Ant moksleivių galvų – nauja tvarka(7)

Daiva SITNIKIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2008-03-06 07:33

Sausį Tauragės „Versmės“ gimnazijoje buvo paskelbtas priėmimas į pirmąją klasę. Tėveliai buvo kviečiami ateiti į gimnaziją, užpildyti prašymus, pateikti savo vaikų aštuntos klasės pirmojo pusmečio ar antrojo trimestro (kai pasibaigs) pasiekimų pažymėjimus, patvirtintus mokyklų direktorių. Tačiau priėmimas į gimnaziją šį mėnesį sustabdytas - Švietimo skyrius rengia naują priėmimo į rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, kurią tvirtins savivaldybės Taryba.

Remiantis naująja tvarka prašymai į gimnaziją būtų priimami pagal jų pateikimo datą ir tik iš gimnazijai priskirtų mokyklų teritorijų. Tokia tvarka pasipiktinę moksleiviai ir jų tėvai atakuoja Švietimo skyriaus vedėją, „Tauragės kurjerio“ redakciją. Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos aštuntokų tėvai surašė kreipimąsi į merą Robertą Piečią ir Vyriausybės atstovą Tauragės apskrityje Viktorą Kovšovą.

Iš mokyklos grįžo suglumęs 

- Iš mokyklos grįžęs aštuntokas sūnus pasakė, kad sustabdytas dokumentų priėmimas į „Versmės“ gimnaziją, nes į pirmąją gimnazijos klasę ruošiamasi priimti pagal gyvenamąją vietą. Tokia žinia suglumino ir mane. Nejau grįžtam į komunizmą? Kaip galima skirstyti priėmimą pagal teritorijas, jei mieste kol kas tėra viena gimnazija? Žalgirių vidurinė gimnazijos vardo dar nėra gavusi. Ne paslaptis, kad „Versmės“ gimnazija laikoma stipresne mokymo įstaiga. Vaikai turėjo motyvaciją siekti geresnių rezultatų, kad patektų į gimnaziją, - kalbėjo į redakciją paskambinusi moteris. Jos sūnaus pažymių vidurkis, neskaičiuojant muzikos, kūno kultūros, - virš devynių balų.

Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos aštuntoko mama „Tauragės kurjeriui“ sakė girdėjusi, kad šios mokyklos moksleiviai į „Versmės“ gimnaziją nebus priimami. Toks paskirstymas jai kelia nuostabą. Jos manymu, „Versmės“ gimnazija išaugusi būtent iš Martyno Mažvydo mokyklos.

Nauja tvarka – ministrės nurodymu 

Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas „Tauragės kurjeriui“ aiškino, kad nauja priėmimo į mokyklas tvarka bus vykdoma vadovaujantis švietimo ir mokslo ministrės 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu patvirtintu priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu. Šiame sąraše pateikti bendrieji mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo ir profesines mokyklas kriterijai, kuriais privalo vadovautis savivaldybių mokyklų ir valstybinių mokyklų steigėjai, nustatydami priėmimo tvarką. Sąraše numatyta, kad klasių komplektų skaičių privaloma nustatyti iki kovo 31 dienos. Kol nėra numatytas klasių komplektų skaičius, priėmimo pradėti negalima. Vadovaujantis ta pačia tvarka į gimnaziją moksleiviai bus priimami pagal mokykloms priskirtas teritorijas. Mokyklų teritorijas ir tai, iš kur moksleiviai bus priimami į „Versmės“ gimnaziją, nustatys rajono Taryba (svarbu ne kurioje mokykloje vaikas mokosi, bet kurios mokyklos teritorijoje deklaruota jo gyvenamoji vieta). Sprendimas turi būti priimtas kovo 13 dieną Tarybos posėdyje.

- Manau, kad Taryba priims protingą sprendimą, - įsitikinęs E.Šteimantas.

Svarstomi įvairūs variantai 

Kol kas, pasak Švietimo skyriaus vedėjo, Tarybos Švietimo komiteto nariai, mokyklų vadovai svarsto įvairus variantus. Pirmasis - kad į „Versmės“ gimnaziją būtų priimami moksleiviai iš „Aušros“, Jovarų, Tarailių ir Lauksargių, antrasis - iš Martyno Mažvydo, Jovarų, Lauksargių ir Tarailių pagrindinėms mokykloms priskirtų teritorijų. Taip pat svarstoma galimybė, kad Martyno Mažvydo mokyklos moksleiviai būtų priimami ir į „Versmę“, ir į Žalgirių vidurinę mokyklą. 

Planuojama, kad Žalgirių vidurinė mokykla gimnazijos vardą gaus 2009 metais. Šių metų rudenį šioje mokykloje nebeliks 1–7 klasių.

- Yra taip apskaičiuota, kad visiems, norintiems po dešimtos klasės siekti vidurinio išsilavinimo, bus sudarytos sąlygos. Jei „Versmė“ dėl mokyklos dydžio galės komplektuoti mažiau klasių, tai Žalgiriuose bus galima sukomplektuoti jų daugiau. Be to, yra Profesinio rengimo centras, turintis akredituotą vidurinio ugdymo programą, - aiškino Švietimo skyriaus vedėjas.

Kur mokysis žinomų asmenų dukros? 

Rajono mero Roberto Piečios ir Švietimo skyriaus vedėjo Egidijaus Šteimanto dukros – Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos septintokės. „Tauragės kurjeris“ jų, kaip tėvų, paklausė, ar jie nenusivils, jei jų atžalos pagal naująją priėmimo tvarką nepateks į Tauragės „Versmės“ gimnaziją.

- Gal aš jau buvau apsisprendęs, kad mano dukra eitų į Žalgirius. Sūnus mokosi „Versmės“ gimnazijoje, o dukra norėčiau, kad lankytų Žalgirių gimnaziją. Tačiau dukra taip pat gali turėti savo nuomonę. Be to, viskas priklausys nuo Tarybos sprendimo - kokių mokyklų teritorijos bus priskirtos „Versmei“ ir Žalgiriams. Dabartinė mūsų gyvenamoji vieta yra Tarailių pagrindinės mokyklos teritorijoje. Pagal svarstomas teritorijas Tarailių pagrindinė mokykla  priklauso „Versmės“ gimnazijai. Be to, mano dukra dar septintokė ir po metų viskas gali pasikeisti. O kodėl užduodate tokį suktą klausimą? - lyg juokaudamas teiravosi E.Šteimantas.

- Jūros gatvė, kurioje mes gyvename, yra arčiau „Versmės“ gimnazijos, todėl norėčiau, kad dukra eitų ten, tačiau jei pagal teritorijas priklausysim kitai gimnazijai, tai nieko nepakeisiu. Dėl „Versmės“ gimnazijos stiprumo yra įvairių nuomonių. Mano nuomone, priimant į gimnaziją turėtų būti atsižvelgiama į mokymosi rezultatus. Moksleiviai turėjo motyvaciją geriau mokytis, kad patektų į „Versmės“ gimnaziją. Geresnis mokymosi rezultatas turėtų būti svarbus visiems. Jei tai tampa nebesvarbu, tada aš nieko nesuprantu, - kalbėjo R.Piečia. 

Sunerimę ir gimnazijos mokytojai 

- Lig šiol „Versmės“ gimnazija turėjo išskirtinę galimybę sukomplektuoti geriausius vaikus. Tačiau nuo šiol atranka bus vykdoma pagal švietimo ir mokslo ministrės patvirtintą naują priėmimo tvarką. Yra įsakymas ir turime jį vykdyti. Dėl sustabdyto priėmimo ir naujos tvarkos sulaukėme ne vieno telefoninio skambučio. Priėmus naują tvarką ankstesni prašymai dėl priėmimo į gimnaziją bus anuliuoti ir priėmimas pradėtas iš naujo, - „Tauragės kurjeriui“ sakė „Versmės“ gimnazijos direktorė Albina Senkuvienė.

A.Senkuvienė pasakojo, kad ne mažiau dėl naujosios tvarkos sunerimę ir gimnazijos mokytojai. Nerimą jiems kelia kalbos dėl klasių komplektų sumažinimo. Vasario pradžioje esą kalbėta, kad liks trys gimnazinės pirmokų (devintokų) klasės, dabar jau kalbama, kad beliks dvi. Sumažėjus pirmųjų klasių bus komplektuojama papildoma trečiokų (vienuoliktokų) klasė. Vienuoliktokai į gimnaziją bus priimami pagal pažangumą. Lig šiol visų pirmųjų-ketvirtųjų gimnazijos klasių buvo po keturias. Pakeitus tvarką labiausiai darbo krūvis sumažėtų užsienio kalbų ir menų - dailės, muzikos mokytojams.

„Tauragės kurjerį“ pasiekė gandas, jog „Versmės“ gimnazijos mokytojai baiminasi, kad šioje gimnazijoje ateityje visai nebeliks pirmokų ir net antrokų (devintokų, dešimtokų).

Pažangumas - taip pat svarbu 

„Tauragės kurjerio“ pakalbintas rajono Tarybos Švietimo komiteto pirmininkas Juozas Kniukšta teigė, kad priėmimas į gimnaziją pagal mokyklų teritorijas - teisingas sprendimas. Tačiau, pasak J.Kniukštos, gimnazijoje likus laisvų vietų, į jas moksleiviai turėtų būti priimami pagal pažangumo kriterijų.

Nori dalyvauti Tarybos posėdyje 

Vasario 28-osios vakarą pasikalbėti apie jiems nemalonias naujienas Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje rinkosi aštuntokų tėvai. Apie švietimo ir mokslo ministrės įsakymą juos informavo mokyklos direktorius Vidas Misiūnas.

- „Versmė“ buvo vienintelė mokykla, kurioje buvo susirinkę žinių siekiantys vaikai. Jei moksleiviai bus priimami ne pagal pažangumą, nukentės gerieji mokiniai. Vaikams „kalėm“ į galvas: mokykitės gerai, galėsit eiti į „Versmės“ gimnaziją, o dabar liksim melagiais, - pyko moksleivių tėveliai.

- Net ir tuo atveju, jei Mažvydo mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantys vaikai turės teisę lankyti „Versmės“ gimnaziją, norint patekti teks stovėti gyvoje eilėje kaip tarybiniais laikais prie dešros, - širdo kiti.

Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos aštuntokų tėveliai nusprendė kreiptis į merą, dalyvauti Tarybos posėdyje, kurio metu, pasak jų, politikai spręs jų vaikų likimą.

Gerai ir Žalgirių vidurinėje 

Kiek žmonių, tiek nuomonių. Po Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje įvykusio tėvų susirinkimo prie manęs priėjusi dvejų vaikų mama papasakojo, kad jos sūnus mokosi Žalgirių vidurinėje ir šiai mokyklai ji neturi jokių priekaištų. Ir dukra ketina į šią mokyklą pereiti.

- Dukra mokosi Martyno Mažvydo mokyklos aštuntoje klasėje. Net nežinau, ar noriu savo dukrą leisti į „Versmės“ gimnaziją. Nors lig šiol į „Versmę“ moksleiviai buvo priimami pagal pažangumą, teko girdėti, kad ten surinkę ne tik geriausieji. Apie „Versmę“ esu girdėjusi nemažai neigiamų atsiliepimų, - tikino moteris.

Skaityti komentarus (7) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras