Sąjūdis: po 20 metų(4)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2008-10-07 07:00

Į minėjimą atvyko europarlamentaras Vytautas Landsbergis. R.Malycho foto

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrimo Tauragėje dvidešimtmečiui – Tauragės pagarbos ženklai. Šeštadienį ant Viešosios bibliotekos pastato atidengta paminklinė lenta, surengta anuos laikus atgaivinančių nuotraukų, dokumentų, spaudos paroda.

 

 

Kultūros rūmuose atidaryta Benjamino Pociaus fotografijų paroda, demonstruotas Petro Jokubausko meninis-publicistinis videofilmas „Patikėkit – jie buvo“, įvyko iškilmingas minėjimas, koncertavo dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. Tauragėje apsilankė garbūs svečiai – Sąjūdžio legendos Vytautas Landsbergis, Angonita Rupšytė, dabartinis Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas. 

Sąjūdis – laimingiausias gyvenimo laikotarpis

Paminklinės lentos ant renovuoto Viešosios bibliotekos pastato atidengimas – gražus liudijimas, kad mintys apie Lietuvos nepriklausomybę buvo brandinamos tarp vienos didžiausių istorinių žmonijos vertybių – knygų. Perkirpti juostelę patikėta valdžios atstovui - rajono vicemerui Pranui Petrošiui ir ilgametei Viešosios bibliotekos direktorei Vidai Kazakevičienei, kuri jos vadovaujamoje įstaigoje anais, visuotinės priespaudos laikais nepabijojo leisti rinktis Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, buvo viena jos iniciatorių.

- Sąjūdis žmones subūrė nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų, tikėjimo, išsilavinimo. Sąjūdį prisimenu kaip patį laimingiausią savo gyvenimo laikotarpį. Nesuprantu tų, kurie skelbiasi nusivylę. Gal patys nemokame būti laisvi? Nenusivyliau, tik gaila, kad tokie dalykai nesikartoja. Tai buvo puikus laikas, leidęs išgyventi vienybę, stiprybę ir laisvę. Nieko tauresnio nesu išgyvenusi ir to niekas niekada neišbrauks, - kalbėjo V.Kazakevičienė.

Vėliau į „Tauragės kurjerio“ klausimą, ar anuomet nebijojo į biblioteką įsileisti valdžios baubo – Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, pati dalyvauti jos veikloje, ar nesulaukė spaudimo, V.Kazakevičienė atsakė:

- Nebijojau ir niekada nesigailėjau. Jei likimas lemtų, vėl taip pat pasielgčiau. Tiesioginio draudimo dėl Sąjūdžio iniciatyvinės grupės priglaudimo nebuvo, tik buvo reiškiamos įvairios nuomonės, bet mes nieko nepaisėme.

Tauragėje iniciatyvinė grupė susibūrė keletą mėnesių vėliau negu Vilniuje, rugsėjo pabaigoje. Sąjūdis jau buvo didelė jėga, gal dėl to Tauragės rajono valdžia reagavo ramiau.

Kai susirinkusieji nuo Viešosios bibliotekos pastato ėmė skirstytis, pamatėme tarp žmonių įsimaišiusį pirmąjį ir dabartinį Sąjūdžio garbės pirmininką profesorių, europarlamentarą Vytautą Landsbergį. Žmonės piktindamiesi ėmė šnibždėtis, kodėl Sąjūdžio legenda nebuvo pakviestas atidengti paminklinės lentos, tarti bent keletą žodžių. To paklaustas vicemeras P.Petrošius sakė, kad buvo toks scenarijus, esą garbus svečias kalbės iškilmingame minėjime.

 

Gadino vieno asmens dominavimas

Ilgamečio spaudos fotografo Benjamino Pociaus juodai baltos reportažinės nuotraukos gražiai susidėstė į prasmingą parodą – anų nepaprastų dienų liudijimą. Pražilę sąjūdiečiai su grauduliu senose fotografijose ieškojo savęs, pažįstamų, kai kurių jau išėjusių amžinybėn.

Kultūros centro vedėjas Petras Jokubauskas taip pristatė savo meninį-publicistinį videofilmą „Patikėkit – jie buvo“:

- Neturėjau tikslo viską parodyti, kaip buvo, o tik sužadinti jausmus, parodyti, koks didelis pakilimas tuomet buvo žmones apėmęs.

P.Jokubauskas pasakojo panaudojęs daug archyvinės medžiagos, pakalbinęs daug žmonių, o siekdamas praeitį priartinti prie šių dienų pasitelkė dvi paaugles – Loretą ir Simoną, pakvietė vaidinti aktorių Praną Dirginčių. Verta paminėti, kad nemažai vaidmenų filme atliko pats – kūrė filmą, muziką, skaitė tekstą, dainavo, vaidino vieną personažą. Toks vieno žmogaus eksploatavimasis sulaukė žiūrovų kritikos. Daugelis pastebėjo, kad videofilmas gerokai ištęstas, mat siekiama aprėpti labai plačią temą – Molotovo-Ribentropo paktą ir tai, kas devintojo dešimtmečio pabaigoje vyko Tarybų sąjungoje, nors filmo tema buvo siaura – Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės kūrimasis Tauragėje, tauragiškių dalyvavimas tuometiniuose šalies įvykiuose.

„Tauragės kurjerio“ kalbinti žiūrovai akcentavo, kad didžiausia videofilmo vertybė – istoriniai kadrai, liudijantys apie anuometinius nuostabius ir skaudžius įvykius, žmonių pasišventimą, sustabdytos akimirkos su iškiliais gyvais ar jau išėjusiais žmonėmis – vyskupu Jonu Kalvanu, rajono Tarybos pirmininku Vytautu Venckumi, kitais, sąjūdiečių Jono Liorančo, Valerijos Bumbulienės, Romo Merkelio, Vidos Kazakevičienės, Antano Bagdono, Sigito Mičiulio, Broniaus Martinkaus ir daugybės kitų liudijimais.

Ar tikrai visi nusisuko nuo idealų?

J.Liorančas, buvęs Persitvarkymo sąjūdžio Seimo narys, iškilmingame minėjime prisiminė, kaip Tauragėje kūrėsi iniciatyvinė grupė. Idėją iš Klaipėdos atvežė pedagoginės mokyklos dėstytojas Algis Grublys (jis taip pat atvyko į minėjimą), tuo metu Tauragėje talkininkavęs su studentais. Tuomet jie abu nuėjo pas bibliotekos direktorę, sulaukę jos pritarimo, kreipėsi į rajono valdžią – pranešė, ką ketina daryti. J.Liorančas teigė, kad Sąjūdis, pasinaudojęs susidariusia situacija, taip pat kitų šalių kovos vaisiais, atvedė Lietuvą į nepriklausomybę ir tuo jo ypatinga misija buvo baigta, pažėrė nemažai kritikos dabartinei Lietuvai.

Ne su visomis jo mintimis sutiko į tribūną išėjęs profesorius Vytautas Landsbergis:

- Ar tikrai visi nusisuko nuo idealų? Ar jų turėjo? Ar tikrai visi norime, kad būtų kitaip? Pirma turi mirti vergas, tik po to mirs vargas. Jaunimas atramą randa senelių išmintyje. Nebijokite! Žinokite, jei apie tave bus geriau, ir tau bus geriau, - įtaigiai kvietė V.Landsbergis.

Nemažam būriui sąjūdiečių įteikti Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio padėkos raštai, tarp kitų ir buvusiam tauragiškiui Kęstučiui Bredeliui, kuris kruvinosiomis 1991-ųjų sausio dienomis gindamas Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, buvo sunkiai sužeistas.

Skaityti komentarus (4) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras