Rugsėjo pirmoji – su nusivylimo kartėliu(5)

Ramunė Ramanauskienė, Margarita Rimkutė | redaktore@kurjeris.lt

2007-09-06 07:08

Tauragės rajonas - vienintelis respublikoje, šią Rugsėjo 1-ąją atvėręs ką tik pastatytos pradinės kaimo mokyklos duris. Kai visoje šalyje dėl mokinių trūkumo pradinės mokyklos uždarinėjamos, Šakviečio ir keleto aplinkinių kaimų mokinukai, jų tėveliai gali džiaugtis - sąlygos mokytis šiame kaime ypatingos. Vaikų naujutėlėje mokykloje vos vienuolika.

Šešiamečiams durys užtrenktos

Tačiau graži šventė apkarto. Mokyklą pašventinus Batakių klebonui Gediminui Jozbučiui, kviestiniams svečiams išsakius skambias sveikinimo kalbas, perkirpus mokyklos atidarymo juostelę, pirmiesiems Šakviečio pradinės mokinukams ir jų mokytojai Reginai Kumbikevičienei bedeklamuojant eiles, su trenksmu atsivėrė salės durys. Į mokyklą, jau įpusėjus šventei, kartu su tėveliais sugužėjo Šakviečio šešiamečiai. Įsiskaudinę tėvai kalbėjo, kad beveik du milijonus litų mokesčių mokėtojams kainavusios mokyklos durys jų vaikams užtrenktos. Parengiamajai klasei ten vietos neatsirado.

- Gyvenu kitoje kelio pusėje, mačiau ir laukiau, kol pastatys mokyklą, o dabar man sako, kad mano mergaitėms čia mokytis nėra vietos, - ir „Tauragės kurjeriui", ir Lomių pagrindinės mokyklos, kuriai priklauso Šakviečio pradinis skyrius, direktoriui Sauliui Kasperavičiui kalbėjo šešiamečių dvynukių mama Renata Mačiulienė.  

Į mokyklos šventę atėję penki pasipuošę ikimokyklinukai kartu su tėveliais pasakojo turį važinėti į Lomių pagrindinę mokyklą. Tėvai pyko, išsakė priekaištus mokyklos vadovui, šventėje dalyvavusiam rajono savivaldybės Tarybos nariui Algimantui Macijauskui, kurio bendrovė „Altausta" šią mokyklą statė. Tarybos narys jiems pritarė - esą jei jau mokykla, kainavusi tokius didžiulius pinigus, pastatyta, reikėtų padaryti išimtį ir įsteigti joje parengiamąją klasę. Juolab, kad šventės metu Lomių mokyklos direktorius S.Kasperavičius sielvartavo - jei į Šakviečio mokyklą būtų atėję visi pradinukai, gyvenantys šios mokyklos teritorijoje, moksleivių būtų septyniolika. Tada mokyklai būtų skirtos dvi mokytojos. Tačiau keletas tėvų savo vaikus nusprendė leisti ne į naująją Šakviečio mokyklą, tačiau į gretimas Lomių ar Pagramančio. Suskaičiuoti nesunku, jei į Šakviečio mokyklą ateitų penki šešiamečiai - vaikų būtų šešiolika. Kodėl šiuo atveju negalima skirti dar vieno mokytojo?  

Tėvams ir mokyklos direktoriui įsipykus, nuskambėjo skaudžios frazės - Šakviečio mokykla statyta be reikalo, pinigai išmesti kaip į balą, mokyklos statyba buvęs politinis sprendimas.

- Negalvokit, kad tas Šakvietis pasaulio bamba. Jūs galit važiuoti kur norit, ne aš tą mokyklą stačiau, - į šešiamečių tėvų pagrasinimą kreiptis net į šalies prezidentą atrėžė mokyklos direktorius.

Tėvai netruko replikuoti - didelis pastatas su didžiuliais pinigais, o stovės tuščias.

- Jei nepriimsite mūsų vaikų, kitąmet mes jų ir į pirmą klasę čia neatvesime. Mokykla numirs, - kalbėjo R.Mačiulienė.

„Ten ne mokykla"

Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas vakar „Tauragės kurjeriui" sakė kaip tik skubąs į Šakvietį ir Lomius - spręsti ikimokyklinukų problemos. Vedėjo teigimu, jei Šakviečio pradinės mokyklos parengiamąją klasę lankytų bent aštuoni vaikai, steigti ją būtų galima, tačiau jei mažiau, išlaikyti mokytoją būtų per brangu.

Paklaustas, o ar nebuvo per brangu iš viso statyti mokyklą - jos statyba ir savivaldybei, ir šalies biudžetui kainavo 1,7 milijono litų, vedėjas atsakė klausimu:

- Kodėl jūs manęs to klausiate? Kodėl visi sako, kad ten pastatyta mokykla? Ten ne mokykla, mokyklai skirtos tik dvi klasės, didžiąją pastato dalį užima biblioteka ir medicinos punktas, - naujieną visuomenei pranešė E.Šteimantas.

E.Šteimanto teigimu, mokyklos paprastai naikinamos tada, kai jose belieka 10 mokinių. Tokia  - ant išnykimo ribos šiuo metu laikytina ir Šakviečio pradinė.     

Aukštupiuose atmosfera - kitokia

Visai kitokia atmosfera Rugsėjo 1-ąją buvo Žygaičių gimnazijos Aukštupių pradiniame skyriuje. Nuo 2001-ųjų Žygaičių seniūnijos nupirktame gyvenamajame name įsikūrusi mokyklėlė, nors ir besišaukianti remonto, neturinti nei kompiuterių, nei interneto, tačiau ypač jauki. Šiais mokslo metais joje mokysis 23 mokinukai: septyni parengiamosios klasės mokiniai, du pirmokėliai, šeši antrokai, du trečiokai ir šeši ketvirtokai.

Keturios Aukštupių mokyklėlės mokytojos Reda Toleikienė, Dijana Mozerienė, Roma Stancikaitė ir Džiuljeta Paulikienė džiaugiasi, kad aplankyti jų dažnai atbėga buvę mokiniai, dabartiniai Žygaičių gimnazijos auklėtiniai, tačiau nerimauja, kad ateityje vaikų mokykloje mažės. Štai šiemet Aukštupiuose gimė vos vienas kūdikis. Kaime gyvena apie 300 gyventojų.

- Mums kiekvienas vaikas brangus, kiekvienas nuglostytas. Niekada nekeistume darbo kaime į miestą, - „Tauragės kurjeriui" sakė Aukštupių muzikos mokytoja D.Paulikienė.

Jausmingos šventės metu mokytojos su vaikais, jų tėveliais ir seneliais, dainavo, uždegė mokyklos aukurą, deklamavo eilės. Abiem pirmokėliams - Ritai ir Marijui įteikti pirmokų pasai.

Ir Aukštupių, ir Šakviečio pradinėms mokykloms „Tauragės kurjerio" redakcija dovanoja savo laikraščio prenumeratą. Pačios užsiprenumeruoti laikraščio kaimo mokyklos neįstengia - neturi už ką.

Žalgirių vidurinėje - vienuolika vienuoliktokų klasių

„Aušros" vidurinei mokyklai tapus pagrindine, o Jovarų vidurinėje nebeformuojant vienuoliktų  klasių į renovuotą Žalgirių vidurinę mokyklą susirinko vienuolika vienuoliktokų ir septynios dvyliktokų klasės. Pasak šios mokyklos direktoriaus Arimanto Šerlinskio, tiek daug vyresniųjų klasių moksleivių mokykla nėra turėjusi.

Gimnazijos statuso laukianti mokykla nepajėgė priimti visų šioje mokykloje norinčių mokytis devintokų. Taip pat priimta naujų moksleivių į 7, 8, 10 ir 12 klases. Jauniausieji Žalgirių vidurinės mokyklos moksleiviai - septintokai ir darželio pastate besimokantys ketvirtokai. Šiemetiniai ketvirtokai bus paskutinieji Žalgirių vidurinės mokyklos pradinukai. Pradinės klasės šioje mokykloje neformuojamos jau trečius metus.

Naujuosius mokslo metus Žalgirių vidurinėje mokykloje pradėjo apie 1000 moksleivių, pernai - 935. Mokykloje dirba 75 mokytojai. Žalgirių vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvą papildė kolegos iš Martyno Mažvydo, „Šaltinio", Batakių mokyklų. Padidėjus mokinių skaičiui ir krūviui Žalgirių mokytojams talkins kolegos ir iš kitų mokyklų. Į Žalgirius iš Jovarų pagrindinės mokyklos ateis pagelbėti informatikos, istorijos, fizikos mokytojos, iš „Aušros" pagrindinės - chemijos. Kaip ir pernai dalį anglų kalbos pamokų Žalgirių vidurinėje dėstys Suaugusiųjų centro mokytoja.

„Tauragės kurjerio" pakalbintas Žalgirių vidurinės mokyklos direktorius A.Šerlinskis sakė kiek nerimaująs, kaip 34 mokinių klasėms pavyks sutilpti mokykloje, tačiau direktorius nesibaimina, kad pedagogai gali nesusitvarkyti su tokiu dideliu būriu mokinių. Pasak direktoriaus, pagausėjo vyresniųjų klasių moksleivių, o ne septintokų ar aštuntokų. A.Šerlinskis nemano, kad dėl pagausėjusio mokinių skaičiaus pablogės bendri mokymosi rezultatai ir dėl to mokykla negaus gimnazijos statuso.

- Praėjusiais mokslo metais išleidome penkias dvyliktokų klases. Iš 140 abiturientų aštuoni baigė su pagyrimais. Keturių abiturientų atskiri egzaminai buvo įvertinti 99 procentais. Pas mus yra gerų mokinių, ne visi gerieji išeina į „Versmės" gimnaziją, - teigė A.Šerlinskis.

Į mokyklą - iš kito miesto pakraščio

Po rajono mokyklų reorganizacijos mieste beliko viena vidurinė mokykla, todėl gyvenantieji Jovarų ir Aerodromo mikrorajonuose į Žalgirius turės keliauti ne vieną ir ne du kilometrus. Apie tai, kad po reorganizacijos į svetimą mokyklą turėjo pereiti ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai A.Šerlinskis tepasakė:

- Tokia politika. Yra, kaip yra.  

Antrus mokslo metus Žalgirių vidurinėje pradėjusios 12 HR klasės moksleivės Aušra ir Iveta „Tauragės kurjeriui" sakė, kad jau priprato prie naujos mokyklos ir mokytojų.

- Tik pirma žinia, kad teks palikti mokyklą, kurioje mokiausi nuo pirmos klasės, buvo skaudi. Tačiau dabar problemos - nei dėl atstumo, nei dėl pasikeitusių mokytojų nematau, - „Tauragės kurjeriui" sakė Aušra. 

Nuvylė seni mokykliniai suolai

Rugsėjo pirmosios šventė renovuojamos Žalgirių vidurinės mokyklos moksleiviams buvo surengta sporto aikštyne. Vėliau moksleiviai rinkosi klasėse. Deja, į klases reikėjo eiti po remonto kalkių nuosėdomis nusėtais koridoriais. Kai kurie mokyklos koridoriai baltavo dar ir vakar, rugsėjo 3-ąją. Koridoriuose tebebuvo pristatyta senų baldų, pastolių. O tarp mokinių dar sukiojosi darbininkai.

Tiesa, ne iki galo sutvarkyti koridoriai kliuvo ne visiems:

- Svarbu, kad mūsų klasėje švaru, - „Tauragės kurjerį" patikino 12H4 klasės moksleivės Agnė ir Vaida.

Tačiau anglų kalbos mokytojo Oresto Valančiaus auklėtiniai, 10 C klasės moksleiviai, vos įžengę į vasarą suremontuotą klasę nusivylė senais suolais. Seni baldai prie ką tik išdažytų sienų atrodo dar skurdžiau. 

Beveik 400 moksleivių mažiau

Naujuosius mokslo metus rajone iš viso pradėjo beveik aštuoni tūkstančiai moksleivių.

Šį rugsėjį į mokyklas atėjo beveik 400 moksleivių mažiau nei praėjusiais mokslo metais. Beveik tiek mokinių, kiek rajone jų sumažėjo per vienerius metus, turi Žygaičių gimnazija.

Nuo šio rudens nebeveiks „Šaltinio" pagrindinės mokyklos Juodpertrių, „Aušos" pagrindinės mokyklos Norkaičių ir Batakių mokyklos Noriškės skyriai. Uždaryta Dauglaukio pagrindinė mokykla - iš jos teliko pradinė mokyklėlė. Mokinių sumažėjo daugelyje rajono mokyklų. Panašus moksleivių skaičius išliko „Versmės" ir Žygaičių gimnazijose.

Skaityti komentarus (5) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras