Mokykla užrakinta, marš į valgyklą!(25)

Daiva SITNIKIENĖ | daiva@kurjeris.lt

2007-09-16 12:25

Nuo pirmadienio Tauragės „Šaltinio" pagrindinės mokyklos moksleiviai net ir per ilgąsias pietums skirtas pertraukas nebegali išeiti pro mokyklos duris. Jos - užrakintos. Greta šios mokyklos gyvenantys moksleiviai tėvų ar močiučių pagamintus pietus priversti iškeisti į mokyklos direktoriaus sūnaus Modesto Petkaus gamybos įmonei priklausančios valgyklos ar bufeto maistą.

Nori išeiti - rašyk prašymą

Nebent, kaip mums paaiškino šios mokyklos vadovai, mokinių tėvai parašytų prašymą mokyklos direktoriui - užpildytų specialią prašymo formą, kad ilgosios pertraukos metu jų vaikai būtų išleisti į namus. Prašyme reikalaujama nurodyti priežastį, kodėl vaikas turėtų būti išleistas iš mokyklos - gal jis turi sveikatos problemų, gal jam reikia suleisti vaistus... Rašydami šį prašymą tėvai įsipareigoja prisiimti atsakomybę dėl savo vaiko saugumo, jam išėjus iš mokyklos.

Kad „Šaltinio" pagrindinėje mokykloje rakinamos durys, sužinojome sulaukę moksleivių tėvų skambučių. Tėvai piktinosi, kad jų vaikai priversti valgyti tik mokyklos valgykloje ar bufete, įžvelgia komercinius tikslus ir mano, kad apribotos jų vaikų teisės.

Namuose ir skaniau, ir pigiau

„Tauragės kurjerio" pakalbintos eilėje prie mokyklos valgyklos laukusios „Šaltinio" mokyklos dešimtokės sakė, kad naująja tvarka yra labai nepatenkintos. Moksleivės tikino, kad jei mokykla nebūtų užrakinta, jos eitų valgyti į namus. Vienai jų pietus pagamintų močiutė, kita pati namuose pasišildytų maistą ar šiaip ko užkąstų.

- Namuose ir skaniau, ir pigiau. Be to, neaišku, ar visada suspėsime sulaukti savo eilės valgykloje ir pavalgyti, - kalbėjo dešimtokė.

Kitos eilėje stovėjusios mergaitės sakė maisto eidavusios nusipirkti į „Iki" ar „Maximos" parduotuvę.

Pradinukės teigė, kad į klausimą, kur joms valgyti, jei mokykla užrakinta, mokytoja atsakiusi - tam yra valgykla. 

Apklausos rezultatų nėra

- Tokių priemonių ėmėmės dėl moksleivių saugumo užtikrinimo. Už mokinių saugumą pamokų metu yra atsakingas mokytojas, - paaiškino mokyklos direktorius Povilas Petkus ir į pokalbį su „Tauragės kurjerio" korespondente pakvietė savo pavaduotojas Jūratę Lazdauskienę bei Violytą Bivainienę.

Pasak J.Lazdauskienės, mokinių įėjimas ir išėjimas į mokyklą kontroliuojamas jau septynerius metus. Nauja esą tik tai, kad per ilgąją pertrauką moksleiviai nebegali išeiti iš mokyklos. Ankstesniaisiais metais, pasak direktoriaus pavaduotojos, daugiau dėmesio buvo skiriama tam, kad į mokyklą neįeitų pašaliniai asmenys. Nuo šių mokslo metų, kad visi moksleiviai spėtų pavalgyti, yra dvi ilgosios pertraukos po dvidešimt minučių. J.Lazdauskienė teigė, kad dėl mokyklos durų rakinimo pamokų metu buvo atlikta moksleivių tėvų apklausa, o jos rezultatai kol kas vertinami. Antradienį, nors mokyklą pradėta rakinti nuo pirmadienio ryto, tėvų apklausos rezultatai dar nebuvo aiškūs. Bent jau „Tauragės kurjeriui" šią apklausą koordinuojanti direktoriaus pavaduotoja V.Bivainienė jos rezultatų neparodė. Iki antradienio direktorius dar nebuvo parašęs įsakymo mokyklos duris rakinti. Nurodymas budėtojai ir mokytojams neišleisti vaikų iš mokyklos pertraukų metu tesąs žodinis.

Grynas oras - prie konteinerių

- Jei tik moksleivio tėvai pageidauja, kad jo vaikas per ilgąją pertrauką būtų išleistas į namus, jie gali parašyti prašymą mokyklos direktoriui. Mokykloje niekas nėra įkalintas, viskas - žmogiškumo ribose. Jei moksleiviai nori, į mokyklą gali atsinešti savo maistą ir pavalgyti pas auklėtoją klasėje. Tačiau mokyklos valgyklos maistas - skanus. Galite apie tai pasiteirauti ir mokytojų, ir moksleivių. O va, mano vaikai mokosi „Versmės" gimnazijoje ir valgyklos maistu yra nepatenkinti, - pasakojo direktoriaus pavaduotoja J.Lazdauskienė.

Tai, kad mokiniai pamokų metu neišleidžiami iš mokyklos, pasak J.Lazdauskienės, duos teigiamų rezultatų: į mokyklą neįeis pašaliniai asmenys, moksleiviai neis į lauką ar į aplinkinių daugiabučių laiptines rūkyti. Pavaduotoja įsitikinusi, kad budintiems mokytojams pavyks užtikrinti tvarką mokykloje ir tualetuose moksleiviai nerūkys.

Pakvėpuoti grynu oru moksleiviai esą galės išėję į uždarą mokyklos kiemelį. Tiesa, kiemelis, kuriame stovėdavo automobiliai, atrodo apgailėtinai - jame po lietaus telkšo balos ir stovi šiukšlių konteineriai. Tačiau renovacijos laukianti mokykla investuoti į mokyklos kiemelio remontą neketina.

„Tokio nurodymo nedaviau"

„Šaltinio" pagrindinės mokyklos vadovai „Tauragės kurjeriui" aiškino iš Švietimo skyriaus vedėjo Egidijaus Šteimanto gavę keletą elektroninių laiškų, kuriais akcentuojama, kad už mokinių saugumą pamokų metu atsakingi mokytojai. Tai esą juos verčia imtis griežtesnių saugumo priemonių.

Tačiau apie šioje mokykloje pamokų metu rakinamus vaikus Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas sužinojo iš „Tauragės kurjerio" korespondentės.

- Ar čia jie juokus daro? - buvo pirmieji Švietimo skyriaus vedėjo žodžiai. - Ką galiu pasakyti? Aš tokio nurodymo tikrai nedaviau.

E.Šteimantas sakė mokyklų vadovams išsiuntęs vieno laikraščio straipsnio kopiją ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarimą. Ši informacija apie tai, kad Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo Anykščių gimnazijos moksleivio tėvo apeliacinį skundą dėl nutarimo administracinių teisės pažeidimų byloje panaikinimo. Kitą moksleivį mokykloje sužalojusio nepilnamečio tėvas buvo išteisintas dėl sūnaus nepriežiūros, nes pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnio 2 dalį atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą, kai jie yra mokymosi įstaigoje, tenka mokymosi institucijai. Todėl mokyklos pedagogai privalėjo užtikrinti vaikų saugumą, stebėti mokinių elgesį ir užkirsti kelią konfliktams ir muštynėms.

Švietimo skyriaus vedėjas mokyklų vadovams taip pat sakė išsiuntęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 183-3 straipsnio nuorašą. Šiame straipsnyje rašoma: „Mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių žinioje (prižiūrimas) yra vaikas, vadovų, auklėtojų ar kitų jiems prilygstančių asmenų savo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, fizinis ar psichinis vaiko žalojimas ar kitoks vaiko teisių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 100 iki 500 litų. Neteisėtas trukdymas vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokia vaiko teises pažeidžianti veika užtraukia įspėjimą arba baudą iki 100 litų".

Pasak E.Šteimanto, kyla pagrįstas klausimas, ar „Šaltinio" pagrindinėje mokykloje nėra pažeidžiamos vaikų teisės. Apie tai Švietimo skyriaus vedėjas žadėjo pasikalbėti su vaiko teisių apsaugos specialistais.

Trūko išankstinio pasiruošimo

- Lazda turi du galus. Mokykloje stengiamasi užtikrinti vaikų saugumą, kuris už viską svarbiau, tačiau tokiam sprendimui, kaip supratau, iš anksto nepasiruošta. Kiekvieno moksleivio tėvas apie naują tvarką turėjo būti informuotas iš anksto. Šioje situacijoje įžvelgiu tik mokyklos vadovybės ir tėvų bendruomenės nesusikalbėjimą. Nemanau, kad prašymą dėl vaiko išleidimo iš mokyklos, jei to reikia, tėvams būtų sudėtinga parašyti. Manau - geriau, jei vaikas valgys šiltą maistą, o ne nubėgęs į parduotuvę nusipirks traškučių. Tai, kad šios mokyklos bufete pardavinėjami traškučiai, - jau atskira tema, - „Tauragės kurjeriui" sakė Tauragės rajono savivaldybės Vaiko teisų apsaugos tarnybos laikinai vedėjos pareigas einanti Bronislava Žilienė.

„Nenorėčiau būti uždarytas"

Vienais mokslo metais Tauragės Jovarų vidurinėje mokykloje taip pat buvo bandyta pamokų metu rakinti duris, tačiau ši tvarka nepasiteisino. Šios mokyklos direktorius Algimantas Kaminskis teigė, kad imtis tokių drastiškų priemonių, kaip „Šaltinio" pagrindinėje mokykloje, kad ir mokinių saugumui užtikrinti yra negerai. Pasak A.Kaminskio, negalima vaikų uždaryti tarp keturių sienų, o mokyklos kiemelyje visi neišsiteks. Kad apsaugotų mažiukus, Jovarų vidurinės mokyklos mokytojai jų neleidžia išeiti į gatvės pusę, į lauką jie gali išeiti stadiono pusėje.

- Būdamas vaikas, tikrai nenorėčiau būti uždarytas, - sakė A.Kamisnkis.

„Versmės" gimnazijos direktorė Albina Senkuvienė įsitikinusi, jei tik mokykla būtų užrakinta, dėl pažeistų teisių pas ją ateitų mokinių delegacija. Pasak A.Senkuvienės, klausimai dėl mokinių saugumo užtikrinimo buvo aptarti mokyklos mokytojų posėdyje. Gimnazijoje kasdien budi darbuotojai vyrai, kurie pašalinių asmenų neįleidžia.

Draudimas kelia pagrįstas abejones

Kadangi „Šaltinio" pagrindinės mokyklos moksleivius maitina šios įstaigos vadovo sūnui Modestui Petkui priklausanti įmonė, o moksleiviai mokykloje užrakinami, kyla pagrįstų abejonių, dėl kokios tikrosios priežasties tai daroma. Tai, kad šioje situacijoje galima įžvelgti komercinius tikslus, pripažįsta ir Švietimo skyriaus vedėjas E.Šteimantas.

Apie šias abejones „Tauragės kurjerio" paklaustas „Šaltinio" pagrindinės mokyklos direktorius P.Petkus paaiškino, kad jo sūnaus M.Petkaus įmonė moksleivius šioje mokykloje maitina jau daugelį metų - laimėjo konkursą. M.Petkaus įmonė taip pat maitina „Šaltinio" pagrindinės mokyklos Mažonų pradinį skyrių, Žygaičių gimnaziją, Visbarų, Kęsčių ir Aukštupių pradinių mokyklų moksleivius. 

Pasak mokyklos direktoriaus, nemokamą maitinimą mokykloje gauna apie 130 moksleivių (pernai tokių moksleivių buvo 240, iš viso šioje mokykloje mokosi 1370 vaikų). Nors produktų kainos kyla, vieno moksleivio maitinimui per dieną valstybė, kaip ir pernai, skiria 3,38 Lt. Mokyklos valgykloje per dieną papildomai maisto nuperkama maždaug už 106 litus, bufete maždaug už 400-500 litų.

Mokyklos direktoriaus P.Petkaus paprašėme pasakyti sūnaus, kurio įmonė maitina jo vadovaujamos mokyklos moksleivius, mobiliojo telefono numerį, tačiau direktorius atsakė:

- Sūnui dešimtoje vietoje - maitinimai ir visi laikraščiai....

Vėliau įmonės savininkas M.Petkus „Tauragės kurjeriui" paaiškino, kad moksleivių maitinimo reikalais labiau rūpinasi jo žmona nei jis pats. M.Petkus, priešingai nei jo tėvas, negalėjo pasakyti, kiek vaikų „Šaltinio" mokykloje gauna nemokamą maitinimą ir kiek maždaug moksleivių valgo valgykloje ir bufete per dieną.

Skaityti komentarus (25) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras