Tauruose siautėjo gandrų žudikas(14)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2008-07-28 15:53

Nuo piktavalio rankos Taurų kaime keturi gandrai.

Trečiadienio rytas prasidėjo nuo dviejų istorijų, susijusių su gandrais – graudžios ir siaubingos. Buvo pranešta, kad rastas sužeistas gandras, paliktas prie smulkių gyvūnų gydyklos durų Bažnyčių gatvėje, kita žinia – šiurpi: kažkas sušaudė visą gandrų šeimyną, gyvenusią UAB „Čelta“ teritorijoje, sename medyje. Keturi gandrai rasti nušauti, penktasis sužeistas kažkur blaškosi.

 

Petro Juknos foto

Šaulį vadina žudiku Algirdas Čeliauskas, vienas bendrovės „Čelta“ savininkų, sakė ne iš karto supratęs, kad tai kažkieno piktadariškas darbas, kai sekmadienio rytą sargas pranešė netoli gandralizdžio radęs negyvą gandrų jauniklį.

– Pagalvojau, kad gal nemokėdamas skraidyti užsimušė arba kiti gandrai jį iš lizdo išmetė, nors niekada nemesdavo, kasmet po tris užaugindavo ir šiemet tris išperėjo. Abejojau: gal kokia liga užpuolė, ketinau paukščio lavoną nuvežti ištirti. Bet netrukus sulaukiau naujos žinios – kaimyninėje Romo Ablonskio teritorijoje rastas dar vienas negyvas paukštis, jį radusieji neabejojo, kad tai mano gandras. Buvo matyti, kad jis sužeistas. Tuomet atidžiau apžiūrėjau ir ryte rastąjį, taip pat aptikau sužeidimo žymių. Pranešiau aplinkosaugininkams. Atvažiavo inspektorius Petras Survilas ir policija. Abu gandrai buvo paimti ištirti, – pasakojo A.Čeliauskas.

Gandrus sušaudžiusį žmogų verslininkas vadina žudiku. A.Čeliauskas sako labai stengęsis, kad šie paukščiai apsigyventų bendrovės, kuri įsikūrusi buvusiame Taurų paukštyne, teritorijoje. Į nudžiūvusį jovarą įkėlė lizdą, ketverius metus jį tobulino, kol priviliojo gandrus. Šiemet jie susilaukė ketvirtosios gandriukų vados.

Šaudyta iš kaimyninio sklypo

– Ir kiti žmonės stebėjosi ir džiaugėsi, kad prie pat judraus kelio peri gandrai. Man patiko juos stebėti. Šeštadienį vienas jauniklis jau bandė skraidyti, nuplasnojo ant kaimyno sandėlio stogo. O sekmadienį neliko visų trijų jauniklių ir vieno iš tėvų, kitas buvo sužeistas, – jaudindamasis pasakojo A.Čeliauskas.

Po nelaimės verslininkas su darbininkais lipo ant pastato stogo, kad pamatytų, kas dedasi aukštai įtaisytame gandralizdyje. Pamatęs vėjo šiurenamas baltas plunksnas, nejudančius gandrus, suprato, kad ir jie nužudyti. Pirmadienį pasamdė bokštelį, juo aukštyn pasikėlęs „Čeltos“ darbininkas Vladas Gvazdauskas visiems susirinkusiesiems pasakojo lizde pamatęs kraupų vaizdą – nušautus du gandrų jauniklius, vienas gulėjo ant šono, kitas – aukštielninkas.

– Pagal tai, kaip lizde gulėjo nušauti paukščiai, yra pagrindo manyti, kad buvo šaudyta iš pietvakarių pusės, iš už kelio esančio sklypo. Žmonės girdėjo šūvius. Manau, kad buvo šaudyta pneumatiniu šautuvu, turinčiu optinį taikiklį, kitaip iš tokio atstumo nebūtų pataikyta ne tik į gandrus, bet ir į žvirblius, kurie buvo apsigyvenę gandralizdžio apačioje, – pasakojo A.Čeliauskas.

Jis įsitikinęs, kad policija viską išsiaiškins ir nubaus nedorėlį, akies ir ginklo taiklumą išbandžiusį šaudant į Lietuvos nacionalinius paukščius – gandrus.

Gėdos dėmė

Penktasis Tauruose gyvenęs gandras liko sužeistas piktadario šaulio, nebegalėdamas skraidyti, vaikštinėjo bendrovės teritorijoje, išgąsdintas šuns, peršoko tvorą, porą dienų praleido ganykloje. A.Čeliauskas su talkininkais paukštį nubaidė ten, kur buvo padėta maisto. Sustiprėjęs paukštis sugebėjo pakilti, apsuko keletą ratų virš lizdo, buvo į jį nutūpęs, bet nepasiliko. Žmonės pasakojo gandrą matę Tarailiuose, prie prekybos centro „Maxima“, už miesto, prie miško. A.Čeliauskas nebesitiki, kad gandras grįš į krauju aplaistytą lizdą.

Gandrašaudys visam rajonui užtraukė gėdos dėmę. Tokia žyme liko pažymėtas Šilutės rajonas, kai prieš keletą metų muitininkas nušovė daugiau nei penkiolika gandrų.

Nusikaltimas žmoniškumui ir įstatymams

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros inspektorius P.Survilas „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad per dvidešimt jo darbo metų šiame poste tai pirmas toks žiaurus atvejis. Pasak inspektoriaus, keturi nugalabyti gandrai buvo nuvežti į Tauragės apskrities maisto ir veterinarijos tarnybą, kad būtų nustatyta jų žūties priežastis.

– Man trūksta žodžių apibūdinti tam, kas padaryta Tauruose. Tai nusikaltimas žmoniškumui, juk lietuviai nuo amžių gerbė ir mylėjo gandrus, be to, baltieji gandrai saugomi pagal Europos Sąjungos paukščių direktyvą. Tikiu, kad nusikaltimas bus išaiškintas, kaltininkas nubaustas pagal galiojančius įstatymus, – sakė P.Survilas.

Tauragės rajono policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininko pavaduotoja Rima Trijonienė „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad Tauragės apskrities maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų atliktas tyrimas patvirtino, kad Taurų kaime rasti keturi negyvi gandrai iš tiesų buvo nušauti.

Trims gandrams buvo sužaloti kaklai, ketvirtajam – pilvas, išimtas šratas. Dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 272 straipsnį, numatantį atsakomybę už neteisėtą medžiojimą, žvejojimą arba kitokį laukinės gyvūnijos išteklių naudojimą. Už tokį nusikaltimą gali būti baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų, trejų ir ketverių metų.

Vieni žudo, kiti gelbsti

Daug maloniau grįžti prie kitos su gandrais susijusios istorijos. Užvakar rytą į redakciją paskambinęs Lietuvos gyvūnų globos draugijos rajono skyriaus pirmininkas Sigitas Klymantas pranešė, kad prie smulkių gyvūnų gydyklos Bažnyčių gatvėje buvo paliktas sužeistas gandras. Gydykloje jam bus suteikta pagalba, S.Klymantas jį parsiveš į savo sodybą Rūgaliuose, kur prieglaudą randa sužeisti, be priežiūros likę gyvūnai. Nuo šiol jo namuose gyvens du nauji įnamiai – šis ir dar vienas, antradienį Sigitui iš Šilalės rajono atgabentas sužeistas gandras. S.Klymantas sako, kad šie du paukščiai niekada nebegalės nei skraidyti, nei vaikščioti.

- Tegu tupi, vietos ir maisto mano namuose jiems užteks, - „Tauragės kurjeriui“ sakė gyvūnų globėjas.

Gydykloje dirbanti veterinarijos felčerė Vilija Filatovienė, ryte prie darbovietės durų radusi gandrą sulaužyta koja, stebėjosi, kodėl žmogus jį paliko slapta kieme, negalinčiam skraidyti paukščiui buvo kilęs pavojus tapti palaidų šunų grobiu. Bet, matyt, tam žmogui gyvūnas visgi rūpėjo, nes šalia paliko mėsos gabaliukų. Vilijos pagirdytas paukštis atkuto, priėjus prie jo bandė žnaibytis. V.Filatovienė sakė, kad gandrą pavyks pagydyti, ant lūžusios kojos jam bus uždėtas gipsas.

– Jei atsiranda gerų žmonių, sutinkančių priglausti sužalotus gandrus, šie tampa namų sargais – pamatę svetimus žmones kelia triukšmą. Ona Dobelinskienė iš Šilalės rajono globoja du sužeistus gandrus. Pernai vienam gandrui teko amputuoti sparną, šiemet kitam - gydyti koją, – pasakojo Vilija.

Post Scriptum

Ketvirtadienį kai publikacija buvo parengta spaudai, į redakciją paskambinęs A.Čeliauskas papasakojo apie neįtikėtiną kraupios istorijos posūkį. Trečiadienį vakare lizde vėl pasirodė vienintelis likęs gyvas gandras. Ryte jis kažkur išskrido, grįžęs į gandralizdį parnešė ir pakabino juodą skudurą ir vėl išlėkė.

- Žmonės susijaudinę žiūri į keistą, lyg žmogaus gandro išmonę – tarsi gedulo ženklą dėl netekties pakabintą juodą skudurą būtent iš tos pusės, iš kur buvo šaudyta į gandrus, - pasakojo A.Čeliauskas.

Skaityti komentarus (14) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras