Atsakydami į Jūsų pateiktus klausimus, informuojame, kad Jūsų nurodytas asmuo 2009-08-03 kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamų pietų ir paramos mokinio reikmenims įsigyti). Įvertinus pareiškėjos pateiktus duomenis ir nustačius, kad vaikai, dėl kurių ji kreipėsi, turi teisę gauti socialinę paramą, Socialinės paramos skyriaus specialistė R.Šatikienė pareiškėją informavo, kad prašoma parama bus skirta, tačiau skirtos lėšos paramai mokinio reikmenims įsigyti nebus pervestos į pareiškėjos sąskaitą, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimu Nr.1-687 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ socialinės rizikos šeimų vaikus mokinio reikmenimis aprūpina mokykla, kurioje moksleiviai mokosi. Minėtos pareiškėjos vaikus būtiniausiais mokinio reikmenimis aprūpins mokykla“.

Skaityti komentarus (55) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras