Sveikinimai su Prisikėlimo švente – ir mirusiam(14)

Daiva SITNIKIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2008-03-31 08:06

„Linkėdamas linksmų šv. Velykų kartu Jums linkiu ir pavasariškos nuotaikos, sėjos džiaugsmo, gamtos ir dvasios pakilimo, laimės ir sėkmės kiekvieną dieną“, - atvirukus su tokiais sveikinimo žodžiais Tauragės rajono ir miesto gyventojams išsiuntinėjo LR Seimo narys Vaclovas Karbauskis. Šv. Velykų – prisikėlimo ir atgimimo šventės proga seimūnas sveikino ir gyvuosius, ir mirusius. Šv. Velykų išvakarėse Pagramančio kaimo gyventoja (redakcijai pavardė žinoma) į „Tauragės kurjerio“ redakciją atnešė prieš septynerius metus mirusiam jos vyrui adresuotą voką su LR Seimo logotipu, kuriame įdėtas sveikinimo atvirukas. Tokį patį voką su atviruku gavo ir ji pati.

„Nei balsuos už jus, nei padėkos“

Pagramantiškė redakcijoje paliko trumpą laiškelį V.Karbauskiui, kuriame rašo: „Norėčiau pranešti seimūnui ponui V.Karbauskiui, kad mano vyras jau septinti metai kaip išėjo į amžiną poilsį.

Tad, pone seimūnai, jis nei balsuos už jus, nei padėkos už velykinį sveikinimą. Būtų geriau, kad mirusius paliktumėte ramybėje“.

- Artėja Seimo rinkimai, matyt, nori, kad balsuotume už jį. Kaime ir daugiau žmonių gavo tokius atvirukus. Ir iš kur jie gavo adresus su vardais ir pavardėmis? Telefonų knygoje mano vyro vardu yra likęs telefono numeris. Bet tas, kas siuntė, susižinojo ir mano vardą ir pavardę. Vadinasi, duomenys ne iš telefonų knygos, - svarstė moteris.

Kai šis straipsnis jau buvo parengtas spaudai – po to, kai telefonu kalbėjomės su Seimo nariu V.Karbauskiu, ta pati moteris dar kartą atėjo į redakciją ir tikino sulaukusi Seimo nario skambučio. Pasak pagramantiškės, seimūnas jos atsiprašė.

Keleto kitų „Tauragės kurjerio“ skaitytojų teigimu, Seimo nario velykinius sveikinimus gavo ir tie žmonės, kurie jau daugelį metų negyvena ne tik Tauragėje, bet ir Lietuvoje. Anot į redakciją atėjusios kitos tauragiškės, seimūno sveikinimas prieš rinkimus jai nepasirodęs nuoširdus (pernai, kai rinkimų nebuvo, V.Karbauskis tauragiškių nei Velykų, nei Kalėdų progomis asmeniškai nesveikino), priešingai - sukėlė pasipiktinimą – esą Seimo narys reklamuojasi naudodamasis Seimo logotipu ant voko. 

Kanceliarinėms išlaidoms – tūkstančiai litų 

Seimo kanclerio pavaduotojas Gediminas Aleksonis „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad LR Seimas sveikinimo atvirukų rinkėjams nesiuntinėjo. Teisėtas Seimo pirmininko Viktoro Muntiano sveikinimas buvo paskelbtas Seimo internetinėje svetainėje.

- Jei kuris nors Seimo narys siuntė sveikinimo atvirukus, tai siuntė asmeniškai. Sunku vertinti nežinant visų aplinkybių. Galbūt velykinius atvirukus Vaclovas Karbauskis siuntė iš kanceliarinių išlaidų, kurios nėra kontroliuojamos. Seimo kanceliarija neprašo pasiteisinti ar atsiskaityti, kur panaudojami kanceliarinėms išlaidoms skirti pinigai. Seimo narys už tuos pinigus gali pirkti tai, ko reikia darbui su rinkėjams. Gali ir nieko nepirkti. Kas mėnesį Seimo narys gauna iki 6000 litų kanceliarinėms išlaidoms ir atskirai lėšų biurams išlaikyti, - aiškino G.Aleksonis.

Seimo kanclerio pavaduotojas „Tauragės kurjeriui“ negalėjo paaiškinti, kokiu būdu Seimo narys V.Karbauskis įsigijo šūsnį vokų su LR Seimo logotipu.

- Gal nusipirko iš kanceliarijos. Turit jo paties klausti, - patarė G.Aleksonis.   

Išsiuntė 1500 sveikinimų 

„Tauragės kurjerio“ pakalbintas Seimo narys V.Karbauskis sakė tauragiškiams prieš Velykas išsiuntęs apie 1500 atvirukų. Kiek kainavo atvirukų gamyba ir pašto išlaidos, seimūnas negalėjo pasakyti, esą dar nesuskaičiuota. Už atvirukus ir pašto išlaidas (laiškus adresatams išnešiojo Jūros paštas – buvusi K.Patašiaus įmonė) V.Karbauskis teigė atsiskaitysiąs ir iš asmeninių, ir iš mokesčių mokėtojų lėšų - Seimo nariams kanceliarinėms prekėms skirtų pinigų, už kuriuos atsiskaityti nereikia. Už vokus su Seimo logotipais, anot V.Karbauskio, taip pat bus atskaičiuota iš kanceliarinėms prekėms skirtų pinigų.

- Tokių vokų imu per visą kadenciją. Nebūtinai kas mėnesį atsiskaityti. Nesigilinu, kaip tai daroma. Man už gražias akis neduos... Yra tvarka. Ką dedame į tuos vokus, niekas netikrina. Bendravimas su rinkėjais yra mano pareiga, - aiškino V.Karbauskis.

Kalti partiečiai?

V.Karbauskis teigė, kad laiškus tauragiškiams siuntė pagal partiečių (socialliberalų) rekomenduotus adresus. Partijos bičiuliai esą seimūnui rekomendavo savo giminaičius, draugus, kaimynus ir perdavė jų adresus bei vardus ir pavardes. Tačiau į redakciją skambinę žmonės teigė neturį nieko bendro su Socialliberalų partija. Viena moteris tikino nepažįstanti nei kaimynų, nei turinti giminių socialliberalų, o sveikinimą iš Seimo nario gavo.

- Galbūt Pagramančio kaime yra dar vienas žmogus su tokiu pat vardu ir pavarde, kaip į redakciją atėjusios moters vyro. O dėl to, kad sveikinimą mirusiam vyrui gavo jo artimieji, labai atsiprašau, - teisinosi Seimo narys.

Pasak V.Karbauskio, į vienus namus kelių sveikinimo atvirukų jis nesiuntė.

„Tauragės kurjerio“ žiniomis, Pagramančio kaime kitas asmuo tokia pat pavarde ir vardu, kaip mirusysis, negyvena. O po keletą sveikinimo atvirukų į vienus namus atkeliavo ir pačiame Tauragės mieste, kur reikia nurodyti ne tik adresato vardą ir pavardę, bet ir gatvę, namo, buto numerį.

Jokių rinkėjų sąrašų seimūnas tvirtino neturįs.

Partijos pažeidė Asmens duomenų apsaugos įstatymą

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiosios specialistės Ramintos Sinkevičiūtės, iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pozicijų šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai agitacinių laiškų siųsti nedraudžia.

Kaip „Tauragės kurjerį“ informavo R.Sinkevičiūtė, pernai dėl analogiškos situacijos partijose buvo atlikti tyrimai. Inspekcija atliko patikrinimus partijose dėl asmens duomenų, nurodytų bendruosiuose rinkėjų sąrašuose, vykstant 2007 m. savivaldybių tarybų rinkimams. Tikrinimas buvo pradėtas reaguojant į gyventojų, gavusių individualizuotus agitacinius laiškus rinkimų į savivaldybių tarybas kampanijos metu, skambučius VDAI. Gyventojai buvo sunerimę, ar teisėtai partijos gavo jų asmens duomenis ir ar tie duomenys tinkamai tvarkomi. Tikrinimo tikslas buvo nustatyti bendruosiuose rinkėjų sąrašuose nurodytų asmens duomenų tvarkymo rinkimų agitacijos tikslais teisėtumą. Buvo nustatyta, kad Asmens duomenų valdytojų valstybės registre yra įsiregistravusios aštuonios partijos, politinės organizacijos, sąjungos. Nustatyta, kad dvi iš įsiregistravusių partijų nepasinaudojo galimybe gauti bendruosius rinkėjų sąrašus. Iš šešių gavusių šiuos sąrašus keturios jais pasinaudojo individualizuotiems agitaciniams laiškams rinkėjams siųsti. Iš šešių partijų, gavusių rinkėjų sąrašus, tik vienoje nebuvo nustatyta Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimų. Penkiose likusiose partijose nebuvo dokumento, reglamentuojančio organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, ir nebuvo užtikrinta, kad asmens duomenis tvarkytų tik įgalioti asmenys, šie asmenys pasirašytinai nebuvo supažindinti su pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį.

Vietoj Stirbaičių - Stribaičiai 

Taip jau sutapo, kad tą pačią dieną, kai redakcija dėl V.Karbauskio sveikinimų sulaukė skaitytojų skambučių, dar vienas tauragiškis atnešė Tauragės krašto žemėlapį, ant kurio puikuojasi šio seimūno nuotrauka. Vyras sakė žemėlapį nemokamai gavęs V.Karbauskio šeimai priklausančioje baldų parduotuvėje Stoties gatvėje. Žemėlapį į redakciją tauragiškis atnešė jame radęs bjaurią klaidą. Vietoje Stirbaičių kaimo parašyta „Stribaičiai“. Iš Stirbaičių kaimo kilęs vyriškis buvo pasipiktinęs, kad jo gimtasis kaimas susietas su Lietuvai nelaimes nešusiais žmonėmis. Toks žemėlapis su Seimo nario kreipimusi į rajono gyventojus kabo Visbarų pradinėje mokykloje.

V.Karbauskis teisinosi, jog jis neatsako už tai, kad žemėlapyje su jo nuotrauka įsivėlė klaida, o juolab už tai, kad jis pakabintas mokykloje.

- Jeigu aš susitikčiau su jumis ir padovanočiau žemėlapį, o jūs kur nors pasikabinsite, ar tai nusikaltimas? - klausė Seimo narys.

Panašiai V.Karbauskis atsakė ir pasiteiravus, ar rudenį jis kaip anksčiau kandidatuos į Seimą vienmandatėje Tauragės rinkimų apygardoje. O gal į parlamentą bandys patekti tik pagal partijos sąrašą?   

- Atsakykit man ir sau, o aš paskaitysiu „Tauragės kurjeryje“, – sakė seimūnas ir patikslino, kad į Seimą ketins patekti abiem būdais.

Skaityti komentarus (14) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras